İLAN
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLE
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KAFKAS
ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARASINDA ORTAKLAŞA AÇILAN
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ALINACAK
ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU TARİHLERİ, KONTENJANLARI VE KABUL
KOŞULLARI
Başvuru Tarihi Başlangıcı
28 Aralık 2015
Başvuru Tarihi Sonu
08 Ocak 2016
Sonuçların İlan Tarihi
13 Ocak 2016
Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar İçin
Yerleştirme Tarihleri
13-15 Ocak 2016
Boş Kalan Kontenjanların ilanı
18-19 Ocak 2016
Boş kalan kontenjanlar için kesin kayıt
20-22 Ocak 2016
Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri
25-29 Ocak 2016
Ders Kayıt Tarihleri
02-12 Şubat 2016
Ders Başlangıcı
15 Şubat 2016
Yüksek
Lisans
Atom ve
Molekül
Fiziği
Nükleer
Fizik
YATAY GEÇİŞ
Yüksek
SAY
Lisans
YABANCI UYRUKLU
ÜNİVERSİTESİ
İLE ORTAK
PROGRAM)
İlköğretim
Matematik
Eğitimi
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
UYRUKLU
İLKÖĞRETİM
(ATATÜRK
BİLİM DALI
ANABİLİM DALI
ALES PUAN TÜRÜ
T.C.
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2015-2016 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Anabilim / Bilim Dalları - Lisansüstü Öğrenci
Kontenjanları
2
-
-
Yüksek SAY
Lisans
-
-
1
2
Eğitim Fakültelerinin İlköğretim
Matematik Öğretmenliği Mezunu
Olmak.
Fakültelerin Fizik Bölümü, Fizik
Eğitimi veya Fizik Mühendisliği
Mezunu Olmak
1
Alan SAY
Dışı
Yüksek
Lisans
PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN
ÖN KOŞULLAR
-
-
Malzeme Mühendisliği, Malzeme
Bilimi ve Mühendisliği veya
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümü Mezunu Olmak
Fakültelerin Fizik Bölümü, Fizik
Eğitimi veya Fizik Mühendisliği
Mezunu Olmak
FİZİK
Yüksek
Lisans
Katıhal
Fiziği
Genel Fizik
Alan
Dışı
Yüksek
Lisans
Fakültelerin Fizik Bölümü, Fizik
Eğitimi veya Fizik Mühendisliği
Mezunu Olmak
1
1
Elektrik Elektronik Mühendisliği
bölümü,
Teknik
Eğitim
Fakültelerinin
Elektrik
veya
Elektronik Eğitimi Bölümü Mezun
Olmak
1
Makine
Olmak
SAY
Alan
Dışı
SAY
Yüksek
Lisans
-
-
Mühendisliği
Mezunu
Biyokimya
KİMYA
Biyokimya
Yüksek SAY
Lisans
Alan
Dışı
SAY
Yüksek
Lisans
2
-
-
2
-
-
Yüksek SAY
Lisans
Yüksek
Lisans
1
-
-
3
-
1
1
-
-
SAY
Analiz ve
Fonksiyonlar
Teorisi
Yüksek
Lisans
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık
Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü,
Fen/Fen-Edebiyat
Fakültelerinin
Kimya, Eğitim Fakültelerinin Kimya
Öğretmenliği,
Mühendislik
Fakültelerinin Kimya Mühendisliği
Bölümlerinin
Birinden
veya
Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak.
Ziraat Fakültesi Mezunu Olmak
1
Organik
Kimya
Fen/Fen-Edebiyat
Fakültelerinin
Kimya, Eğitim Fakültelerinin Kimya
Öğretmenliği,
Mühendislik
Fakültelerinin Kimya Mühendisliği
Bölümlerinin
Birinden
veya
Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak.
