T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
17 Ocak 2016
PAZAR
Sayı : 29596
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 112. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-4’ünde yer alan 1.2, 2.8.2, 2.8.3, 10, 28.1, 33.1,
33.2, 41.1, 41.3, 55.1, 55.2, 55.5, 58.1 ve 58.2 numaralı satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
2.12 numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki 2.13 ve 2.14 numaralı satırlar eklenmiş,
10 numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki 11 numaralı satır eklenerek diğer satırlar
buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki 64 ve 65 numaralı satırlar eklenmiştir.
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
MADDE 6 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1 inci maddesi ve 5 inci maddesi ile değiştirilen EK-4’ün 1.2, 2.8.2, 2.8.3, 10, 28.1,
33.1, 33.2, 41.1, 41.3, 55.1, 55.2, 55.5, 58.1, 58.2 numaralı satırları 1/1/2016 tarihinden geçerli
olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer hükümleri 1/4/2016 tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
3/12/2011
28131
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1-
17/12/2011
28145
2-
17/5/2012
28295
3-
9/8/2012
28379
4-
14/12/2012
28497
5-
16/1/2013
28530
6-
29/12/2013
28866
7-
4/5/2015
29345
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
17 Ocak 2016 – Sayı : 29596
Download

Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik