İmtiyaz Sahibi
Kars Milli Eğitim Müdürlüğü Adına
Gökhan ALTUN
Milli Eğitim Müdürü
Yazı İşleri Sorumlusu
Ali BEYAZOĞLU
Şube Müdürü
Editörler
Orhan TOPKAYA
Öznur ULU
Yayına Hazırlayanlar Ar-Ge Birimi
Öztürk DEMİR
Kader GÜMÜŞ
Ali Kasım BULUT
Nigar GÖNÜLALAN ÖZTÜRK
Aytek ALP
Olcay IĞDIR
Grafik&Tasarım
Cumali Güney SABUR
6 Ayda bir yayınlanır.
ÜCRETSİZDİR
Ocak-2016
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 2
Sunuş…………………………………………………………………………………………..4
Giriş …………………………………………………………………………………………..5
Ar-Ge Ekip Sunuşu……………………………………………………………………………6
İyi Örnekler…...………………………………………………………………………...…7-12
*Mihralibey Ortaokulu
*Ziya Gökalp İlkokulu-Ortaokulu
*Özel Çelik Başarı Koleji
*Namık Kemal İlkokulu
Stratejik Planlama Çalışmaları…………………………………………...........................13-17
*Paydaş Analizi
AB Eğitim ve Gençlik Programları…………………………..…………..………………18-20
Tübitak Projeleri ve Bilim Fuarı…………..…………………………………………..…21-24
Kars Merkez ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 SODES…………..…………...…25
Örnek Projeler………………………………………………………..……..……………26-36
IPA- Kalkınma Öncesi Mali Yardım Projeleri……………………………………….…..36-38
e Twinning………………………………………………………………..………………39-44
İletişim Bilgileri…………………………………………………………………….………..45
Birim Çalışanlarımız…………….……………………………………………..…………….45
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 3
Eğitimde kaliteyi artırmak için, eğitim sürecinin her aşamasında öğrencilerin etkin
katılımlarını sağlamak, onların ilgi, istek, beceri ve ihtiyaçlarını dikkate alacak biçimde öğrenme
ortamlarını düzenlemek bir zorunluluk haline gelmiştir.
Müdürlüğümüz de bilgi ve teknolojideki hızlı değişimlerin yaşandığı bu çağda eğitimde
niteliği artırmak için Ar-Ge çalışmalarına önem vermektedir.
Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 08/05/2014 tarih
ve 184355 sayılı Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme Birimleri Yönergesi
kapsamında 6 ayda bir Ar-Ge Bülteni çıkarmaktadır. Ocak 2016 bültenimizde, Müdürlüğümüze
bağlı okullardaki iyi örnek oluşturabilecek; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlik örnekleri,
Stratejik Plan çalışmaları, Tübitak Projeleri, AB Eğitim ve Gençlik Programları ile ilgili
çalışmalara yer verilmiştir.
Ar-Ge Bültenimizin hazırlanmasında emeği geçen Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi üyelerine
teşekkür ederim.
Gökhan ALTUN
Milli Eğitim Müdürü
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 4
Değişen ve gelişen dünyanın eğitim anlayışının temeli; teknolojiyi ve bilimi kullanarak
çağı her defasında bir adım ileri taşıyacak, özgüveni yüksek, meraklı, sorgulayan, araştıran,
yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Biz de bu doğrultuda eğitim öğretimin kalitesini artırmak ve tüm
paydaşların isteklerine cevap vermek için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.
2015-2016 eğitim öğretim yılının başında yenilikçi, değişime ve gelişime açık hedefler
belirledik. Bu hedefleri gerçekleştirmek için gerçekçi stratejiler geliştirerek yola çıktık. Bu
yolculukta dünyanın eğitim anlayışının yanında kültürel ve coğrafi özelliklerimizi de esas alarak
stratejilerimizi güçlendirdik. Daha emin, güçlü adımlarla yol alabilmek ve yaptığımız
çalışmalardan haberdar etmek için altı ayda bir çıkardığımız bültenimizi kamuoyunun bilgilerine
sunmaktayız.
Ar-Ge bültenimizin hazırlanması ve yayınlanması sürecinde özveriyle çalışarak katkı
sağlayan Ar-Ge birimi ekibimize teşekkür ediyorum.
Ali BEYAZOĞLU
Milli Eğitim Şube Müdürü
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 5
Ar-Ge birimi kurumun bilim ve teknolojisinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri
sağlama veya mevcut bilgileri geliştirerek ürün elde etme ve özgün fikirler ortaya çıkarma
iddiasıyla çalışır. Biz de bu kapsamda 3 ASKE (Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite
Geliştirme Ekibi), 2 PEK (Projeler Ekibi) personeli ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Proje Koordinasyon Ekibi (PEK) Sosyal Destekleme Programı kapsamında projelerini
sürdürmektedir. Ayrıca ERASMUS+ ve AB kaynaklı projeleri de devam etmektedir. Araştırma,
Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi ise Bakanlığımızın Stratejik Planı doğrultusunda
2015-2019 Stratejik Planını tamamlayarak Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlamıştır. Bundan
sonraki süreçte performans değerlendirme çalışmalarına başlanacaktır.
Projeler ve Stratejik Planlama çalışmaları ile ilgili detaylı bilgilere ve görsellere bültende
yer verilmiştir. Müdürlüğümüz AR-GE birimi 5 kişi ile Projeler ve Stratejik Planlama ile ilgili
görevlerini sürdürmektedir.
Kars Milli Eğitim Müdürlüğü
AR-GE Birimi
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 6
STARS’ CLUB PROJESİ ( MİHRALİBEY ORTAOKULU)
Projemizde 14 adet simge bulunmaktadır. Her bir simgenin anlamı farklıdır. Her bir
simge bir başarıyı temsil etmektedir. Bu simgeler akademik başarı, sanatsal faaliyetlerdeki başarı
ve spor ve fiziki etkinlikler başarısı sonucunda hak edilmektedir. Her bir simge eğitim öğretimin
içindeki bir alanı temsil etmektedir.
