T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü
DÜZELTME İLANI
18.12.2015 tarihinde Banka Promosyonu İhalesi için ilan verilmiş ancak, 11.01.2016
tarihinde toplanan ihale komisyonumuz aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına
karar verilmiştir.Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması
gerekmektedir.
Sayı : 2016/1
Konu : Banka Promosyon İhalesi İlanı
Banka Promosyonu İhale Numarası
1-Kurumun Adı
: 2016/01
: Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitü
Md.
: Ahmet Şefik Kolaylı Cad. No:
21/Etlik/ANKARA
A) Adresi
B) Telefon ve Faks Numarası
C) Elektronik Posta Adresi
2-İhale Konusu
3-İhale Usulü
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı
5-Kurum Personelinin Bir Yıllık Nakit Akışı
6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati
: 0 312) 326 00 90 - (0312) 321 17 55
: [email protected]
: Banka Promosyon İhalesi
: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
: 186
: 7.700.000,00 TL.
: Enstitü Toplantı Salonu
: 20/01/2015 Çarşamba günü, saat 11:00
DÜZELTİLEN MADDELER ŞUNLARDIR:
B.BANKANIN YÜKÜMLÜĞÜ başlıklı şartlarının
3.maddesi : Anlaşma yapılan banka Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
personeline kendi ATM'lerini ve ortak ATM'lerini herhangi bir masraf, komisyon vb. talep
etmeden kullandıracaktır.[Eski Hali]
Madde 3 Yeni Hali : Anlaşma yapılan banka Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü personeline kendi ATM'lerinden herhangi bir masraf, komisyon vb. talep etmeden
kullandıracaktır.
6.maddesi : Anlaşma yapılan Banka; Kurum personelinin her türlü kredi talebinde masraf talep
edemeyecek ve personelin maaşının 5 katına kadar kefilsiz tüketici kredisi kullanma imkanı
sunacaktır. Banka; bu krediler için, kredinin talep edildiği tarihteki kredi faiz oranı üzerinden ne
kadar indirim yapabileceğini teklif ekinde belirtecektir. ]Maddesi iptal edilmiştir.]
1
8.maddesi : Anlaşma yapılan banka; promosyon anlaşmasından sonra, Enstitümüze
ataması yapılan, ücretsiz izinden dönen ve başka kurumlardan naklen atanan personele
promosyonları geriye kalan süre hesap edilerek sisteme dahil olunan ay başında peşin olarak tek
seferde ödeyecektir.[Eski Hali]
Madde 8 Yeni Hali : Anlaşma yapılan banka; promosyon anlaşmasından sonra,
Enstitümüze ataması yapılan, ücretsiz izinden dönen ve başka kurumlardan naklen atanan
personele promosyonları geriye kalan süre hesap edilerek sisteme dahil olunan ay başında peşin
olarak tek seferde ödeyecektir. Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten önce halen devam eden bir
protokol kapsamında İhaleyi kazanan banka tarafından promosyon ödemesi yapılmış olan
personele, mükerrer promosyon ödemesi yapılmayacaktır.
10.maddesi : Anlaşma yapılan banka; ATM'lerinde personelin maaşı ne olursa olsun günlük
minimum 2.000,00 TL nakit çekim limiti uygulayacaktır.Sözleşme süresince her yıl başında
limit artışı sağlanacaktır. [Eski Hali]
Madde 10 Yeni Hali : Anlaşma yapılan banka; ATM'lerinde personelin maaşı ne olursa olsun
günlük minimum 1.500,00 TL nakit çekim limiti uygulayacaktır.Sözleşme süresince her yıl
başında limit artışı sağlanacaktır.
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU
BAŞKAN
Dr.Cevdet YARALI
Enstitü Müdür V.
Harcama Yetkilisi
ÜYE
İsmail TUNA
İşçi
Tarım İş. Sen. Tem.
ÜYE
ÜYE
Kenan DOĞAN
Bilgisayar İşletmeni
Toç-Birsen Sendika Yetki.
Vahit ÖZDEMİRCİ
Tekniker
Türk Tar.Orm.Sen. Yet.
ÜYE
Hasan Hüseyin ERGÜN
Teknisyen
Muh.Bir.Sor.
2
Download

ihale ilanı - Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlükleri