T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
Sayı : 82572224-902.03-69
Konu : İlan
13/01/2016
Vekil Ataması Sınav Başvuru İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11’nci maddesi 2. Fıkrasına
göre “İmam-Hatip kadrosuna açıktan vekil olarak atanacaklarda atanacağı kadro için asılda aranan
şartlara haiz adaylar arasından İl Müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil olarak
ataması yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.
İmam-Hatiplik için;
a- İmam-Hatip Lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,
b- İmam-Hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,
c- 2014 yılında KPSSP-122 (ortaöğretim mezunları için),KPSSP-123 (önlisans mezunları için), KPSSP124 (lisans mezunları için) 60 puan ve üzeri olanlar arasından sınav kurulunca yapılan mülakat neticesine göre atama yapılacaktır.
d- 2014 yılında KPSSP-122 (ortaöğretim mezunları için),KPSSP-123 (önlisans mezunları için), KPSSP124 (lisans mezunları için) 60 puan ve üzeri müracaatçı olmaması halinde bu sınava girenler arasın
dan sınav kurulunca yapılan mülakat neticesinde en yüksek puan alandan başlamak suretiyle atama
yapılacaktır.
İstekliler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/a maddesindeki ve yukarıda belirtilen şartları
taşımak kaydıyla, müracaatlarını aşağıda istenen belgelerle birlikte 27/01/2016 Çarşamba günü mesai
bitimine kadar İlimiz Müftülüğüne yapacaklardır.
Sınav 28/01/2016 Perşembe günü İl Müftülüğünde saat 09.00’da yapılacaktır.
İsmail İPEK
İl Müftüsü
Münhal kadronun yeri
Şeyhcui Camii/AMASYA
Unvanı
İ.H.
İSTENEN BELGELER
:
1- Dilekçe (Müftülükten temin edilecek)
2- 1 adet fotoğraf
3- Nüfus Cüzdan fotokopisi
4- Diploma fotokopisi
5- Askerlik Belgesi
6- Sabıka Kaydı
7- Sağlık Raporu yazılı beyanı
8- Varsa Hafızlık belgesi fotokopisi
9- KPSSP Sınav Sonuç Belgesi
Ne sebeple boşaldığı
Görevlisinin 11/01/2016 tarihinde
yurtdışına gitmesi nedeniyle.
Süresi
6 ay
Download

Vekil Ataması Sınav Başvuru İlanı