Stinga Teknolojisinin Patentinin Türkiye’de Kalmasının İstenmesinin
Israrla Üzerinde Durulmasının Gerekçesi
Beni üzen ve kahreden ise Türk vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti imkânlarıyla yapmış ol
duğum bu buluşumun faydasını ülkemizin insanlarının beni çok uzuyor çünkü benim hakım ol
duğu kadar Türk olduğuma göre Türk vatandaşlarının hakkı olduğunu düşünüyorum, Bu milli
Türk teknolojisini Türkiye den Dünyaya bu teknoloji ihraç edilirse hem ülkemizde kullanırke
n maliyetimiz düşük olacağı gibi ABD ri bu teknolojiye sahip olur ise misli misli bedeller öd
eyerek teknolojiyi kullanmak zorunda kalacağımız ayrıca ülkemiz sahip çıkamaz ise başka ülk
elere teknolojiyi satamayacağız kazanan başkası olacak.
Ülkemize bu teknolojiyi kazandıramaz ise kendi vatanıma ihanet edeceğimi hissediyorum bu
yüzden vicdanım çok rahatsız, bu yüzden dört yıldır ABD ne gidişimi erteledim idealim ülke
mizden başlamasını sağlayıp ABD de devam edeceğim.
Zamanında yurt dışında çok bulundum işimin gereği ve insan ne en güzel şartlar dahi olsa her
zaman vatanimi özlemişimdir. Başka ülke insanları bize bakışları beni rahatsız etmiştir önce
Vatanım.
Download

Stinga Teknolojisinin Patentinin Türkiye`de Kalmasının İstenmesinin