ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
OCAK 2016 TARİHLİ SU VE ATIKSU TARİFESİ(m3/TL)
(K.D.V DAHİL DEĞİLDİR)
OCAK 2016
ABONE TİPİ
SU
ATIKSU
TOPLAM
KONUT
3,35
1,68
5,03
İŞYERİ, SANAYİ VE ELÇİLİK
8,53
4,27
12,80
KENDİ TARİFESİ ÜZERİNDEN % 20 İNDİRİM YAPILMAK SURETİYLE
UYGULANIR.
ARITILMAMIŞ SU
RESMİ ABONELER
6,83
3,42
10,25
PARK VE BAHÇELER (Resmi Kurum Park-Bahçeleri, Özel Park ve
Bahçeler İle Spor Kulüpleri)
6,27
0,00
6,27
BELEDİYE PARK VE BAHÇE
3,35
0,00
3,35
MUHTARLIK HİZMET BİNALARI
3,35
1,68
5,03
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
(Kendi su dağıtım şebekesi olanlar)
KENDİ TARİFESİ ÜZERİNDEN % 20 İNDİRİM YAPILMAK SURETİYLE
UYGULANIR.
ŞEHİT, GAZİ VE ÖZÜRLÜLER
KONUT TARİFESİNİN % 50'Sİ UYGULANIR.
TARİFE ORANI
GRUPLAR
1. GRUP
5216 ve 6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir
sınırlarına bağlanan tüm İlçeler merkez
mahalleleri ve bağlı diğer yerler.
%60
2. GRUP
5216 Sayılı Kanun ve 6360 Sayılı Kanun ile
mahalle statüsü kazanmış köyler.
%25
Download

Su ve Atıksu Tarifesi