TCDD
17.01.2016 tarih ve 64173 no'lu trenin vagon listesi
M.5600
Düzenleyen işyeri: Mersin
Makine No
:
Sefer No
: 1592808
TOPLAM
S.
No
Vagon Sayısı Dingil Sayısı
Net Ton
3
10
106
Vagon Bilgileri
Bağlandığı
İstasyon
Seri
Değ. Sahip Vagon
Rejim İdare No
Kont
No
Brüt Ton
168
Hamule
Cinsi
Fren Ağırlığı
119
Gideceği
İstasyon
Fren Yüzdesi Gerekli Fren Ağırlığı
Uzunluk
46
77
42
Ağırlık
Fren
Terkedilen Yük ve
(Ton) Ağırlığı
Yolcu Vagonları
Ding. Net Brüt Hava El Bırakıldığı
Gayrisafi Bırak.
Sayı Ton Ton
İstasyon
Ağırlık
Yük
1
Mersin
Hbbill
nss
21
75
2461670
3
Askeri eşya (Askeri
Balıkesir
2
18
35
36
2
Mersin
Zas
31
75
7849037
5
Dizel motor yakıtı
Tavşanlı
4
40
62
42
3
Mersin
Zas
31
75
7851010
7
Dizel motor yakıtı
Tavşanlı
4
48
71
41
Teslim Eden
Hareket memuru
Teslim Alan
Tren Şefi
Download

TCDD 17.01.2016 tarih ve 64173 no`lu trenin vagon listesi M.5600