Ömür Boyu Maliyet
Alış fiyatı herşey değildir!
Her zaman bütünü görmek gerekir!
1
Wilo Pompa Ekonomisi
Ömür Boyu Maliyet
Ömür Boru Maliyet Hesaplama Formülü (ÖBM)
ÖBM = Mim + Mmd + Mo + Mbt + Ma + Mçev +Mdç + Me
> Mim = ilk alım maliyeti
> Mmd = montaj ve devreye alma maliyeti
> Mo
= operasyonel maliyetler
> Mbt = bakım ve tamirat maliyetleri
> Ma
= arıza maliyeti
> Mçev = çevreye etki maliyeti
> Mdç = devreden çıkarma maliyeti
> Me
2
= ENERJİ MALİYETİ
Wilo Pompa Ekonomisi
Ömür Boyu Maliyet
Örneklerini vereceğimiz ÖBM karşılaştırmaları için
Blue Angel yük profili
120
100
80
60
40
20
0
1
100
Debi Oranı (%)
Kullanım Zamanı(%) 6
3
Wilo Pompa Ekonomisi
2
3
4
75
15
50
35
25
44
Ömür Boyu Maliyet
Wilo-IL 100/170-3/4 ve Wilo-IPn 100/200-3/4 için ÖBM
karşılaştırması
20000
Maliyet [Euro]
Wilo-IPn 100/200-3/4
15000
10000
Wilo-CronoLine-IL 100/170-3/4
5000
0
4
0
Wilo Pompa Ekonomisi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yıllar
Ömür Boyu Maliyet
Δp-c kontrollü Wilo-IL-E 80/5-22 ve Wilo-IL 80/150-7,5/2 için
ÖBM karşılaştırması
Maliyet [Euro]
40000
Wilo-CronoLine-IL 80/150-7,5/2
35000
30000
25000
20000
Wilo-CronoLine-IL-E 80/5-22
15000
10000
5000
0
5
0
Wilo Pompa Ekonomisi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yıllar
Ömür Boyu Maliyet
Δp-v kontrollü çalışan Wilo-IL-E 80/5-22 ve Wilo-IL 80/150-7,5/2
için ÖBM karşılaştırması
Maliyet [Euro]
40000
Wilo-CronoLine-IL 80/150-7,5/2
35000
30000
25000
20000
15000
Wilo-CronoLine-IL-E 80/5-22
10000
5000
0
6
0
Wilo Pompa Ekonomisi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Yıllar
İlginize Teşekkürler!
Download

Ömur Boyu Maliyet