12.600
TL’ye kadar
30.000
TL’nin
12.600
TL’si için
1.890
TL fazlası
Yüzde 20
110.000
TL’nin
30.000
TL’si için
5.370
TL fazlası
Yüzde 27
110.000
TL’si için
26.970
TL fazlası
Yüzde 35
110.000
TL’den
fazlasının
Yüzde 15
oranında vergilendirilir yani ücretten gelir vergisi kesilir. Kesilecek vergiden çalışanın durumuna göre asgari
geçim indirimi (AGİ) tutarı kadar indirim yapılır ve bu tutar çalışana ödenir.
Not: Yukarıdaki vergi tarifesi sadece ücret gelirleri için geçerlidir. 290 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel
Tebliği’nin 1.9. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife başlıklı
bölümünde, yüzde 27 ve 35’lik vergi dilimlerinde ücretlilerle ilgili tutarlar ayrı belirtildiğinden,
yukarıdaki tabloya ücretlilerle ilgili tutarlar yazılmıştır.)
Download

Not: Yukarıdaki vergi tarifesi sadece ücret gelirleri için geçerlidir