ZEYİLNAME - 1
28.01.2016 tarihinde gerçekleştirilecek Açık Artırma İhalesinin, Artırma İle Gayrimenkul Satış İhale
Şartnamesinin 8. maddesinde;
“Şirket, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Şirket ihaleyi, ihale tarih ve saatinden önce veya ihale
sırasında veya ihale sonrasında herhangi bir gerekçe göstermeksizin iptal edebilir. Şirket bu durumda
herhangi bir yükümlülük altına girmez.
Şirket, satışa sunulan gayrimenkullerden dilediğini ihale öncesinde veya ihale sırasında satıştan
çekmeye, İhale Komisyon Başkanı da teklif alma sırasını değiştirmeye yetkilidir.”
Hükmü bulunmaktadır.
-
-
Şirketimiz gördüğü lüzum üzerine;
Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Kazimiye mahallesinde bulunan ve toplu olarak satılması planlanan 8 adet
arsadan; 1474 ada 4 parsel, 2559 ada 1 parsel, 2562 ada 1 parsel ve 2562 ada 2 parselde bulunan 4
adet arsa satıştan çekilmiştir.
Geriye kalan 2557 ada 1 parsel, 2558 ada 1 parsel, 2560 ada 2 parsel ve 2564 ada 8 parselde bulunan
4 adet arsa ise listede belirtilen fiyatlar üzerinden ayrı ayrı aynı yer, gün ve saatte Açık Artırma
Usulü İhaleye sunulacaktır.
EMLAK KONUT
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
: M.A. Aydoğan
: Z. Basa
Download

FBRJ FUHRUKF - Emlak Konut GYO