Fen/Fen-Edebiyat
Fakültelerinin
Kimya, Eğitim Fakültelerinin Kimya
Öğretmenliği,
Mühendislik
Fakültelerinin Kimya Mühendisliği
Bölümlerinin
Birinden
veya
Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak.
Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin
Matematik, Eğitim Fakültelerinin
Matematik Öğretmenliği,
Mühendislik Fakültelerinin
Matematik Mühendisliği
Bölümlerinin Birinden Mezun
Olmak.
Eğitim Fakültelerinin İlköğretim
Matematik Öğretmenliği Mezunu
Olmak.
MATEMATİK
(KAFKAS
ÜNİVERSİTESİ
İLE ORTAK
PROGRAM)
Cebir ve
Sayılar
Teorisi
Yüksek
SAY
Lisans
2
-
-
Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin
Matematik, Eğitim Fakültelerinin
Matematik
Öğretmenliği,
Mühendislik
Fakültelerinin
Matematik
Mühendisliği
Bölümlerinin
Birinden
Mezun
Olmak.
Topoloji
Bilgisayar
Bilimleri
Yüksek SAY
Lisans
Yüksek SAY
Lisans
2
2
-
-
-
-
Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin
Matematik, Eğitim Fakültelerinin
Matematik
Öğretmenliği,
Mühendislik
Fakültelerinin
Matematik
Mühendisliği
Bölümlerinin
Birinden
Mezun
Olmak.
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar
Öğretim
Teknolojileri
Eğitimi,
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
veya
Fakültelerin
Bilgisayar
Alanındaki Lisans Programlarından
Birinden Mezun Olmak
Sonuçlar 13 Ocak 2016 tarihinde aşağıdaki web adreslerinden yayımlanacaktır.
http://www.agri.edu.tr
http://fbe.agri.edu.tr
ÖN KAYITTA İSTENEN BELGELER
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. 1 adet fotoğraf
3. Lisans Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi.
(Başvurulan programın puan türünde en az 55 puanı olanlar müracaat edebilirler. ALES sınav
sonuçları üç yıl süreyle geçerlidir).
5. Lisans not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi. (Mezuniyet not ortalamalarının
4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüştürülmesinde tüm öğrenciler için Yükseköğretim
Kurulu’nun (YÖK) kabul ettiği dönüşüm tablosu esas alınacaktır)
6.Aday, müracaat tarihleri içerisinde, http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
Başvuru linkindeki bilgileri doldurup Online başvurusunu yaptıktan sonra gerekli belgeleri
teslim ederek, Enstitü Müdürlüğüne başvurusunu onaylatmalıdır.
KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER
1. Tasdikli Diploma veya Mezuniyet Belgesi
2. Not Transkriptinin Aslı veya Tasdikli Sureti
3. Nüfus Cüzdan Sureti
4. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (4,5x6 cm ebatlarında)
5. Erkek öğrenciler için askerlik şubesinden veya e-devletten (www.turkiye.gov.tr) alacakları
Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi.
ADAYLARIN DİKKATİNE
1. Başvurular,
müracaat
tarihleri
içerisinde,
http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx
adresinden online olarak yapılacaktır. Adaylar, Online başvurudan sonra başvurusunu ve
gerekli belgeleri müracaat tarihleri içerisinde Enstitü Müdürlüğüne onaylatmalıdır.
(ADRES: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yeni Kampüs
Eğitim Fakültesi Ek Bina Zemin Kat/AĞRI ).
2. Ortak programlardan İlköğretim ABD İlköğretim Matematik Eğitimi Ortak Yüksek Lisans
programı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Atatürk Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü arasında; Matematik ABD Ortak Yüksek Lisans Programı ise
Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü arasında ortaklaşa yürütülecektir. Fizik ve Kimya
Anabilim Dalı yüksek lisans programları ortak olmayıp Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Ortak programlarda sekretarya işlemlerini
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yürütecektir.
