PAZARCIK İLÇESİ 2016 OCAK AYI AİLE HEKİMLERİ VE ASE NÖBET ÇİZELGESİ
ASM ADI
PAZARCIK 1 NOLU ASM
AİLE HEKİMİ ADI SOYADI
Aile Sağlığı Elemanı ADI SOYADI
PAZARCIK 3 NOLU ASM
NARLI ASM
BÜYÜKNACAR ASM
YUMAKLICERİT ASM
EVRİ ASM
UFACIKLI ASM
NÖBET SAATİ
ESAT ÖZTOPRAK
ALİYE KORKMAZ
09.01.2016
09:00-17:00
AHMET UĞUR
MERAL EVDİLEK
09.01.2016
09:00-17:00
YALÇIN YERHAN
FATMA EVİN
09.01.2016
09:00-17:00
09.01.2016
09:00-17:00
ABDULLAH GÜLHAN
PAZARCIK 2 NOLU ASM
NÖBET TARİHİ
NÖBET GÖREV YERİ
PAZARCIK 1 NOLU ASM
ÖZKAN ÇİÇEK
DERYA ALGÜL
16.01.2016
09:00-17:00
MEHMET KARAER
FATMA KARAER
16.01.2016
09:00-17:00
İLKER ER
BUKET SARITİKEN
16.01.2016
09:00-17:00
NAZİF SEÇKİNÜLKÜ
AYŞE ÇOBAN
16.01.2016
09:00-17:00
TOLGA SEVİM
EMİNE ARAZ
16.01.2016
09:00-17:00
M. MUSTAFA SARIALTUN
DUYGU ŞAHİN
16.01.2016
09:00-17:00
ERCAN ÇÖÇEL
BEYZAGÜL YILMAZ
23.01.2016
09:00-17:00
AHMET POLAT
FATMA ÜSTÜN - POLAT
23.01.2016
09:00-17:00
CEM EREN LALETAŞ
ELİF YURDAKONAR
23.01.2016
09:00-17:00
ABDULKADİR DELİASLAN
OLCAY DELİASLAN
23.01.2016
09:00-17:00
NARLI ASM
MUSTAFA KIRAÇ
BAYRAM PINAR TAŞKINSU
30.01.2016
09:00-17:00
BÜYÜKNACAR ASM
30.01.2016
09:00-17:00
YUMAKLICERİT ASM
EVRİ ASM
MEHMET LEVENT TÜRKÖN MUTLU PAKSOY
CEMAL YILMAZ
SULTAN ŞAHNE
30.01.2016
09:00-17:00
ORHAN DATLI
EDA YELLİCE
09.01.2016
09:00-17:00
HALİL DAŞDEMİR
MURAT BOZANCIR
09.01.2016
09:00-17:00
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5f51883c-3f55-4f01-80ec-917787b7553e kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
PAZARCIK 2 NOLU ASM
PAZARCIK 3 NOLU ASM
UFACIKLI ASM
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 5f51883c-3f55-4f01-80ec-917787b7553e kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Download

pazarcık ilçesi 2016 ocak ayı aile hekimleri ve ase nöbet çizelgesi