EĞİTİM
KURS
3.
Programları
İMMÜNO-ONKOLOJİ
ve HEDEFE YÖNELİK
KANSER TEDAVİLERİ
11-15 Mayıs 2016
KONGRESİ
Destek Tedaviler Kursu
Nötropenik Hastada
G-CSF Kullanımı
Destek Tedaviler Kursu
Kanserli Hastada
Nutrisyonel Destek
11 Mayıs 2016 Saat: 11:00 - 13:00
11:00 - 12:00
11 Mayıs 2016 Saat: 11:00 - 13:00
11:00 - 12:00
Oturum Başkanı: Dr. Güngör Utkan
Kanserli Hastalarda Büyüme
Faktörlerinin Rasyonel Kullanımı
Konuşmacı: Dr. Özlem Er
12:00 - 13:00
Oturum Başkanı: Dr. Tamer Elkıran
Kanserli Hastada Nutrisyonel
Durum Nasıl Değerlendirilmeli?
Konuşmacı: Dr. Dilşen Çolak
12:00 - 13:00
Oturum Başkanı: Dr. Güngör Utkan
Yeni Jenerasyon Büyüme Faktörleri
Konuşmacı: Dr. Başak Ustaalioğlu
Oturum Başkanı: Dr. Tamer Elkıran
Nutrisyonel Destek Gerektiren Hastada
En Uygun Destek Tedavi Seçenekleri
Konuşmacı: Dr. Şeref Kömürcü
TITANIC
Beach Lara-ANTALYA
Temel İmmünoloji Kursu
11 Mayıs 2016 Saat: 14:00 - 16:30
14:00 - 14:50
Oturum Başkanı: Dr. İsmail Çelik
İmmün Sisteme Genel Bakış
Konuşmacı: Dr. Emin Kansu
14:50 - 15:40
Oturum Başkanı: Dr. İsmail Çelik
Temel Onkolojik Açıdan İmmünoterapi
Konuşmacı: Dr. Dicle Güç
15:40 - 16:30
Oturum Başkanı: Dr. İsmail Çelik
Klinikde İmmüno-Onkolojik
Ajanların Kullanımı
Konuşmacı: Dr. Hakan Akbulut
Download

Oturum Başkanı - IOD Kongre 2016