3- Başvuru yapacak adaylar sadece bir (1) Bilim Dalına Başvuru yapabileceklerdir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tüm Yüksek lisans programlarına başvuran adayların; ilgili alanda alınan ALES
puanının %60'ı ile lisans AGNO’sunun %40'ının toplamı en az 55 olmalıdır. Başvuran adaylar
en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır, ilgili anabilim/anasanat dalı için ilan
edilen kontenjanlara yerleştirilir.
YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI
1. Üniversitede veya diğer bir yükseköğretim kurumunda, eşdeğer bir lisansüstü programda en
az bir yarıyıl okumuş ve almış olduğu tüm dersleri başarı ile tamamlamış öğrenciler,
lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
2.Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders içerikleri, ilgili
Anabilim/Anasanat dalı başkanlığı tarafından değerlendirilir. Ana bilim/Ana sanat dalı
başkanlığı, gerekli görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek
dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile
kesinleşir.
3.Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları arasında geçiş yapılamaz.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU ŞARTLARI VE DİĞER
HUSUSLAR
Başvuru Şartları
1) Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında),
2)Lisans Mezuniyet Belgesi ve Not Dökümlerinin sureti, ayrıca bu belgelerin noter veya
Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi,
3) Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adayların, (varsa) Yükseköğretim Kurulundan
(YÖK) alacağı Diploma Denklik Belgesi veya (varsa) mezun olduğu lisans kurumunun
Yükseköğretim Kurulunca tanındığına dair belge.
Diğer Hususlar
1) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabulünde ALES puanı şartı aranmaz.
2) Türkçe Dil Sınavı, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği üç kişilik jüri tarafından yapılır.
Bu sınavdan başarılı sayılmak ve derslere başlayabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan
almak şarttır.
3) Yüksek lisans başvurularında, lisans not ortalamasının %70’i, Türkçe dil puanının %30’u
değerlendirmeye alınır.
4) Adaylar, aldıkları puanlara göre en yüksek nottan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili
programa sırayla yerleştirilir.
5) Avrupa Dil Portföyü değerlendirmesine göre B2 düzeyi ve üzeri dil belgesine veya ilgili
birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen Türkçe başarı belgesine sahip adaylar Türkçe dil
sınavından muaf sayılırlar.
6) Kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerin mezun oldukları okul, Yüksek Öğretim
Kurulu (YÖK) tarafından denkliği veya tanınırlığı kabul edilmiş ise asıl kayıtları, eğer
denkliği veya tanınırlığı bilinmiyorsa geçici kayıtları yapılır ve öğrencilik işlemleri başlatılır.
Geçici kayıtları yapılan öğrencilerin mezun oldukları okul, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)
tarafından denkliği ve tanınırlığı kabul edildikten sonra kesin kayıtları yapılır, aksi takdirde
adayların ilgili enstitü ile ilişkileri kesilir.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYITLARI İÇİN GEREKLİ
BELGELER
1) Dört adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında)
2) Mezuniyet Belgesi, lisans not döküm belgelerinin Türkçe çevirileri (Çeviri onaylarının
noter veya Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden yaptırılması gerekir),
3) “Öğrenim vizesi” bulunan pasaportun noter onaylı çevirileri,
4) İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin onaylı fotokopisi (Kesin kayıtlardan
sonra)
5) Öğrenim Gideri dekontu (Pasaport numarası ile Vakıfbank'ın herhangi bir şubesinden
Kurum Tahsilatları İşlemleri olarak yatırabilirler),
6) Yabancı Uyruklu öğrenciler, talepleri halinde 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigorta Pirim Ücretini bilahare belirtilecek
hesap numarasına yatırabilirler.
7) Kayıt yaptıran öğrenciler, geçici Yabancı Uyruklu Vatandaş T.C. numarasını enstitüye
bildirmek zorundadırlar.
Download

ilan ağrı ibrahim çeçen üniversitesi fen bilimleri enstitüsü ile atatürk