SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI YETKİ SINAVI YER DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. N:6 Balgat/ ANKARA adresinde 16/01/2016
tarihinde yapılacağı duyurulan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Yetki Sınavı, aynı tarihte
Mitatpaşa Cd. N:7 Sıhhıye/ANKARA adresinde bulunan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
yemekhanesinde yapılacaktır. Sınava girecek olan adaylara önemle duyurulur.
Download

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Yetki Sınavı Yer Değişikliği