2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KAMU HUKUKU
ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA
MÜLAKATLARINA İLİŞKİN DUYURU
24 Temmuz 2012 Salı gün ve 28363 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İstanbul
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin genel kontenjanlara
öğrenci kabulüne ilişkin 7. maddesinin 9. fıkrasına göre; mülakat değerlendirmesine
esas olmak üzere yazılı yapılacaktır.
-Kamu Hukuku Yüksek Lisans Yazılı
13 Ocak 2016 Çarşamba, Saat 09.00
Yer: İ.Ü. Hukuk Fakültesi Amfi-1
-Kamu Hukuku Doktora Yazılı
13 Ocak 2016 Çarşamba, Saat 09.00
Yer: İ.Ü. Hukuk Fakültesi Amfi-1
-Kamu Hukuku Doktora Mülakatı
13 Ocak 2016 Çarşamba, Saat 13.00
Yer: İ.Ü. Hukuk Fakültesi Dekanlığı
-Kamu Hukuku Yüksek Lisans Mülakatı
14 Ocak 2016 Perşembe, Saat 09.30
Yer: İ.Ü. Hukuk Fakültesi Dekanlığı
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ÖZEL HUKUK
ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA
MÜLAKATLARINA İLİŞKİN DUYURU
24 Temmuz 2012 Salı gün ve 28363 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İstanbul
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin genel kontenjanlara
öğrenci kabulüne ilişkin 7. maddesinin 9. fıkrasına göre; mülakat değerlendirmesine
esas olmak üzere yazılı yapılacaktır.
-Özel Hukuk Yüksek Lisans Yazılı
13 Ocak 2016 Çarşamba, Saat 09.00
Yer: İ.Ü. Hukuk Fakültesi Amfi-6
-Özel Hukuk Doktora Yazılı
13 Ocak 2016 Çarşamba, Saat 09.00
Yer: İ.Ü. Hukuk Fakültesi Amfi-6
-Özel Hukuk Yüksek Lisans Mülakatı
14 Temmuz 2016 Perşembe, Saat 09.00
Yer: İ.Ü. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı (1.Kat)
-Özel Hukuk Doktora Mülakatı
14 Temmuz 2016 Perşembe, Saat 13.00
Yer: İ.Ü. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı (1.Kat)
Download

2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar dönemi kamu hukuku ve özel