Öğrencimizin bu simgeler aracılığıyla eğitim öğretim ortamında her alana ilgisi artmakla
beraber öğrencimiz bir alanda kendini daha da çok göstermek isteyecektir. Böylece başarılı olan
öğrencilerimiz başarılarını korumak ve yükseltmek amacını güdecekler. Aynı zamanda olumsuz
davranış gösteren öğrencilerimiz bu simgeleri almak için uğraşırken kendilerini derslerle
ilgilenirken bulacaklar ve olumsuz davranış sergilemeden de öğretmenlerinin dikkatini çekmeyi
başaracaklardır. Başarının tadını alan öğrenci ise bu tadı daima isteyecektir. Artık öğrenciler için
sıkıcı olarak görülen eğitim öğretim ortamı bu simgeler ile heyecanlı olmaya başlayacaktır.
Projemizin akademik kısmında sıralama ve puana göre simgeler verilmektedir. Sıralamaya
göre yıldızlar, su damlası ve bulut simgesi verilmektedir. Yıldızın rengi sıralamaya göre
değişmektedir. İlk 10’a giren öğrenciler yıldız almaktadırlar. 11-20 arasında sıralamaya giren
öğrenciler su damlası simgesi almaktadırlar. 21-30 arasında sıralamaya giren öğrenciler bulut
simgesi almaktadırlar.
Ekstra simgeler 600 puanı geçtikten sonra olmaktadır. Bu puan okuldan okula değişim
gösterebilir.
Müzik, Resim ve Beden Eğitimi dersleri simgeleri ders öğretmenlerinin isteği üzerine
verilir. Amaç bu derslere olan ilgiyi artırmaktır. Sporda başarı gösteren bir öğrencimiz, müzik
dersine ilgisi ve yeteneği olan öğrencimiz ve resim dersine ilgisi ve yeteneği olan öğrencimiz
simgeleri almaya hak kazanmaktadırlar.
Simgeleri alan öğrencilerimiz başarılarını somutlaştırmış olmakla beraber onaylanmış
olarak okulun koridorlarında dolaşmaktadırlar. Başarının da getirilerinin olduğunu daha çok
hissetmektedirler.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 7
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 8
KİTAP OKUMA PROGRAMI
Öğretmenlerimizden Pınar OCAKLI, Tülin KAYA, Zeynep YAVUZ ve Emine CAN´ın
düzenlemiş olduğu Kitap Okuma Programı öğrencilerimizin katılımıyla okulumuz bahçesinden
başladı. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz kitaplarıyla Valilik binası önüne doğru hareket etti.
Öğrencilerimiz toplumda kitap okumanın farkındalığını vurgulamak istedi. 51.Kütüphane
Haftası ve Toplum Hizmeti çalışması nedeniyle yapılan etkinlikte Valilik Binasi önüne gelen
öğretmen ve öğrencilerimiz topluma verdiği mesajlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Sayın Valimiz Günay ÖZDEMİR, Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Osman URLUNÇ,
Milli Eğitim Şube Müdürlerimiz Mehmet Emin BAYRAMBEY, Fatih DEMİR ve Okul
Müdürümüz Ahmet DEMİRCİ´nin katıldığı etkinlikte öğrencilerimizden Zeynep Nazlı
TAZEGÜL günün anlam ve önemi konuşmasını yaptı.
Konuşmanın ardından Sayın Valimiz Günay ÖZDEMİR öğrencilerimizi tebrik etti ve
kitap okumanın faydaları konusunda öğrencilerimizi bilgilendirdi. Sayın Valimiz Günay
ÖZDEMİR öğrencilerimize kitap hediye ettikten sonra teşekkür ederek ayrıldığı etkinlik,
öğretmen ve öğrencilerimizin kitap okumasıyla sona erdi.
Türkçe Öğretmenimiz Pınar OCAKLI yaptığı konuşmada: -Organizasyonda emeği
geçenlere teşekkür etti.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 9
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE AİLE KATILIMININ ÖNEMİ
(ÖZEL ÇELİK BAŞARI KOLEJİ)
Okul öncesi eğitimde başarı hedeflerken içinde anne ve babanın olduğu projeler
hedeflenmelidir. Bu kapsamda okulumuz okulöncesi kadrosu olarak çocuklarımızın aileleri ile
birlikte gelişimlerine katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler planlayıp bunları hayata
geçirmektedir. Bu bağlamda kasım ayının ikinci haftası okulöncesi öğretmen öğrenci ve
velilerinde katılımı ile okulumuzun yemekhanesinde sosyal bir program düzenlenmiştir.
Çocuklar aşçılık mesleği hakkında bilgilendirilip bir aşçı gibi önlük giydirilerek, onlara
önceden hazırlanmış olan kurabiye hamurları ile istedikleri şekillerde kurabiyeler yaptırıldı.
Yapılan bu kurabiyeler pişirilerek ikram edildi. Bu programda çocukları aşçılık hakkında
bilgilendirmek, parmak kaslarını kullanarak el ve göz koordinasyonu sağlamak, hayal güçleri ve
yaratıcılıklarının gelişmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca velilerinin katılımı
sağlanarak çocukların düşüncelerinin önemsendiğini göstermek amacıyla onların şekillendirmiş
oldukları kurabiyelerden tattırıldı.
Bu programdan sonra velilere aile katılımının okul öncesinde çocukların gelişimi
üzerindeki önemi hakkında bilgiler verildi. Daha sonra velilerle birlikte, belli aralıklarla velilerin
kendi meslekleri hakkında çocukları bilgilendirerek çocuklarla birlikte etkinliklere katılmaları ile
ilgili yeni programlar planlandı. İlk olarak bir sonraki hafta veteriner hekim olan bir velimiz
okulumuza gelerek çocuklarımıza veteriner hekimlik mesleği ile ilgili bilgi verip sanat
etkinliğinde koyun resmini artık materyallerden süslemelerine rehberlik etti.Böylelikle planlanan
programların hayata geçilmesine başlanmış oldu.
