36. Ulusal Radyoloji Kongresi Değerlendirme Anketi
SurveyMonkey
Q3 TÜRKRAD2015'te yer alan aşağıdaki
oturumları değerlendirir misiniz?
Yanıtlanan: 219
Atlanan: 13
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Standart
oturumlar
Çok kötü
Çalıştay/Ku
rslar
Kötü
Olgularla
öğrenelim
oturumları
Orta
Seçilmiş
bildiri
oturumu
İyi
Çok kötü
Film okuma
oturumu
İlgili
standart
oturuma
eklenen...
Mükemmel
Kötü
Orta
İyi
Mükemmel
Toplam
Standart oturumlar
%0,47
1
%3,29
7
%28,17
60
%63,38
135
%4,69
10
213
Çalıştay/Kurslar
%0,64
%7,01
%26,75
%61,15
%4,46
157
1
11
42
96
7
Olgularla öğrenelim oturumları
%1,00
2
%4,00
8
%16,00
32
%61,50
123
%17,50
35
200
Seçilmiş bildiri oturumu
%1,73
%13,29
%35,26
%43,35
%6,36
173
3
23
61
75
11
Film okuma oturumu
%1,13
2
%6,78
12
%23,16
41
%51,41
91
%17,51
31
177
İlgili standart oturuma eklenen sözlü bildiriler
%5,85
11
%12,23
23
%35,64
67
%39,89
75
%6,38
12
188
1/1
Download

anket sonucu 2