T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Sayı:B.30.2.SDÜ.0.MH.00.304.03/
Konu:Staj.
…../…../201..
İLGİLİ MAKAMA
Süleyman Demirel Üniversitesinin 13.01.1994 tarih ve 9 karar sayılı Senato kararı ile
kabul edilen S.D.Ü. Meslek Yüksekokulları staj yönergesinin 7. Maddesine göre öğrencilerin
Meslek Yüksekokulu diploması almaya hak kazanabilmesi için Programları ile ilgili konularda 30
iş günü staj yapmaları gerekmektedir. Staj süresince öğrencilerin staj sigorta ücretleri
yüksekokulumuz tarafından yapılmaktadır. (Çalışılmayan günler ile Pazar günleri dikkate
alınmaz) Bu yönetmelik maddesine göre öğrencilerimiz staj yapmadıkları taktirde mezun
olamamaktadır.
Aşağıda bilgileri gösterilmiş olan öğrencimiz, iş yerinizde staj yapmak istemektedir.
Tarafınızca da kabul edildiği takdirde onaylayıp okulumuza göndermenizi arz/rica ederim.
Not: Öğrencimizin 5510 Sayılı yasaya göre iş kazası ve meslek hastalığı sigortası
Yüksekokulumuz tarafından otuz (30) iş günü olarak ödenecektir.
Prof. Dr. Recep KÜLCÜ
Yüksekokul Müdürü
Öğrenci Numarası
Staj Başlama Tarihi
Öğrenci Adı -Soyadı
Öğrenim Gördüğü Program
Staj Bitiş Tarihi
İşyeri Ünvanı
İşyeri Adresi
İşyeri Onayı
Yukarıda belirtilen öğrencinin işyerimizde staj yapması
uygundur/uygun değildir.
(imza)
…./…./201…
Staj Komisyonu
Onayı(Staj komisyonu
üyelerinden herhangi birisi
onaylayacaktır.)
Staj yeri uygundur./uygun degildir.
(İmza)
…../…../201…
S.D.Ü. Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kılıçaslan Kampusu 32400 Yalvaç/ISPARTA
http://yalvacteknik.sdu.edu.tr
Tel:0246 4414334 Faks:0246 4415300
Form: Staj - A
Download

Staj A Formu - Yalvaç teknik Bilimler MYO