Elif İÇEN KÜKÜRT
Ana Sınıfı Öğretmeni
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 10
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 11
ÇÖP ATMA BASKET AT PROJESİ
(NAMIK KEMAL İLKOKULU)
Bu proje okulumuz idaresi ve öğretmenleri tarafından hayata geçirilmiş olup bu projenin
amacı; çocuklarımıza çevreye karşı duyarlı olma alışkanlığını eğlenceli bir yol ile kazandırmaya
çalışmak, sınıflarımızı temiz tutmak ve çöpleri toplamaya istekli olmak.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 12
Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planlama çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığının 16/09/2013 Tarihli ve 2013/26 Sayılı Genelgesi ve ekinde yer
alan 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı ile 2013 Ekim ayında başlatılmıştır.
Stratejik planlama çalışmaları olarak Milli Eğitim Müdürlüğünün 2015-2019 Stratejik
Planının hazırlanması, uygulanması ve kurum performans programının oluşturulması ile ilgili
stratejik planlama koordinasyon görevlerini yerine getirmek üzere 08/09/2014 tarihinde AR-GE
Bölümü ASKE Biriminde görevli öğretmenlerden Orhan TOPKAYA görevlendirilmiştir.
Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Stratejik Planlama
Ekibi oluşturulmuştur. Stratejik Planlama koordinasyon ekibi üyeleri Milli Eğitim Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından “Eğitimde Stratejik Planlama” eğitiminden
geçirilmiştir.
Strateji Geliştirme yöneticisinin başkanlığında yürütülen planlama süreci İl Milli Eğitim
Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı ve İl/İlçe Milli Eğitim ve Okul/Kurum
Müdürlüğü Stratejik Plan Çalışma Takviminin oluşturulması ve bağlı tüm okul/kurumlara
ulaştırılması ile devam etmiştir.
Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi tarafından, tarihsel gelişim,
mevzuat analizi, faaliyet alanları, ürün ve hizmetler, paydaş analizi, kurum içi-kurum dışı analiz,
örgütsel yapı, insan kaynakları, teknolojik düzey, mali kaynaklar, istatistikî veriler, PEST analizi,
GZFT analizi içeriklerinden oluşan durum analizi ile üst politika belgeleri
yeniden
güncellenerek 11.10.2014 tarihinde tamamlanmıştır.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 13
Mevcut durum analizi bölümünde paydaş analizi aşamasında Kars İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün faaliyetlerini içeriden ya da dışarıdan olumlu ya da olumsuz etkileyen 40 iç,
19 dış paydaşımızdan örneklem seçilerek özellikle dış paydaşlarımızla birebir görüşülerek alan
tarama çalışmaları yapılmış, müdürlüğümüzde çalışan 359 kadın 296 erkek okul/kurum
yöneticilerimizden oluşan toplam 654 kişiye anketler uygulanmış, veriler toplanmış ve analizler
oluşturulmuştur. Anket sonuçları grafiklerle aşağıda gösterilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2015-2019 Stratejik Plan çalışmaları
çerçevesinde paydaşlarımızın ve Bakanlık çalışanlarının / yöneticilerinin Bakanlığımız
faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla geliştirdiği, toplam 17 temel iç
paydaş sorusu ve toplam 20 temel dış paydaş sorudan oluşmaktadır. Anket, Kars İl Milli Eğitim
Müdürlüğün deki ilgili birimlere uygulanıp sonuç analizi yapılmıştır.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 14
Milli Eğitim Bakanlığı stratejik plan taslağında yaptığı değişiklikler nedeniyle stratejik
plan koordinasyon ekip üyelerimizi eğitimlere almıştır. Bu eğitimler sonucunda Kars İl Milli
Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planında Bakanlığımızın yeni Stratejik Plan taslağına
uygun olarak yeniden düzenleme çalışmalarına başlanmıştır.
Stratejik plan koordinatörü Orhan TOPKAYA tarafından, 14 Ekim 2014 tarihinde ilçe
milli eğitim müdürü, şube müdürü ve şeflerden oluşan toplam 25 kişiye,15 Ekim 2014 tarihinde
ise okul/kurum müdürleri,müdür yardımcıları ve öğretmenlerden oluşan toplam 450 kişiye
stratejik plan hazırlama ve Bakanlığımızın yeni stratejik plan taslağı hakkında eğitimler
verilmiştir.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 15
Müdürlüğümüz Stratejik Plan Koordinatörü Orhan TOPKAYA tarafından 09/04/2015
tarihinde Merkez Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda, İlçe Milli
Eğitim Müdürlükleri stratejik plan sorumlularına, Stratejik Plan Hazırlama semineri verilmiştir.
Seminere 7 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden personellerimiz katılmıştır.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 16
Stratejik planlamanın başarısı ancak müdürlüğümüzün ve bağlı birimlerin tüm
çalışanlarının planı sahiplenmesi ile mümkün olacağı düşüncesiyle stratejik planlama Kars Milli
Eğitim Müdürlüğü içinde belirli bir birimin yada ekibin işi olarak görülmemiş, akademik ve idari
tüm birimlerin doğrudan katılımıyla Kars Milli Eğitim Müdürlüğü misyon, vizyon ve değerleri
doğrultusunda birim-alt birim stratejik planları hazırlanmak suretiyle tüm yetkililerin,
idarecilerin ve her düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği alınarak stratejik
planlama eğitimleri tamamlanmıştır. Böylece stratejik plan hazırlamanın yanı sıra stratejik
yönetim anlayışının tüm Kars Milli Eğitim camiasında yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.
