T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
DUYURU
DUYURU
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL DUYURU
Kurumumuz web sitesinde yoğun bakım yataklarının tescil ve seviyeleri ile ilgili
daha önceden duyurular yayımlanmış olup bu duyurular doğrultusunda Sağlık Hizmeti
Sunucuları tarafından yoğun bakım yataklarının tescil ve seviye bilgileri MEDULA
Sisteminde yoğun bakım yatakları ile ilgili oluşturulan alana kaydedilmişti.
Önümüzdeki günlerde yoğun bakım yatakları tescil ve seviyelerine göre
Kurumumuzca numaralandırılıp, numaralandırılmış yataklar üzerinden tescil ve seviye
kontrolü
yapılmaya
başlanacağından,
tüm
Sağlık
Hizmeti
Sunucularının
(sözleşmeli/protokollü) yoğun bakım yataklarına ait tescil ve seviye bilgilerini bağlı
bulundukları Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirmeleri, daha önce bildirmiş olanların
ise kendi verilerini İl Sağlık Müdürlüklerinde bulunan güncel verilerle karşılaştırılarak
kontrol edip-güncellemeleri ve hata varsa düzelttirmeleri gerekmektedir.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.
Adres: Ziyabey Cad. No:6 Pk: 06520 Balgat/ANKARA
Tel: (0 312) 207 88 70
Faks: (0 312) 207 81 94
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Dr. Gülsun SEPTİOĞLU
Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr
Download

Yoğun Bakım Üniteleri İle İlgili Duyuru