ERASMUS+ PROGRAMI PERSONEL HAREKETLİLİĞİ SEÇİM KRİTERLERİ
Başvuruların değerlendirilmesinde göz önüne alınacak kriterler Bingöl Üniversitesi Erasmus Değişim
Programı Yönergesi uyarınca,
A. Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programı Kontenjanından Yararlanacak
Akademik Personel İçin Değerlendirme Ölçütleri
NO
1.
2.
3.
Kriterler
İlk defa Erasmus Personel hareketliliği programından faydalanacak olmak
Puan
15
Erasmus Ofisi ile ilgili idari bir görevi olmak ve ofis ile yakından çalışmak
20
Yabancı dil puanı:
5-25
- Ulusal çapta yapılan YDS sınavından elde edilen puanlar ölçüt alınır. Bu
sınavlardan elde edilen dil puanlarının Erasmus adayları için puan
karşılıkları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
YDS Puanı
50-60
61-70
71-80
81-90
91-100
-
Puan Karşılıkları
5
10
15
20
25
TOEFL, IELTS vb. veya yurt dışı doktora belgesi gibi diğer sunulan
belgelerin geçerli puan karşılıkları Komisyon tarafından belirlenir.
4.
Daha önce hareketlilik faaliyetlerine dâhil olmayan bölüm ya da birimlerden 15
olmak veya daha önce hareketlilik faaliyetlerinde yer almayan bir ülkedeki
yükseköğretim kurumuna gidecek olmak
5.
Başvuran adayın gitmek istediği üniversite ile gideceği dönemde Bingöl 15
Üniversitesi arasındaki karşılıklı ikili anlaşma için aracı olmak
Belgelenmesi koşulu ile son 5 yıl içerisinde üniversitemiz üyesi olarak yurt dışı 10
akademik bir kurumla ortak araştırma projelerinde proje ortaklarından birisi
olarak aktif görev almış olmak
6.
NOT: Puan eşitliğinde, sırayla 2. 4. ve 5. maddelere göre öncelik sırası belirlenir.
B. Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Programı kontenjanından yararlanacak
akademik veya idari personel için değerlendirme ölçütleri
NO
1.
2.
3.
Kriterler
İlk defa Erasmus Personel hareketliliği programından faydalanacak olmak
Puan
10
Erasmus Ofisi ile ilgili idari bir görevi olmak ve ofis ile yakından çalışmak
Yabancı dil puanı:
25
5-25
-
Ulusal çapta yapılan YDS sınavından elde edilen puanlar ölçüt alınır. Bu
sınavlardan elde edilen dil puanlarının Erasmus adayları için puan
karşılıkları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
YDS Puanı
50-60
61-70
71-80
81-90
91-100
-
Puan Karşılıkları
5
10
15
20
25
TOEFL, IELTS vb. veya yurt dışı doktora belgesi gibi diğer sunulan
belgelerin geçerli puan karşılıkları Komisyon tarafından belirlenir.
4.
Eğitim durumu:
10-20
- Lisans derecesine sahip olmak; (10 puan),
- Yüksek lisans derecesine sahip olmak veya yüksek lisans öğrencisi
olmak; (20 puan).
5.
Hizmet yılı esası:
- 1-5 (10 puan)
- 6-10 (15 puan)
- 11- üstü ( puan 20)
10-20
NOT: İdari personelde puan eşitliği durumunda sırayla 2. ve 5. maddelerine göre öncelik sırası
belirlenir.
Detaylı bilgi için lütfen Erasmus Ofisi ile iletişime geçiniz.
Başvuru dokümanları için lütfen tıklayınız.
Download

A. Erasmus Ders Verme Hareketliliği Programı Kontenjanından