BAZI GÜBRELERİN VERİLİŞ ZAMANI, MİKTARI VE ŞEKLİ
Tavsiye Edilen Gübre Miktarları Kg./Dk.
%21
A.Sülfat
%26
A.Nitrat
%42-44
T.S Fosfat
MISIR
60-65
50-55
14-16
PATATES
50-55
40-45
20-22
-
TÜTÜN
45-50
35-40
14-16
10-12
SEBZELER
60-70
50-55
20-22
10-12
ÇAY
110-125
90-100
12-14
FINDIK
(Ocağa)
1-1,5
0,8
0,4-0,8
MEYVALAR
(Ağaç başına)
1,5-2
1,2-1,6
0,5-0,8
NARENCİYE
(Ağaç başına)
1-1,5
0,8-1,2
0,5-0,8
Bitkinin
Adı
%48-52
Potas.S.
-
-
0,4-0,6
Gübrelerin Verilme Zamanı Ve şekli
Fosforlu ve gerekiyorsa potaslı gübrenin tamamı belleme ile veya ekimle birlikte kök
seviyesine, azotlu gübre ekiminden hemen sonra tarla yüzeyine serpilmelidir.
Fosforlu gübrenin tamamı ile azotlu gübrenin yarısı ekimle birlikte, diğer yarısı
sıralar arasına çapa devresinde verilmelidir.
Azotlu,Fosforlu ve potaslı gübrenin tamamı dikimden önceki son toprak işlemesinde
veya dik ı esnasında sıralar doğrultusunda açılarak arklara verilerek kapatılmalıdır
Dönüme 2-3 ton ahır gübresine ilave olarak,fosforlu ve gerekiyorsa potaslı gübrenin
tamamı dikim esnasında kök derinliğine (Fidelerin şaşırtılmasında) verilir .Azotlu
gübrenin yarısı dikimden 15-20 gün sonra (Çiçeklenmeden önce) ikinci yarısı meyve
bağladıktan sonra kullanılmalıdır.
Bölgenin yağışlı olması nedeniyle gübrenin iki defada verilmesi uygundur.Çay
üretiminin % 70’i ilk sürgünde hasat edildiği için gübrenin 3/4 ü mayıs başında , ¼’ü
de temmuzda çay ocakları etrafına serpilerek toprağa karıştırılmalıdır
Fosforlu gübrenin tamamı ocak, Şubat, Mart aylarında fındık ocakları etrafında
dalların taç genişliğinde açılacak 15-20 cm. derinlikteki dairevi bantlara gömülmeli,
ayrıca azotlu gübrenin , ilk yarısı Mart ayında verilmeli, ikinci yarısı ise Mayıs
15’ten Haziran’ın ilk haftası arasında akşam veya sabah serininde verilmelidir.
Fosforlu ve gerekiyorsa potaslı gübrenin tamamı ile azotlu gübrenin yarısı Şubat ve
Mart aylarında ,Azotlu gübrenin ikinci yarısı Mayıs ve Haziran da
verilmelidir.Fosforlu gübre ağaç tacının izdüşümüne açılacak 15-20 cm. derinlikteki
dairevi bantlara verilerek kapatılmalı. Azotlu gübre gövdeden 0.5 m. Mesafe hariç
tutularak taç genişligine serpilmelidir.
Fosforlu ve potaslı gübrenin tamamı ile azotlu gübrenin yarısı kış aylarında, Azotun
ikinci yarısı Mayıs ayında verilmelidir. Fosforlu gübre ağaç tacı izdüşümünde 15-20
Cm. derinlikte açılacak ı dairevi çukura verilerek kapatılmalıdır.Azotlu ve potaslı
gübreler mayıs ayında gövdeden 0.5 m Uzaklıkta taç genişliğine serpilerek toprağa
karıştırılmalıdır.
ÇİFTÇİ EĞİTİM VE YAYIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TEL : 230 21 57
Download

BAZI GÜBRELERİN VERİLİŞ ZAMANI, MİKTARI VE ŞEKLİ