12.01.2016 Salı Saat: 16:54 - Bilgilendirme Mesajı
1. Askerlik Durum Belgelerindeki (EK-C2) hata düzeltilmiştir. Büro personeli arkadaşlarımız
da EBYS’de imzalanması için büro yöneticisine EK-C2 belgesi gönderebilmektedir.
2. Büronuza dilekçe ile başvuran ama işlemi Merkez Büro tarafından gerçekleştirilecek olan
belgeler EBYS’de Kurum Dışı Gelen Evrak Ekle kısmından gelene alınarak üst yazı
oluşturulmadan Merkez Bürodaki Atilla ÇEVLİK’in BİRİM EVRAK SORUMLUSU görevi
seçilerek sevk edilecektir. Dilekçenin aslını ise EBYS’den aldığınız gelen evrak sayısını
üzerine yazıp büronuzda klasörlerde arşivleyiniz.
3. Bürolarda personele ait kullanıcı değişikliği (Yeni kullanıcı hesabı açılması, kullanıcı hesabı
kapatılması ya da büro değişikliği) olması halinde;
· Otomasyonda değişiklik için; konuyu açıklayan e-posta hazırlayarak Grup 1’e
· EBYS değişikliği için: Ek-1’deki formata uygun personel bilgilerini doldurarak İsmail Uslu
([email protected]) ve Aylin Şanlı ([email protected])’ya e-posta
göndermeniz gerekmektedir.
Download

12.01.2016 Salı Saat: 16:54 - Bilgilendirme Mesajı 1. Askerlik Durum