Saatler
09.0009.45
TC Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bilimsel Araştırma ve Biyoistatistik Kurs Programı
(11.01.2016-13.01.2016)
2. gün
3. gün
1. Gün
Açılış Konuşması
Kanıta Dayalı Tıp
A. Hakan Vural
Erim Gülcan
Araştırma Planlaması
Graphped Prisma
uygulaması
Azmi Yerlikaya
Konu seçimi, Amaç ve yöntem
Zaman çizelgesi
09.4510.00
10.00 10.45
A. Hakan Vural
ara
ara
ara
Klinik Araştırmalarda sık
karşılaşılan Hatalar
Graphped Prisma
uygulaması
Y.Tuğrul Karakuş
Azmi Yerlikaya
İnci Arıkan
ara
ara
ara
Araştırma Tipleri II
Verilerin sınıflandırılması –
Klinik Araştırmalarda
Deneysel Araştırmalar
veri kontrolü ve tanımlayıcı
Advers etki bildirim formu
Planlama ve yürütme
değişkenler
SPSS kullanımı-Temel
İstatistiksel Analizler
Uygulama
Akılcı ilaç
İnci Arıkan
Filiz Özyiğit
Öğle arası
Öğle arası
Öğle arası
Hayvan Deneyleri ve Etik
Normal dağılım ve normal
Epidemiyolojiye Giriş
Araştırma Tipleri I
Tanımlayıcı araştırmalar
Kesitsel Araştırmalar
Olgu-Kontrol Araşt.
Kohort Araştırmaları
Metodolojik Araşt.
10.4511.00
11.0011.45
Aysegül Küçük
12.0013.30
13.3014.15
Aynur Gülcan
dağılıma uygunluğun
araştırılması
Önemlilik testleri hakkında
genel bilgiler
tablo, grafik yapım yöntemi
Bilgisayar uygulama
Ahmet Koçak
14.1514.30
Ara
Ara
Farmakovijilans
uygulamaları
SINAV
14.3015.15
Parametrik ve Parametrik
Klinik Araştırmalarda
Etik
Hüdaverdi Küçüker
olmayan önemlilik testleri
Korelasyon ve regresyon
analizi Bilgisayar uygulaması
Ahmet Koçak
15.1515.30
15.3016.15
ara
ara
Örneklem ve Güç Hesabı
Güvenilirlik ve diğer
Örneklem kavramı
korelasyon katsayıları
Örneklem büyüklüğü
Bilgisayar uygulaması
Örneklem seçimi
R Serkan Arık
Güç (power) kavramı
R Serkan Arık
Kurs Eğiticileri
Düzenleme Kurulu
Prof.Dr.Ahmet Hakan VURAL
Prof.Dr. Ahmet Hakan VURAL
Prof.Dr. Hüdaverdi KÜÇÜKER
Doç.Dr. Erim GÜLCAN
Doç.Dr. Azmi YERLİKAYA
Yrd.Doç.Dr. Filiz ÖZYİĞİT
Doç.Dr. Erim GÜLCAN
Doç.Dr. Ayşegül KÜÇÜK
Doç.Dr. Aynur GÜLCAN
Yrd.Doç.Dr. Filiz ÖZYİĞİT
Yrd.Doç.Dr. İnci ARIKAN
Yrd.Doç.Dr. Ahmet KOÇAK
Yrd.Doç.Dr. Yasin TUĞRUL KARAKUŞ
Yrd.Doç.Dr. Recep Serkan ARIK
Download

TC Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma ve