Stratejik Planımız tamamlanmış olup incelenmek üzere Bakanlığımız Strateji Geliştirme
Başkanlığı’na gönderilmiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz de hazırlamış oldukları
planlarını incelenmek üzere birimimize göndermişlerdir. Birimimize gelen İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerimize ait planların incelemesi devam etmektedir. İnceleme sonucu eksikleri tespit
edilen planlar, eksiklerinin tamamlanması için geri gönderilmektedir.
Ayrıca ilimiz merkez okullarından plan hazırlaması gereken 79 okuldan 72’sinin planı
tamamlanmış bulunmaktadır. Kalan 7 okulumuzun planı ise eksikliklerinin tamamlanması için
geri gönderilmiştir.
Birimimiz stratejik planımızın performans programı çalışmalarını sürdürmektedir.
Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planı, Stratejik Plan Üst Kurulu ve Valilik onayından
geçirilerek yürürlüğe konulmak üzere web sitemizde yayınlanmıştır. Ayrıca merkez okul ve
kurumlarımızda planlarının onay süreçlerini tamamlayarak yürürlüğe konulmak üzere web
sitelerinde yayınlamaya başlamışlardır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizde büyük ölçüde planlarını tamamlamışlardır. Planlar
tamamlandıktan sonra onay süreçlerine başlayacaklardır.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 17
1) 29 EYLÜL İLKOKULU ERASMUS+ 2014 YILI STRATEJİK
ORTAKLIKLAR (KA2) PROJESİ
PROJENİN ADI: KEEP INVEST DONATE SPEND (KIDS)
ORTAKLAR: TÜRKİYE (KOORDİNATÖR), PORTEKİZ, HIRVATİSTAN, POLONYA,
ROMANYA
PROJENİN SÜRESİ: 2 YILTOPLAM BÜTÇE: 106.610 AVRO
PROJENİN AMACI: Öğrenciler, veliler ve öğretmenler arasında finansal okuryazarlık
düzeyini artırmak ve farkındalık yaratmak
PROJE AKTİVİTELERİ:
-Geri dönüşüm materyallerinden kumbara yapımı
- Finansal konuları içeren sahne aktiviteleri (Kukla, dans müzik gösterisi, skeç,vb)
-Finansal oyun günleri (monopoly, supermarket )
- Girişimcilik panayırı- Ağaç dikimi-Banka ziyareti
-Finansal okuryazarlık alanında ortak ülkelerde iyi uygulamaların paylaşımı
-Süpermarket ziyareti- Dilek ağacı yapımı
-Finansal masalların yazımı-Resim çalışmaları
-Yerelde uygulanacak öğrenci, öğretmen ve veli çalıştayları
-Çoğaltıcı etkinlik yerelden ve yurtdışından katılımcılarla (finansal okuryazarlık eğitimi)
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 18
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 19
2) KARS ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
Kurumumuzca, 2015 yılı teklif çağrısı döneminde Erasmus+ Ana Eylem 1 Mesleki Eğitim
Öğrenci ve Personel Hareketliliği kapsamında hazırlanan 2015-1-TR01-KA102-017647 numaralı
ve ‘GELECEĞİMİZ KIZLARIMIZ’’ adlı projemiz; Ulusal Ajansa sunulan 1944 proje
içerisinden kabul edilen 209 proje arasında yerini almıştır.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 20
BAŞVURU
YAPILAN PROJE
SAYISI
KATILAN
ÖĞRETMEN
SAYISI (danışman,
rehber vb)
KATILAN ÖĞRENCİ
SAYISI
BÖLGE
SERGİSİNE
DAVET EDİLEN
PROJE SAYISI
Merkez
227
83
346
2
Akyaka
10
3
10
Arpaçay
5
4
7
Digor
2
2
2
Kağızman
27
21
43
Sarıkamış
17
12
29
Selim
21
10
21
Susuz
8
8
16
317
143
474
İLÇE ADI
TOPLAM
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
1
3
Sayfa 21
2015-2016 Eğitim Öğretim yılı TÜBİTAK Liseler arası proje yarışmasıyla ilgili TÜBİTAK
Erzurum Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR 19 Kasım 2015 tarihinde Kars Atatürk
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda proje hazırlama konusunda ortaöğretim okul
müdürleri ve proje koordinatör öğretmenlerine seminer vermiştir.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 22
İMAM HATİP ORTAOKULU BİLİM FUARI
Bilim fuarına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İl Müftü Yardımcısı, İlahiyat Fakültesi
Dekan Yardımcısı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü, SERKA Genel Sekreteri Okul Müdürleri,
öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.
Fuarın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Emin GAYIRANAL, “Okulumuzun 3.
bilim fuarımızı düzenlemiş bulunuyoruz. Bu bilim fuarımızda 60 proje bulunmaktadır.
Bu tür projelerin çocuklara çok faydalı olduğunu belirten Okul Müdürü Gayıranal, “Fen
Bilgisi öğretmenlerimizin danışmanlığında, çocuklarımız yıl içerisinde öğrenmiş oldukları
akademik bilgilerini, tasarlayarak ve projeye dönüştürerek sergilediler. Bu fuarı her yıl
düzenlemekteyiz. Bunu yapmamızdaki amacımız, çocuklarımızın öğrenmiş oldukları bilgileri
teknolojiye dönüştürme imkanın sağlanmasıdır. Bilim fuarlarımızın öğrencilerimizin gelişiminde
ciddi katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendilerini ispat etmek için bir fırsat buluyorlar.
Sergiledikleri eserlerle özgüvenleri artıyor.” dedi.
Öğrenciler projelerini ziyaretçilere anlatarak günlük yaşamda bilimin önemini açıkladılar.
