YETKİ BELGESİ NUMARASI İÇİN İSTENEN BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
ANONİM ŞİRKET , LİMİTED ŞİRKET, KOMANDİT ŞİRKET, KOLLEKTİF ŞİRKET
Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu  Zorunlu
Ticaret Odası Kayıt Belgesi  Zorunlu
Ticaret Sicil Gazetesi  Zorunlu
Dekont  Zorunlu (1.500 TL)
Vergi Levhası Örneği  Zorunlu
Yönetim Kurulu Kararı
İmza Sirküleri
Önemli Not: Ücrete ilişkin dekontta, tüzel kişi vergi numarası mutlaka yer almalıdır.
ADİ ORTAKLIK, ORTAK GİRİŞİM
Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu  Zorunlu
Ticaret Odası Kayıt Belgesi
Ticaret Sicil Gazetesi
Dekont  Zorunlu (1.500 TL)
Vergi Levhası Örneği
Adi Ortaklık Sözleşmesi (Teyit için gereklidir. Merkez Bilgisi’nden de sorgulama yapılabilir)
Önemli Not: Adi Ortaklık veya Ortak Girişim için başvuruda bulunan her bir ortağın yetki belgesi numarası
edinmiş olması zorunludur. Ücrete ilişkin dekontta başvuran adi ortaklık vergi numarası mutlaka yer
almalıdır.
YAPI KOOPERATİFLERİ
Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu  Zorunlu
Ticaret Odası Kayıt Belgesi  Zorunlu
Ticaret Sicil Gazetesi  Zorunlu (Yapı Kooperatifinin kuruluşuna ait ana sözleşmenin yayımlandığı)
Dekont  Zorunlu (1.000 TL)
Vergi Levhası Örneği
Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesi
Sözleşme Örneği  (Yapı Kooperatifi ile Arsa sahibi arasında yapılmış Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşme)
Tapu Senedi/Tapu Senedi Noter Tasdikli Sureti (Arsanın mülkiyeti kooperatife ait ise)
Önemli Not: a)Yapı Kooperatifleri dışında kurulmuş kooperatifler için yetki belgesi numarası tanımlaması
yapılmamaktadır. Arsanın kooperatife ait olması durumunda Tapu Senedi / Tapu Senedi Noter Tasdikli
Sureti, olmaması durumunda Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşmesi, Yapı Kooperatifinin kendi
yapılarının müteahhitliğini üstlenmeye yetkili olduğunu gösterir genel kurul kararının aslı veya noter onaylı
sureti veya kararın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya onaylı sureti sisteme
eklenecektir. b)Yapı Kooperatiflerine tahsis edilecek yetki belgesi numarası ile, kooperatifin ana
sözleşmesinde belirtilmeyen başka bir yapım işinin müteahhitliğinin üstlenmeleri, yapım işi için ihalelere
girmeleri söz konusu değildir.
GERÇEK KİŞİ
Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu  Zorunlu
Ticaret Odası Kayıt Belgesi  Zorunlu
Ticaret Sicil Gazetesi
Dekont  Zorunlu (1.500 TL)
Vergi Levhası Örneği  Zorunlu
Önemli Not: Gerçek Kişi Yetki Belgesi numarası için başvuran kişilerin faaliyet alanlarında İnşaat ile ilgili
kodların yer alması istenmektedir.
GEÇİCİ KİŞİ
1. Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu  Zorunlu
2. Nüfus Cüzdanı Örneği  Zorunlu
3. Dekont  Zorunlu (1.000 TL)
4. Vergi Levhası
5. Tapu Zorunlu
6. Geçici Yetki Belgesi Numarasına İlişkin Taahhütname Zorunlu
Önemli Not: Tapunun hisseli olması durumunda diğer ortaklardan alınması gereken muvafakat name
zorunlu evraklar arasında yer almaktadır.
Download

yetki belgesi numarası için istenen belgeler