UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ
SEMİNER DUYURUSU
CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE UZLAŞTIRMANIN UYGULANMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREĞİNCE 2016 YILI UZLAŞTIRMACI LİSTESİNE KABUL
EDİLEN UZLAŞTIRMACILARA YÖNELİK 2016 YILI EĞİTİM SEMİNERİ 20/01/2016
(ÇARŞAMBA) TARİHİNDE SAAT 10:00'DA ANKARA ADLİYESİ KONFERANS
SALONUNDA YAPILACAKTIR. 14/01/2016
NOT:
SEMİNER
DUYURUSU
TÜM
UZLAŞTIRMACILARA
UYAP
SMS
PROGRAMINDAN GÖNDERİLECEKTİR. DAHA ÖNCEKİ YILLARDA CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞIMIZCA YAPILAN EĞİTİMLERE VE SEMİNERLERE KATILAN
UZLAŞTIRMACILARIN YENİDEN EĞİTİME KATILMALARINA GEREK YOKTUR.
Download

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ SEMİNER DUYURUSU