SAĞLIKLI NESİL SAĞLIKLI GELECEK KATILIM SAĞLAYABİLECEK İL LİSTESİ
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ankara
Balıkesir
Bingöl
Bitlis
Bursa
Denizli
Düzce
Eskişehir
Gebze
Gaziantep
Iğdır
İstanbul
İzmir
Kırklareli
Kütahya
Mardin
Ordu
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Van
Yozgat
Download

sağlıklı nesil sağlıklı gelecek katılım sağlayabilecek il listesi