MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2015 YILI FAALİYETLERİ VE PROJE SUNUMLARINA AİT PROGRAM
01.03.2016
29.02.2016
TARİH
SAAT
1000- 1030
AÇILIŞ
1030-1100
İzotop Analizleri Laboratuvarı Kurma Çalışmaları
1100-1110
ÇAY - KAHVE ARASI
1110-1130
Tunçbilek Artık Havuzlarından Hava Kanallı Briket ve Yapı Malzemesi Üretimi
1130- 1150
Kalsiyum Silikat Tuğla Üretim Olanaklarının Araştırılması
Günnur ULUSOY
(Metalurji Mühendisi)
1150- 1210
Yerli Kömürlerin Kullanımının Artırılmasına Yönelik Altyapı Geliştirilmesi
Agah KÖKER
(Kimya Y. Mühendisi)
0930- 0950
Sivas-Divriği-Karaağaçlı Demir Cevherleri Tam Teknoloji Çalışmaları
Saruhan SAKLAR
(Maden Y. Mühendisi)
0950-1010
Kahramanmaraş-Elbistan-Türkmen
Çalışmaları
1010-1030
Kastamonu-İnebolu Yöresi Grafit Cevherinin Zenginleştirme Çalışmaları
1030-1050
Grafik Karbonun Analitik Yöntemlerle Ayrıştırılması
1050-1100
Köyü
Demir
Cevheri
Zenginleştirme
Akan GÜLMEZ
(Maden Mühendisi)
Oğuz ALTUN
(Maden Mühendisi)
Ayşe ERDEM
(Maden Mühendisi)
Agah KÖKER
(Kimya Y. Mühendisi)
ÇAY - KAHVE ARASI
Dr. İlkay ÜNAL SANSAR
(Kimya Mühendisi)
1100- 1120
Linyitin Ultrasonik Dalgalar İle Desülfürizasyonu
1120- 1140
Borik Asit ve Poliollerden Düşük Sıcaklıkta Bor Karbür Eldesinin Araştırılması
Devrim PEKDEMİR
( Y. Kimyager)
1140- 1200
Doğaltaş Testlerinin İhracat Açısından Önemi ve Akredite Bir Laboratuvar
Örneği
Ozan BAYRAM
(Maden Y. Mühendisi)
0930- 0950
Kömür, Oluşumu, MTA’da Kömür Petrografisi Çalışmaları
0950-1050
Türkiye Kömürlerinin Yapısal Özellikleri ve Kömür Teknolojisi
1050- 1100
02.03.2016
Gökçe GÜRTEKİN
(Jeoloji Y. Mühendisi)
Mehmet ÇÖTELİ
Kimya Mühendisi
ÇAY - KAHVE ARASI
1100- 1120
Şlam ve Okside Olmuş Kömürlerden Gıda, Tarım ve Enerji Alanlarında Uç
Ürün Üretimi
1120-1140
Analiz Laboratuvarlarında Yeni Analiz Metotlarının Geliştirilmesi
1140-1200
MAT Dairesi Laboratuvarlarında TS EN ISO IEC 17025 Standardına Göre
Kalite Yönetim Sisteminin Sürekliliğinin Sağlanması ve Akretidasyon
Kapsamının Genişletilmesi
1200-1230
Doç.Dr. Selami TOPRAK
Jeoloji Mühendisi
Genel Değerlendirme ve Kapanış
Mehmet ÇÖTELİ
Kimya Mühendisi
Dr. Yurdaer BABUÇCUOĞLU
(Kimya Mühendisi)
Yasemin GÜNEŞ DULKADİR
(Fizik Mühendisi)
Download

MADEN ALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ DAİRESİ