Uygulan idari işlemlerin konulara göre dağılımı (2014)
YIL
2014
UYGULANAN
İDARİ
YAPTIRIM
ADEDİ
43
KESİLEN
CEZA
MİKTARI(TL)
DENETİM
SAYISI
ŞİKAYET
SAYISI
TOPLAM
DENETİM
SAYISI
1.876.989,64
484
112
596
Grafik 1-Trabzon ilinde 2014 Yılında ÇŞİM Tarafından Uygulanan İdari Para Cezalarının Konulara Göre
Dağılımı
Hava
Su
Atık
Gürültü
ÇED
9%
30%
7%
3%
51%
Grafik 2- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tarafından 2014 Yılında Gerçekleştirilen Tüm Denetimlerin
Konularına Göre Dağılımı
Birleşik
Hava
Su
Atık
ÇED
4%
43%
35%
8%
10%
Grafik 3-2014 Yılında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Gelen Şikâyetlerin Konulara Göre Dağılımı
Hava
10%
Su
Atık
ÇED
Gürültü
20%
22%
26%
22%
Uygulan idari işlemlerin konulara göre dağılımı (2015)
YIL
2015
UYGULANAN
İDARİ
YAPTIRIM
ADEDİ
42
KESİLEN
CEZA
MİKTARI(TL
)
1.554.450,00
DENETİM
SAYISI
ŞİKAYET
SAYISI
TOPLAM
DENETİM
SAYISI
469
178
647
Grafik 4-Trabzon ilinde 2015 Yılında ÇŞİM Tarafından Uygulanan İdari Para Cezalarının Konulara
Göre Dağılımı
Ceza Konusu
Ceza Miktarları (TL)
ÇED
Atık
Su
Hava
Gürültü
Diğer
Toplam
264.071
737.411
413.490
100.748
15.492
23.238
1.554.450,00
100.748 15.492
23.238
264.071
413.490
ÇED
Atık
Su
737.411
Hava
Gürültü
Diğer
Grafik 5- ÇŞİM Tarafından 2015 Yılında Gerçekleştirilen Tüm Denetimlerin Konularına Göre Dağılımı
Birleşik; 15
ÇED; 200
Hava; 250
Su; 150
Atık; 52
Grafik 6-2015 Yılında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Gelen Şikâyetlerin Konulara Göre Dağılımı
Hava
53
Su
55
Atık
Gürültü
32
38
Download

Video - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı