Sayı :PERS.ve İDARİ İŞL.2016/43
Konu : Yönetmelik Değişikliği
13.01.2016 - 0096
FEDERASYONA BAĞLI ODALARA
04 NOLU GENELGE
24.12.2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvanların Nakilleri Sırasında
Refah ve Korunması Yönetmeliği’nin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31.12.2015”
ibaresi ile, aynı yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendinde yer alan “31.12.2015”
ibaresi, 29.12.2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik Değişikliği ile
“31.12.2016” olarak yeniden düzenlenmiştir.
Buna göre, esnafımızı ilgilendiren söz konusu yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi gereğince;
hayvan nakliyesi için ilk defa trafiğe çıkan nakliye araçları ve halihazırda kullanılan nakliye araçları
için Ek-6 da belirtilen yolculuk kütüğüne eşdeğer biçimde kayıt yapılmasına, bilgi sağlanmasına,
ayrıca bindirme kapağının açılması ve kapanmasına ilişkin bilgi alınmasına imkan veren uygun bir
GPS sistemi ile donatımı,
62 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince; uzun yolculuklarda yolcukluk kütüğüne uyma
yükümlülüğe ilişkin 9 uncu maddesi, nakil vasıtaları ile ilgili sorumluluk ve yükümlülüğe ilişkin 12
nci maddesi, uzun yol nakliyecilerinin yetkilendirilmesine ilişkin şartların düzenlendiği 19 uncu
maddesi, hayvan nakli yapabilmesi için araç sahibinin müracaat ve tescil şartı ile ilgili 24 üncü
maddesi, il müdürlüklerinin uzun yolculuklar için araç onay belgesi vermesine ilişkin 25 inci maddesi,
nakil araçlarının onay belgesinin süresine ilişkin 26 ncı maddesi ile onay belgesinin süresinin
uzatılmasına ilişkin 27 nci maddesinin uygulaması 31.12.2016 tarihine kadar ertelenmiştir.
Bilgi edinilmesini ve konunun esnafımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
Mehmet Nesip KEMALOĞLU
GENEL SEKRETER
Fevzi APAYDIN
BAŞKAN
Ek: Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve
Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
Fevzi Çakmak Sokak No: 5 Kızılay 06440 ANKARA
Tel: (312) 231 71 06-07-08-09 (4 hat) Faks: (312)231 46 71
web: www.tsof.org.tr
e-mail: [email protected]
Download

004 Nolu Genelge