Günce

Aralık
2015
Günce
1 Aralık 2015 Salı
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı.
22 Aralık 2015 Salı
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı.
5 Aralık 2015 Cumartesi
Gaziantep Şube Geleneksel Gecesine OYK Başkanı Ali Ekber Çakar, OYK Saymanı Tahsin Akbaba ve OYK Üyesi Ercüment Çervatoğlu katıldı.
25 Aralık 2015 Cuma
8 Aralık 2015 Salı
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı.
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları ortak toplantısı
8 Aralık 2015 tarihinde Makina Mühendisleri Odası toplantı
salonunda gerçekleştirildi. "10 Ekim Ankara Katliamı sonrası
gelişmeler ve görevler, Genel Kurul süreci, TMMOB 4. Kadın
Kurultayı" gündemiyle yapılan toplantıya OYK Başkanı Ali
Ekber Çakar katıldı.
9 Aralık 2015 Çarşamba
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, uygunluk
değerlendirme süreçlerinde karşılaşılan sorunlar, çözüm
önerileri, uygunluk değerlendirme altyapısının geliştirilmesi
vb. konularına ilişkin bilgi paylaşımı ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Onaylanmış Kuruluşlar ile yapılan
toplantıya Odamız adına Teknik Görevliler M. Berkay Eriş ve
Bülent Göksülük katıldı.
Odamız tarafından düzenlenen, X. Endüstri İşletme
Mühendisliği Kurultayı, İstanbul İTÜ Maçka Yerleşkesi İşletme
Fakültesi`nde, 25-26 Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi.
TMMOB LPG Çalışma Grubu toplantısına Oda Teknik
Görevlisi Evren Sağ katıldı.
26 Aralık 2015 Cumartesi
Ankara Şube Geleneksel Gecesine OYK üyelerimiz katıldı.
10 Aralık 2015 Perşembe
27 Aralık 2015 Pazar
10 Ekim Ankara katliamının ikinci ayında patlamanın
gerçekleştiği Tren Garı önünde anma etkinliği düzenlendi.
Asansör Periyodik Kontrol Talimatında yapılan değişikliklere ve kontrollerde yaşanan problemlere yönelik teknik
görevlilerimize dönük eğitim 26-27 Aralık 2015 tarihinde
İzmir‘de gerçekleştirildi.
Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendirilmesi için 21-27 Aralık 2015 tarihleri arasında İzmir‘de Periyodik Kontrol (Kaldırma Makinaları, Basınçlı Kaplar, İş Makinaları) Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimi yapıldı.
11 Aralık 2015 Cuma
TMMOB adına sekretaryalığı Odamız tarafından yapılan
TMMOB Sanayi Kongresi 11-12 Aralık 2015 tarihlerinde
"Başka Bir Sanayileşme Mümkün" ana temasıyla Ankara’da
düzenlendi.
15 Aralık 2015 Salı
Oda Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı.
16 Aralık 2015 Çarşamba
TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu toplantısına Oda Teknik
Görevlisi Derya Baran katıldı.
Odamızın İş Makinaları ve Kaynak alanındaki Ulusal Yeterlilikleri çerçevesindeki sınav ve belgelendirme faaliyetleri,
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 14-15-16 Aralık 2015
tarihlerinde Oda Merkezi, Bursa ve İzmir`de denetlendi.
19 Aralık 2015 Cumartesi
TMMOB Bilirkişilik Kurultayı gerçekleştirildi. Kurultaya Oda
Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Oda Teknik Görevlilerimiz
katıldı.
DİSK-KESK-TMMOB-TTB, TBMM Dikmen kapısı önünde
milletvekilleri, demokratik kitle örgütleri temsilcileri ve
emekçilerin katılımıyla ülke gündemine ilişkin "Savaşa İnat
Barışı Savunacağız!" başlıklı ortak bir basın açıklaması yaptı.
28
bülten 211
ocak 2016
28 Aralık 2015 Pazartesi
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Eğitim ve Sorumlu
Müdür Yönetmeliği çerçevesinde TMMOB’ye bağlı Odalardan LPG Sorumlu Müdür Belgesi alan kişilerin kayıtlarının
EPDK'ya elektronik ortamda online olarak iletilebilmesi için
hazırlanan WEB servis yazılımı konusunda oda katılımcılarına eğitim verildi. TMMOB’de gerçekleştirilen eğitime Oda
Teknik Görevlisi Evren Sağ ve Bilgi İşlem personeli Abdullah
Güney katıldı.
29 Aralık 2015 Salı
Oda Yönetim Kurulu, Ankara Şube Yönetim Kurulu, Oda/
Şube çalışanları yeni yıl nedeniyle Suat Sezai Gürü Toplantı
Salonunda biraraya geldi.
Doğu ve Güneydoğu’da uygulanan sokağa çıkma yasakları ve savaş haline karşı barışı savunmak için, DİSK, KESK ve
TMMOB, ülke genelinde “iş bırakma” eylemi düzenleyerek
alanlara çıktı.
Download

633 KB - Makina Mühendisleri Odası