TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU-İZMİR -GSİM- TOHM PROJESİ KAPSAMINDA
BEDEN EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ 2.KADEME YARDIMCI TENİS ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU
İZMİR
Kursun yeri
: (İZMİR 2. BÖLGE DSİ tesisleri tenis kortları)
Başvuru Tarihleri
: 12-21 OCAK 2016
Katılımcı Listesini İlanı
: 22 OCAK 2016 Saat 17:00’den sonra
Kurs Eğitim Tarihleri
: 24 OCAK -31 OCAK 2016 (Teknik Taktik Dersleri kortta uygulanacak dersler)
İstenilen Belgelerin teslim alınması: 24 OCAK 2016 (Federasyon yetkilileri tarafından SAAT 14:00 DSİ kortlarında)
Beden Eğitim Öğretmenliği bölümü ve Antrenörlük mezunları Antrenör Eğitim Talimatının 22. maddesi gereği 8 gün ve 66 saat olan
Temel Eğitim derslerinden muaflardır.
Katılımcı sayısı: Kurs kontenjanı 20 kişi olup, başvuru sayısının fazla olması durumunda aşağıda belirtilen özelliklere göre öncelik
tanınacaktır. Kursa başvuru sayısının yeterli olmaması durumunda kurs ileri bir tarihe ertelenebilir veya iptal edilebilir.
1. BEDEN EĞİTİMİ ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR
a) Beden Eğitimi Öğretmeni olmak veya (Beden Eğitimi bölümü veya Antrenörlük mezunu olmak şartı)aranmaktadır.
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve
zihinsel engelli olmamak,
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş
hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi
yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını
kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız
mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;
d) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza
Yönetmeliği ile federasyon disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu
süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
e) a) I. Kademe Yardımcı Antrenör Belgesi Fotokopisi,
f) 2015 yılları antrenör tescil-vizesini yaptırmış olmak, (i-korttan kontrol edilecektir.)
g) I. Kademe Yardımcı Antrenörlük Belgesini aldıktan sonra I. Kademe Yardımcı Antrenörü olarak en az 6 ay vizesini yaptırmış olarak
bir kulüpte veya görevli olduğu okulunda çalıştığını belgelemek, (Çalıştığına dair yazı okuldan veya kulüpten alınacaktır, i-korta giriş
yapmalı ve vizesini tam yatırmış olmalı vizesinin olup olmadığı i-korttan kontrol edilecektir.)
ğ) En az 1 tane Tenis Antrenör Gelişim Seminerine katıldığını belgelemek. ( Belge Fotokopisi )
Eksik belge teslim edenlerin başvuruları dikkate alınmayacak ve başvuruları geçersiz sayılacaktır
2. KURS KONTENJANININ BELİRLENMESİ VE KONTENJAN AŞIMINDA KURSA KATILACAK ADAYLARIN ÖNCELİKLERİ
a)
Kursa katılım, yukarıda 1. Madde de belirtilen şartlara sahip tüm adaylar kursa katılabilirler.
b)
Kurs kontenjanı belirlenirken mail başvuru saati ve gününe göre sıralama yapılacaktır.
c)
Adayların
[email protected]
adresine mail yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir.
d) Bu kurs sadece Beden Eğitim Öğretmenlerine yöneliktir.
4. KURSA KATILMAYI HAK EDEN ADAYLAR LİSTE İZMİR TTF WEB SAYFASINDA YAYINLANDIKTAN SONRA İSTENEN
EVRAKLAR(EVRAKLAR YARIM DOSYA HALİNDE HARF SIRASINA GÖRE DİZİLEREK TESLİM EDİLECEKTİR.
a) 4 adet vesikalık fotoğraf
b) Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden veya Sağlık Ocaklarından – ASLI )
c)
Savcılık iyi hal kâğıdı ( ASLI )
d) BESYO öğretmenlik bölümü Diploma Sureti ( noterce tasdikli olacaktır)
e) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden ve Türkiye Tenis Federasyonundan cezaları olmadığına dair yaz ( ASLI )
f)
Nüfus Cüzdanı Sureti ( Resimli )
g)
Kurs Katılım Bedeli: 800 TL. Aşağıda belirtilen TTF banka hesabına; “İZMİR 2. KADEME BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ
TENİS ANTRENÖRÜ YETİŞTİRME KURSU” ibaresi yer alan; banka dekontu ve önemli: İstenilen evraklar kursun ilk günü
toplanacaktır.
Türkiye Tenis Federasyonu Hesap Bilgileri
Banka
: Vakıflar Bankası (Anafartalar Şubesi) Şube Kodu: 065
Hesap numarası
: 00158007296363870 IBAN No
: TR61 0001 5001 5800 7296 3638 70
Download

başvuru ve katılım şartları - Türkiye Tenis Federasyonu