Çeşitli oyunlarla dersleri eğlenceli hale getiren projelerde başarılı olan ziyaretçilere küçük
hediyeler dağıtıldı.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 23
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 24
İL/İLÇE
MERKEZ
AKYAKA
ARPAÇAY
DİGOR
KAĞIZMAN
SARIKAMIŞ
SELİM
SUSUZ
TOPLAM
PROJE SAYISI
1
2
1
2
6
PROJE TUTARI
370.000
245.025
120.000
220.000
955.025
İl Geneli Toplam Proje Sayısı: 6
İl Geneli Toplam Hibe Tutarı: 955.025 TL.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 25
PROJENİN ADI
BAŞVURUYU YAPAN
KURUM
MALİYETİ
TÜRÜ
SÜRESİ
PROJE BİLGİLERİ
KUMBARAMDAKİ BAŞARI
KARS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
152.552 TL
KÜLTÜR, SANAT VE SPOR
12 AY
PROJENİN ÖZETİ
Projemiz 10 pilot ortaokulda uygulanmaktadır. Projede kumbara yaptırılmış
ve öğrencilerimize dağıtılmıştır. Bunun yanı sıra hediye kupon çekleri hazırlatılarak
pilot okul idarelerine teslim edilmiştir. Öğrencilerimiz olumlu ve örnek davranışları
karşılığında bu hediye çekleri ile ödüllendirilecek ve bu çekleri kumbaralarında
biriktireceklerdir. Proje sonunda ilde bir fuar yapılacak ve çeşitli hediyeler
dağıtılacaktır. Öğrencilerimiz biriktirdikleri hediye kupon çekleri tutarında istediği
hediyeyi alabileceklerdir. Proje
ile öğrencilerimizin akademik ve sosyal
başarılarını artırmaya katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 26
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 27
PROJENİN ADI
BAŞVURUYU YAPAN
KURUM
MALİYETİ
TÜRÜ
SÜRESİ
PROJE BİLGİLERİ
BİR KİTAP BİN UMUT
KARS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
247.200 TL
KÜLTÜR, SANAT VE SPOR
9 AY
PROJENİN ÖZETİ
Proje kapsamda il merkezinde bulunan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat
Okulu ile 7 okulumuza Z- Kütüphane yapılmıştır. Proje ile çocuklarımıza kitap
okuma alışkanlığı kazandırılması hedeflenmiştir.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 28
PROJE BİLGİLERİ
PROJENİN ADI
KAĞIZMAN KADIN KÜLTÜR MERKEZİ
BAŞVURUYU YAPAN
KURUM
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MALİYETİ
94.225 TL
TÜRÜ
SOSYAL İÇERME
SÜRESİ
12AY
PROJENİN ÖZETİ
2013-36-35 proje numaralı Kağızman Kadın Kültür Merkezi 2014 yılı mayıs
ayında faaliyete geçmiştir. Bina eski tarihi eser olduğundan İl Kültür Müdürlüğünden
gerekli izinler alınarak basit onarım yapılmak kaydıyla şu anki konumuna getirilmiştir.
İlçemizde köylerden Kağızman merkeze iş için gelen bayanların oturup
dinlenebileceği hoş zaman geçirebileceği ferah bir mekan oluşturuldu. Ayrıca
bayanların el sanatları kursları için toplanma mekanı olarak kullanılmaktadır. Küçük
kütüphanesi ve okuma salonu ile hizmet vermektedir. Bayanların günleri için de
toplantı merkezi olarak kullanılmaktadır.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 29
PROJE BİLGİLERİ
PROJENİN ADI
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETÜT MERKEZİ- 2
BAŞVURUYU YAPAN
KURUM
DİGOR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MALİYETİ
115.800 TL
TÜRÜ
SOSYAL İÇERME
SÜRESİ
11 AY
PROJENİN ÖZETİ
Proje kapsamında Digor İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan kurslarda
kullanmak üzere 943adet sınavlara hazırlık materyali alınmış ve 943 öğrenciye
dağıtılmıştır. Bu kapsamda başarılı ve maddi durumu yetersiz 40 öğrenci ile
Erzurum ve Kars gezileri yapılmış ve öğrencilerin Erzurum Atatürk Üniversitesi
ile Kars Kafkas Üniversitesini gezmelerine olanak sağlanmıştır.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 30
PROJE BİLGİLERİ
PROJENİN ADI
SODESLE GÜZELLEŞEN OKULUM
BAŞVURUYU YAPAN
KURUM
ARPAÇAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MALİYETİ
60.000 TL
TÜRÜ
İSTİHDAM
SÜRESİ
11 AY
PROJENİN ÖZETİ
Proje kapsamında Arpaçay Halk Eğitim Merkezinde bir bakır atölyesi
kuruldu. Kurulan bakır atölyesinde maddi durumu yetersiz 40 ev hanımına bakır
işlemeciliği kursu verildi. Bakırların işlenmesi ve tanıtımının yapılması amacıyla
görünürlük malzemeleri hazırlandı. Yapılan bakır işlemlerinin satılmasıyla yeni
temrinlikler alındı. Kurs ve proje sonucunda meslek edinen iki ev hanımı Kars
Merkezde bir işyeri açmışlardır. Proje başarı ile sonuçlanmıştır.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 31
PROJE BİLGİLERİ
PROJENİN ADI
OYUN ALANIM TEMİZ BAHÇEM- 2
BAŞVURUYU YAPAN
KURUM
SARIKAMIŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
MALİYETİ
251.110 TL
TÜRÜ
SOSYAL İÇERME
SÜRESİ
12 AY
PROJENİN ÖZETİ
Proje kapsamında Sarıkamış ilçesi merkez ve köylerinde bulunan 12
okulun, (Karapınar, Gecikmez, Şehitemin, Ortakale, Çamyazı, Güllüce, Karaköse,
Mescitli, Yeniköy, Yenigazi ve İsmetpaşa ve Şehit Taner Baran) okul bahçelerine
basketbol ve voleybol sahaları kurularak parke taşı döşendi. Basketbol ve voleybol
dallarında okullardaki öğrencilere görevli öğretmenler tarafından basketbol ve
voleybol eğitimi verildi ve öğrencilerin bir gruba ait olma, grupla çalışma
özelliklerini geliştirmelerine yardımcı olundu.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 32
PROJE BİLGİLERİ
PROJENİN ADI
YURTTAN SESLER
BAŞVURUYU YAPAN
KURUM
SELİM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MALİYETİ
110.560 TL
TÜRÜ
KÜLTÜR SANAT SPOR
SÜRESİ
9 AY
PROJENİN ÖZETİ
10.10.2013 tarihinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kars Valiliği arasında
sözleşme imzalanarak “Yurttan Sesler” projesi başlamış oldu. Yurttan Sesler
Projesini tanıtmak amacıyla tanıtım broşürleri, not defterleri ve tanıtım levhaları
yaptırılarak projenin tanıtımı gerçekleştirildi.
