2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ
(13 Mayıs 2013 – 21 Haziran 2013 )
Sayın Velimiz,
13 Mayıs 2013 – 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu
bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB
kazanımlarına hangi yollarla ulaştığımız örneklerle paylaşılacaktır. Çalışmalar
sırasında öğrencilerimizde hedeflediğimiz IB öğrenen profil özellikleri bülten
içinde ayrıca verilmiştir.
GEZEGENİ PAYLAŞMAK
Başka insanlarla ve diğer canlılarla
sınırlı kaynakları paylaşma
mücadelesinde haklar ve
sorumluluklar hakkında sorgulama;
toplumlar ve toplumlar arasındaki ve
içindeki ilişkiler, eşit fırsatlara
erişmek, barış ve çatışmaların çözümü.
ANAFİKİR:
Bilinçli tüketim, sınırlı kaynakları korumamıza yardımcı olur.
SORGULAMA HATLARI
 Kaynaklar
 Bilinçli tüketimin amacı
 Bireysel ve toplumsal
sorumluluklarımız
Öğrencilerin sınıfa girdikleri andan
birinci dersin sonuna kadar elektrik,
kâğıt, defter, kitap olmadan geçen
sürede ve ertesi gün her günkü rutinleri
gerçekleştirip iki durum arasında
karşılaştırma yaparak duygu ve
düşüncelerini yansıtmışlardır. (Anahtar
Kavram: (Sebep-Sonuç)
Öğrenciler, Selcen Küçüküstel ile yapılan söyleşi sonrası “Dukha” topluluğunun
ihtiyaçları olduğu zaman avlanan duyarlı ve bilinçli tüketici örneği olduklarını
fark ederek temanın ana fikri ile ilişkilendirmişlerdir. (IB Öğrenen Profili:
Dönüşümlü düşünen)
Üzerinde yaşadığımız gezegenin paylaşılmasında kurallara uymanın bilinçli
tüketici olmanın yollarından olduğu canlandırma yapılarak işlenmiştir.
(IB Öğrenen Profili: İletişim Kuran )
ANAHTAR KAVRAMLAR
 Sorumluluk (Sorumluluğumuz
Nedir?)
 Sebep-sonuç (Neden Böyle?)
 Dönüşümlü düşünme (Nereden
Biliyoruz?)
Bir basamaklı sayıları bir basamaklı sayılara bölme işleminde terim adları ve
terimlerin yerinin önemi somut materyallerle sorgulanarak buldurulmuştur.
(IB Öğrenen Profili: Araştıran-Sorgulayan)
Bir basamaklı doğal sayılarla bölme işlemleri ile ilgili problem çözme çalışmaları
yapılmıştır. (IB Öğrenen Profili: Dönüşümlü düşünen)
Fen ve Teknoloji
Laboratuvar
çalışmalarında
yanardağ modelini
uygulamalı olarak
yapmışlardır.
(IB Öğrenen Profili: Araştıran- Sorgulayan)
ÖĞRENEN PROFİLLERİ
 Araştıran-Sorgulayan
 Dönüşümlü Düşünen
 İletişim Kuran
Fen ve Teknoloji Laboratuvarı’nda rüzgâr enerjisi
ve bu enerjinin önemi rüzgâr gülü modeli
ile uygulamalı yapılmıştır.
(IB Öğrenen Profili: Araştıran- Sorgulayan)
“Biz Çöp Değiliz” konulu proje çalışmalarını power-point sunu ile sınıf önünde
sunmuşlardır.
Tükenebilir kaynaklardan suyun hâl değiştirmesi ve şekli ile ilgili deneyler
yapılmıştır. Suyun belli bir şeklinin olmadığı ve konulduğu kabın şeklini aldığı
çıkarımına ulaşılmıştır. Suyun günlük hayattaki yeri ve önemi sorgulanarak su
tasarrufu ile ilgili alınması gereken önlemler öğrenciler tarafından listelenmiştir.
Sınıf Gazetesi oluşturmak için araştırma
yaparak gazetemizin adı, en önemli haberi,
bulunmasını istediğimiz konu başlıkları,
köşe yazısı deneme yazılarımızı hazırlarken
kütüphanede, Bilişim Teknolojileri Sınıfı’nda
araştırma yaparken keyifle çalışılmıştır.
Her öğrenci kendi köşe yazısını
heyecanla hazırlamıştır.
İngilizce dersinde Water Cycle Activity: Su döngüsü ile ilgili hayat bilgisi
dersinde öğrendikleri kavramların İngilizcesi ile poster çalışması yapılmıştır.
Görsel sanatlar dersinde, öğrencilerle soyu tükenen deniz canlıları araştırılarak,
atık materyallerden kolaj tekniği ile duvar çalışması yapılmıştır.
Kütüphane çalışmalarında “Dünya bize sesleniyor” adlı belgesel seyredilmiş,
yok olan kaynaklarımızla ilgili internet araştırmaları ile ilgili PowerPoint
hazırlanmıştır.
Beden Eğitimi dersinde vücut enerjimizi (bir gün boyunca öğrencilere her
teneffüs enerjilerini bilinçsizce harcamaları için farklı ve yorucu oyunlar ve
etkinlikler yaptırılarak nedeni yazılmıştır.) Günlük yaşamımızda enerjimizi
bilinçli kullanmanın sağladığı yararlar ve etkileri canlandırmalarla
paylaşılmıştır.(sebep-sonuç)
Müzik dersinde öğrenenler bilinçli tüketim ile ilgili şiir yazmışlar, yazılan şiir
bestelenmiştir.
Download

GEZEGENİ PAYLAŞMAK Başka insanlarla ve diğer canlılarla sınırlı