Özel Eğitime ihtiyacı olan bireylerin
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine
gelmeden internet ortamında randevu
almalarını sağlamak amacıyla Rehberlik
ve Araştırma Merkezleri Randevu
Sistemi (RAMDEVU) açılmış olup, 2016
OCAK ayından itibaren tüm Rehberlik
ve
Araştırma
Merkezlerine
http//ramdevu.meb.gov.tr adresinden
veya
sayfa
üzerine
tıklayarak
ulaşabilirsiniz.
Download

Özel Eğitime ihtiyacı olan bireylerin Rehberlik ve Araştırma