Temel Nöroşirurji Kursları
Fakülte
Türk Nöroşirurji Derneği
Doç. Dr. Suat Canbay
Ankara 1962 doğumluyum.Gelibolu lisesini bi rdim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1987
yılında mezun oldum. Giresun Devlet hastanesinde birbuçuk yıl pra syen hekim olarak çalış m.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ABD da, 1989-1995 yılları arasında uzmanlık
eği mimi tamamladım. Bir yıl Kayseri Devlet hastanesinde, 6 yıl Yozgat Devlet hastanesinde
uzman olarak çalış ktan sonra 2002 yılında Ankara Onkoloji Eği m ve Araş rma Hastanesi
Nöroşirürji kliniğine atandım. 2011 yılındaWinsconsin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji
kliniğinde veanatomi laboratuarındaFellow olarak 5 ay çalış m. 2014 yılında doçent oldum. Özel
ilgi alanım spinal cerrahi. Türk Nöroşirürji derneği, TürkNöroşirürjiDerneği Spinal
vePeriferikSinirCerrahisiÖğre mveEği mGrubu, TürkOmurgaDerneği, AOSpineüyesiyim.Halen
Ankara Onkoloji Eği m ve Araş rma Hastanesi Nöroşirürji kliniğinde idari ve eği m sorumlusu
olarak görev yapmaktayım.
Download

Hakkında - Temel Nöroşirürji Kursları