Sirküler No: 2016-13
11.01.2016
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ
PARA CEZALARI YAYIMLANDI.
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile ilgili ceza tutarları ve yaptırımları
aşağıda yer almaktadır.
4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ
GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA
CEZALARI
CEZA
MİKTARI
2016
(TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran
işverenlere her bir yabancı için
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan
yabancıya
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan
yabancıya
4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde
öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi
içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan
yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir
yabancı için
8.848
881
3.536
440
a) Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
b) Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama
giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını
karşılamak zorundadır.
c) Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalıştığı tespit edilen yabancıya yukarıda belirtilen idari
para cezasının yanı sıra varsa işyeri kapatılması kararı alınır.
Saygılarımla,
İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul
( 212 ) 603 01 87
Download

yabancıların çalışma izni kanunu gereğince uygulanacak idari para