2 ortaokul ve 2 lise pansiyonunda kalan kız öğrenciler (her pansiyonda en az
15’er kişi olmak üzere) için 25.12.2014 tarihinde 40 gitar, 40 bağlama , 4 piyano ve
40 keman alındı.
Müzik sınıflarının donanımı proje kapsamında sağlandı.
06.01.2014 tarihi itibariyle Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği içinde usta öğretici
ücretleri projeden ödenmek üzere Şehit Teymen Gökhan Yaşartürk Lisesi, Latif
Aras Anadolu Lisesi, Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu ve Kazım Karabekir Yatılı
Bölge Ortaokulu pansiyonlarında kurslara başlandı. Daha sonra kurs ücretleri Halk
Eğitim Merkezi tarafından ödenerek kurslar devam ettirildi ve proje
sürdürülebilirliği sağlandı. Kurs sonunda İlçe Kaymakamımız Sayın Erdinç
DOLU’nun da katılımıyla mini bir konser düzenlendi.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 33
HUZURLU OKUL HUZURLU TOPLUM PROJESİ(HOHUT)
Kars Valiliği koordinasyonunda, Kars’ta yaşamakta olan 110 bin çocuğun ve ebeveynlerin
karşılaştıkları problemlerin, çocukların etkileşim içerisinde oldukları yetişkinlerle kurdukları
ilişkilerde yaşadıkları sorun ve eksikliklerin tespit edilerek, karar makamı mercilere hızlı ve
sağlıklı olarak iletilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda; öğretmenler ve kamu
personelinin, çocukların dönemsel ihtiyaç ve beklentilerini anlayabilmeleri, çocuklarla etkileşim
kurdukları anlarda ‘normal olmayan davranış biçimlerini’ tanıyabilmeleri ve sorunu doğru
yetkiliye sağlıklı biçimde iletebilmeleri amacıyla eğitimleri gerçekleştirilecektir. Proje
kapsamında Kars İli genelinde görev yapan 4600 öğretmene ve 6000 kamu personeline bu
konuda bilgilendirme eğitimleri verilmiştir. Halen uygulama aşamasında olan HOHUT Projesi,
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün Valilik koordinasyonunda yürüttüğü İl Koordinasyon
Ekibinin çalışmalarıyla birleştirilmiş ve ulusal-yerel hibelerle desteklenerek devam etmektedir.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 34
Eğitime Katılması
İlçe
Eğitimlere Katılamayıp
Planlanan Öğretmen
Eğitimlere Katılan
Telafi Eğitimi Alacak
Sayısı
Öğretmen Sayısı
Öğretmen Sayısı
Merkez
1607
1415
192
Akyaka
177
155
22
Arpaçay
281
264
17
Digor
375
344
31
Kağızman
764
693
71
Sarıkamış
811
582
229
Selim
421
330
91
Susuz
196
165
31
Toplam
4632
3948
684
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 35
HUZURLU OKUL HUZURLU TOPLUM PROJESİ(HOHUT)
(SERHAT KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK HİBESİ)
HOHUT Projesi kapsamında SERKA’nın Doğrudan Faaliyet Desteği Programına bir proje
başvurusu yapılmıştır. Bu proje hibe almaya hak kazanmış, neticesinde üst düzey güvenlik
önlemleri olan bir online bilgi takip (otomasyon) sistemi oluşturulacak ve tüm veriler buraya
işlenerek bu sistem üzerinden takibi gerçekleştirilecektir. Otomasyon Sistemi için Kars Valiliği,
Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kars Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ortaklığında bir
ana sunucu odası (sistem odası) kurulacak ve bir personel görevlendirilecektir. Sistem üzerinden
problem takibi tüm kuruluşlarca gerçekleştirilecek ve çözüm odağı olarak sırasıyla Kars ASP İl
Müdürlüğü ve Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü rol alacak. Çözülemeyen problemlerin ulaşacağı
son mercii Kars Valiliği olacaktır. Bu sistem tüm öğretmenler, idareciler ve il genelindeki kamu
kurum ve kuruluşları tarafından kullanılabilecek olup Kars'taki sivil halkın da ilerleyen süreçte
faydalanabileceği bir yapıya sahip olacaktır. Sistemin tüm okul ve diğer kamu kurumlarına
kurulumundan sonra, il genelinden tüm okul
idarecilerine ve diğer kamu kurumlarından
temsilcilere kullanılışı hakkında eğitim verilecektir.
