TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
EK 2: Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu
Katılımcı duyurusunda aşağıda yer alan bilgiler Kurum sistemine kaydedilerek ilânı sağlanır. Genel
şartlar zorunlu alanlar olarak sistemde yer alacak olup, özel şartlar ise İl Müdürlüğü tarafından
belirlenebilir.
Yüklenici Kurum Adı
Hekimhan Belediye Başkanlığı
TYP Uygulama Alanı
İlçe Belediyesi Mücavir Alanı
TYP Katılımcı Sayısı
5
TYP Başlangıç Tarihi
15.01.2016
TYP Bitiş Tarihi
29.04.2016
TYP Süresi
107 Gün
Son Başvuru Tarihi
13.01.2016
Seçim Yöntemi
Liste (Başvuranlar içinden mülakat ya da iş ve meslek
danışmanlığı sonucu katılımları uygun görülenlerin belirlenmesi)
Seçim Yeri
Hekimhan Belediyesi Kadın dinlenme evi
Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati
14.01.2016 09:30
Seçim Bitiş Tarihi ve Saati
14.01.2016 12.00
Genel Şartlar
TYP’ye başvuracak katılımcıların, Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz
durumunda olmaları; en az 18 yaşını tamamlamış olmaları; herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci
olmamaları (açıköğretim öğrencileri hariç); emekli, malul, dul ve yetim aylığı almamaları; Kamudan
herhangi bir ad altında maaş vb. gelirlerinin olmaması gerekmektedir.
Özel Şartlar
1-19 yaş ve üzeri işsizler başvurabilecektir.
2-İŞKUR sistemi üzerinden başvurusu olmayanlar kesinlikle seçmelere katılamayacaklardır.
3-Sağlık durumu yapılacak işin niteliğine göre çalışabilecek durumda olmak.
4-Bu TYP ye başvurabilmek için İlçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.
5-Daha önce Kurs/Programlara katılıp kendilerine herhangi bir yaptırım uygulanmıyor olmak.
NOT:
TYP devam ederken katılım şartlarını taşımadığı belirlenen kişilerin TYP ile ilişiği kesilir ve bu kişiler
son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir TYP’ye başvuramazlar.
NOT: TYP seçmelerinde öncelik grupları olmayacaktır. Yani TYP genelgesinin 9. maddesi 6.fıkrası
gereğince seçileceğinden öncelikli grup bulunmamakla beraber 19 yaş ve üzeri herkes katılımcı
olarak seçilebilecektir.
Download

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA ÇALIŞMA