1) GAZALTI KAYNAKÇILIĞI MESLEK EDİNDİRME KURSU İLE
GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ ( GAK-MEK-GİD)
Proje, teklif çağrısı kapsamında hedef bölge olarak yer alan ve TRA2 bölgesinde büyüme
merkezi olan Kars ilinde uygulanacaktır. Bu teklif çağrısının hedefi genç istihdamını
destekleyerek ve genç işsizlik oranını azaltarak daha çok kişinin istihdam edilmesi ve istihdamda
kalmasının sağlanmasıdır. Proje ile bu hedef doğrultusunda Gazaltı Kaynakçılığı Meslek
Edindirme Kursları yoluyla eğitimine devam eden ve işsiz gençlere bir meslek edindirerek teklif
çağrısının özel hedef ve önceliklerinden olan gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına
katkı sağlanacaktır. Aynı zamanda bu gençlere girişimcilik eğitimleri verilerek iş piyasasında yer
almak için gerekli bilgi ve becerilerek kazandırılacak, sektör bilgisi oluşturulacak ve böylece
teklif çağrısının hedefi olan gençlerin girişimcilik becerilerinin artırılması önceliğine katkıda
bulunulacaktır.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 36
Bunların yanı sıra, gençlerimize verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ve genel
beceri eğitimleri ile gençlerimizin iletişim becerileri, iş becerileri, işgücü piyasası becerileri, iş
sağlığı ve güvenliği konularında kapasiteleri artırılarak genç istihdamını destekleyici hizmetlerin
sağlanmasına ve okuldan işe geçişin kolaylaştırılmasına katkı sağlanacaktır. Kurs ve eğitimlerini
tamamlamış gençler özel sektörde iş başı eğitimi alacak ve sonrasında alanında uzman bir
firmada staj yapacak ve böylece işgücü talep ve arz taraflarının ilgili aktörleri arasında
sürdürülebilir işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunulmuş olunacaktır.
Projemiz Kalkınma Öncesi Mali Yardım kapsamında kabul edilmiş olup, sözleşme
makamı kuruluş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır ve Ocak 2016 ayı içerisinde
sözleşmenin imzalanması beklenmektedir.
2)YURDUM UMUDUM PROJESI
Kars Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan ve sunulan ‘Yurdum Umudum Projesi ’
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kabul edilmiş olup sözleşmesi imzalanmıştır.
Proje TRA2 Bölgesinde Kars ilinde uygulanacaktır. Hibe programı aracılığı ile mesleki
eğitim ve kız çocuklarının eğitiminin önemi hakkında Kars ilinde bir kamuoyu oluşturarak kız
öğrencilerimizin okula devam oranlarının arttırılması ve mesleki rehberlik alanında kalitenin
yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı
Eğitici Eğitimi ve yaygınlaştırma eğitimleri gerçekleştirilerek rehber öğretmenlerin ve ilimiz
idarecilerinin bu konuda bilgi ve deneyimleri artırılacaktır. Bu çalışma ortağımız Kars Rehberlik
Araştırma Merkezi ve Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile koordineli çalışılacaktır. Proje
içerisinde 320 hane ziyareti gerçekleştirilerek kız çocuklarının okula devamlarının önemi
vurgulanacaktır. Bu çalışmada kız çocukları ile aktif çalışan derneğimiz ile birlikte
yürütülecektir.
İl genelinde devamsızlık oranı fazla olan ve yatılı kız pansiyonu bulunan 5 okulumuzda
derse destek kursları açılarak öğrencilerimizin ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş ve
devamlılık oranları artırılacaktır. Proje hedefinde 240 ortaöğretim ve 80 ilköğretim
kademesindeki öğrencinin derse destek kurslarından faydalanması hedeflenmektedir.
Seçilen okullarımızda birer oda eğitim ortamı olarak dizayn edilecek ve etüt
programlarının odalarda yapılması sağlanacaktır. Böylelikle yatılı yurtlarda kalan öğrencilerin
verimli ders çalışabilecekleri modern ortamlar sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda bu okullarda
birer oda yaşam alanı olarak adlandırılıp, halı, perde, oturma grupları, televizyon ve güncel
kitaplarla donatılarak kız öğrencilerimizin eve özlemlerinin azaltılması, okula devam oranlarının
artırılması hedeflenmektedir.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 37
Aynı zaman içerisinde Başvuru Sahibi kuruluş Halk Eğitim Merkezinin mekân desteği ile
Fotoğrafçılık, Ebru Kursu, İngilizce, Bilişim Teknolojileri, Diksiyon, Etkili İletişim, Beden Dili
vb. eğitimler ile öğrencilerimizin iş alanında kilit yeterliliklere sahip olmaları ve sosyal
hayatlarında başarılı olmaları sağlanacaktır.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 38
20 Ekim 2015 Salı günü merkez okullarda görev yapan İngilizce öğretmenleri, Bilişim
Teknolojileri öğretmenleri ve Okul Müdürlerinin katılımıyla eTwinning İl Koordinatörü Pınar
GÜÇBİLMEZ’in başkanlığında eTwinning bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda
eTwinning hakkında kısaca bilgi verildi, anket çalışması yapıldı ve aralık ayında yapılacak
eğitim toplantılarına katılmak isteyen öğretmenlerin bilgileri alındı.
eTwinning bilgilendirme toplantıları 26-27-28 Ekim tarihlerinde ilçelerimizde de yapıldı.
Kasım ayı boyunca merkez okullar gezildi, sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenleri ile
mini toplantılar yapıldı. Öğretmenler eTwinning hakkında kısaca bilgilendirildi, eğitim
toplantısına katılmak isteyen öğretmenlerin bilgileri alındı.
Merkez okullarında görev yapan öğretmenler ile 7-8-9 Aralık tarihlerinde eTwinning İl
Koordinatörü Pınar GÜÇBİLMEZ’in başkanlığında uygulamalı olarak eTwinning eğitim
toplantıları düzenlendi. Eğitimde öğretmenler eTwinning’e kaydoldular, örnek projeler
başlattılar ve Web 0.2 araçlarından örnekler yapıldı.
Eğitim toplantılarına 14-15-16 Aralık tarihlerinde ilçelerde devam edildi.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 39
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 40
eTwinning Ankara İl Koordinatörleri Çalıştayı
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ulusal Destek Servisi tarafından
destelenen eTwinning İl Koordinatörleri Çalıştayı 17-18 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara Bera
Hotel’de gerçekleştirdi.
İl koordinatörlerin katıldığı çalıştay , Şeyma Sabaz DEMİREL'in açılış konuşmasından
sonra YEĞİTEK Sistem Yönetimi Daire Başkanı Sayın Dr. Yakup YÜKSEL'in
konuşmalarıyla devam ederken Türkiye’nin 81 ilinden gelen koordinatörlere aşağıdaki program
çerçevesinde iki gün boyunca eğitimciler tarafından eğitim verildi:








Neden eTwinning? (Zehra KAYA)
eTwinning faaliyetine kayıt olma, Portal ve Masa Üstü Kullanımı (Burcu YÜKSEK)
Proje hazırlama çalışması ve uygulamalı Twinspace kullanımı (Arif BOZKURT)
WEB 2.0 araçları (Büşra YEŞİL)
Kalite etiketleri ve Projelerin Değerlendirilmesi (Can ERDOĞAN)
İyi proje örnekleri (Ünsal SAPER)
Çevrimiçi eğitimler (Zehra SAYIN)
İl Koordinatörlerinin görevleri ve koordinatörlerden neler bekliyoruz (Şeyma Sabaz
DEMİREL)
 Örnek uygulamalar (Buğra İNAL)
 Yenilikçi ve yaratıcı proje oluşturma (Adil TUGYAN)
 eTwinning faaliyetinin geleceği (M. Fatih DÖĞER)
 İnternet Güvenliği, Ulusal Web Sitesi, School Education Gateway (Ahmet
MORSÜMBÜL)
İl koordinatörlerin, iki gün boyunca süren çalıştayın organizasyonunu yapan MEB
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ulusal Destek Servisi üyelerine teşekkürlerini
iletmesinden sonra Ankara eTwinning İl Koordinatörleri Çalıştayı katılımcılara dağıtılan
sertifakalar ile son buldu.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 41
T.I.M.E. (THE INTERNATIONAL MEETING EVENT)
Almanya, Bulgaristan ve Türkiye ortaklı başlatılan projede Kars ilinden Türkiye’yi
temsilen Merkez Ölçülü Şehit Turgay Salgar İlkokulu, Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokulu ve
Özel Çözüm Ortaokulu katılıyor.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 42
9-13 yaş aralığındaki öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilecek ve 7 ay sürecek projede
öğrencilerden tarihte bağlantımız olan diğer ülkelere kendi tarihi ve kültürel değerlerini
öğretmeleri bekleniyor. Bu projeyle öğrenciler ulusal kimliğin anlamını, kardeşlik ve
vatanseverlik gibi ahlaki değerleri keşfedebilir.
Projenin hedefleri öğrencilere işbirliği içinde çalışmayı öğretmek, ülkeler arasındaki ortak
değerleri yansıtmak ve tarihi yerlerin geçmişini ve önemini kavramalarını sağlamaktır.
ÇALIŞMA SÜRECİ:
Aralık: Öğrenci seçimi, ortak bulma, anket araştırması.




Her okuldan 5 öğrenci seçilecek.
Proje ortakları ile görüşülecek.
Öğrenciler Kars tarihi hakkında anket araştırması yapacak.
Öğrenciler kütüphaneye giderek eski gazetelerden ve tarih kitaplarından araştırma
yapacak.
Ocak: Birbirini tanıma, logo yarışması, okul panolarının düzenlenmesi.
 Her okul kendi dilinde merhaba kartı yollayacak.
 Projenin başlığına uygun olarak logo tasarlanacak, Twinspace’de yarışma yapılacak,
seçilen logo proje logosu olarak kullanılacak.
 Projeye katılan okullar kendi eTwinning panosunu hazırlayacak.
Şubat: Aylık tema: ‘’Başkentler ve Bayraklar’’
 Hayali bir tarihi karakter yaratılacak ve bu karakter ülkesinin bayrağıyla diğer ülkelerin
başkentlerini dolaşarak kendi hikayesini yazacak.
Mart: Aylık tema: ‘’Liderler’’
 Öğrenciler kendi liderlerini tanıtan bir poster hazırlayacak.
Nisan: Aylık tema: Ülkelerin ulusal marşları
 Diğer bir ülkenin ulusal marşı seçilecek ve öğrenciler marşı söylerken videoya çekilecek.
Mayıs: Aylık tema: Siyah beyaz fotoğrafları canlandırma, ulusal kıyafetlerin tanıtımı
 Öğrenciler tarihten bir sahneyi canlandıracak ve ulusal kıyafetler giyecekler.
 Tarihi yerlere geziler düzenlenecek ve öğrenciler bu tarihi yerlerle ilgili anı yazısı
yazacaklar.
Haziran: Online dergi, projenin sunumu
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 43
 Her okul proje kapsamında ülkelerinin tarihi ile ilgili online bir dergi hazırlayacak.
Öğretmenler ve öğrenciler çalışmalarını sergileyecek.
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
Sayfa 44
Kars Milli Eğitim Müdürlüğü
Cumhuriyet Mahallesi
Hükümet Konağı
KARS
Telefon: 0 (474) 212 82 28
0 (474) 223 77 13
Faks : 0 (474) 212 82 29
Dahili: 161-142
e-posta : [email protected]
Adı Soyadı
Görevi
Ali BEYAZOĞLU
Şube
Müdürü
Şef
Öztürk DEMİR
Görevli Olduğu
e-posta
Ekip
Birim Yöneticisi [email protected]
Birim Şefi
[email protected]
Orhan TOPKAYA
Öğretmen
Öznur ULU
Öğretmen
ASKE
(SP Koord.)
ASKE
Nigar GÖNÜLALAN
ÖZTÜRK
Kader GÜMÜŞ
Öğretmen
ASKE
[email protected]
Öğretmen
PEK
[email protected]
Ali Kasım BULUT
Öğretmen
PEK
[email protected]
Aytek ALP
Bilgisayar
İşl.
Teknisyen
Birim Çalışanı
[email protected]
Birim Çalışanı
[email protected]
Olcay IĞDIR
KARS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE
[email protected]
[email protected]
Sayfa 45
Download

Ocak 2016 AR-GE Bültenimiz Yayınlanmıştır.