T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 74686402-774.01-E.398340
Konu: Rehberlik Tamamlama Kursu
ÇOK ACELE
13.01.2016
……………………………KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 12/01/2016
tarihli ve 362616 sayılı yazısı.
Rehber öğretmen görevlendirme zorunluluğu bulunan, özel okulları ile özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek yeterli sayıda rehber öğretmen temininde
güçlüklerle karşılaşıldığından ve Bakanlığımızca daha önce açılan merkezi ve mahalli rehber
öğretmenlik kurslarında 160 saatlik rehber öğretmenlik sertifikası olan öğretmenlerin özel
öğretim kurumlarında görev alamadıklarından dolayı ek-1 deki tabloda belirtiler yer ve
tarihte başvuru şartlarını taşıyanlar için "Rehberlik Tamamlama Kursu" düzenlenecektir.
Kurs başvurularında aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hareket
edilecektir:
Bu kurslara;
1-Bakanlığımızca düzenlenen 160 saatlik
Rehberlik/Ölçme Değerlendirme ve
Rehberlik sertifikası bulunan öğretmenler katılabileceklerdir
2-Söz konusu kursa katılmak isteyen kursiyerler 160 saatlik sertifikaları, iş
sözleşmesi, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve diplomalarını 20 Ocak 2016 tarihe kadar İl Milli
Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Şubesine teslim edeceklerdir.
3-Başvurular 13 Ocak 2016 tarihinde başlayacak ve 20 Ocak 2016 tarihinde sona
erecektir.
4-Başvurular sistem üzerinden yapılmayacak Müdürlüğümüz Özel Öğretim
kurumları Şubesine gelerek başvuru evraklarının teslim edilmesiyle yapılacaktır.
5-Düzenlenen kurslar için eğitim, yol, konaklama ve diğer giderleri ile eğitim
merkezindeki salon, yemek, barınma ve her türlü diğer giderleri, kamu kurumları için
belirlenen meblağı aşmamak kaydıyla, kursiyerlerin kendileri tarafından karşılanacaktır.
6-Başvuruları uygun görülen kursiyerlere milli eğitim müdürlüklerince ilgililere
zamanında bilgi verilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi için gerekli tedbir
alınacaktır. Başvuru evrakları İl Milli Eğitim Müdürlüklerince muhafaza edilecektir.
Özel öğretim Kurumları Şubesi
Ürgen Paşa Mh .Ayşe Fitnat Hanım Cd.
14.Sokak Antakya/HATAY
Elektronik Ağ: www.hataymeb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için A.OSMANOĞLU-Teknisyen
Tel: (0 326) 2276868
Faks: (0 326) 2276969
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden9b15-4ab8-3f95-936b-730e kodu ile teyit edilebilir.
7-Belgeleri eksik olan kursiyerlerin evrakları işleme alınmayacak, (kursa
başlamış olsalar bile) başvuruları iptal edilecektir. Şartları taşımadığı halde kursa
katılmak için başvuru yapan kursiyerlerle ilgili iş ve işlemleri yürüten kurum
müdürleri hakkında yasal işlem yapılacaktır.
8-Başvuruları uygun görülen kursiyerlerin listesi Genel Müdürlüğümüzün
(ookgm.meb.gov.tr) internet sayfalarında duyurulacaktır.
Yukarıda belirtilen hususlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve konunun
ilçenizde faaliyette bulunan Özel Okul Müdürlükleri ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezlerine duyurulması hususunda;
Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK: Yazı ve ekleri
DAĞITIM;
15 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Özel öğretim Kurumları Şubesi
Ürgen Paşa Mh .Ayşe Fitnat Hanım Cd.
14.Sokak Antakya/HATAY
Elektronik Ağ: www.hataymeb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için A.OSMANOĞLU-Teknisyen
Tel: (0 326) 2276868
Faks: (0 326) 2276969
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden9b15-4ab8-3f95-936b-730e kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Sayı : 10058203-774.01-E.362616
Konu : Rehberlik Tamamlama Kursu
12.01.2016
…………….VALİLİĞİNE
( İl Milli Eğitim Müdürlüğü )
İlgi
:a) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 15/12/2015 tarihli ve
43501582-774.01-E.12932598 sayılı Makam Onayı.
Rehber öğretmen görevlendirme zorunluluğu bulunan, özel okulları ile özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek yeterli sayıda rehber öğretmen temininde
güçlüklerle karşılaşıldığından ve Bakanlığımızca daha önce açılan merkezi ve mahalli rehber
öğretmenlik kurslarında 160 saatlik rehber öğretmenlik sertifikası olan öğretmenlerin özel
öğretim kurumlarında görev alamadıklarından dolayı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Genel Müdürlüğünün ilgi (a) Makam Onayı gereği ek-1 deki tabloda belirtiler yer ve tarihte
başvuru şartlarını taşıyanlar için "Rehberlik Tamamlama Kursu" düzenlenecektir.
Kurs başvurularında aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hareket edilecektir:
Bu kurslara;
1-Bakanlığımızca Düzenlenen 160 saatlik Rehberlik / Ölçme Değerlendirme ve
Rehberliksertifikası bulunan öğretmenler katılabileceklerdir
2-Söz konusu kursa katılmak isteyen kursiyerler 160 saatlik sertifikaları, iş
sözleşmesi, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve İl Milli eğitim Müdürlüklerince istenecek diğer
belgeleri Ek- 1 deki tabloya göre 20 Ocak 2016 tarihe kadar İl Milli Eğitim Müdürlüklerine
teslim edeceklerdir.
3-Bu belgeler il Milli Eğitim Müdürlüklerinin özel öğretim kurumlarının iş ve
işlemlerinden sorumlu Şube Müdürü veya İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı başkanlığında,
bir şube müdürü ve şeften veya memurdan oluşturulacak komisyon tarafından incelenerek
başvuruları uygun görülenlerin Ek-2 deki tabloya göre yazılmak kaydıyla Resmi yazı ile
DYS sistemi ile 22 Ocak 2016 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilecektir.
4-Düzenlenen kurslar için eğitim, yol, konaklama ve diğer giderleri ile eğitim
merkezindeki salon, yemek, barınma ve her türlü diğer giderleri, kamu kurumları için
belirlenen meblağı aşmamak kaydıyla, kursiyerlerin kendileri tarafından karşılanacaktır.
5-Başvuruları uygun görülen kursiyerlere milli eğitim müdürlüklerince ilgililere
zamanında bilgi verilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi için gerekli tedbir
alınacaktır. Başvuru evrakları İl Milli Eğitim Müdürlüklerince muhafaza edilecektir.
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Seraceddin GÜRBÜZ
Tel: (0 312) 413 24 99 - 413 34 03
Faks: (0 312)223 99 26
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden69e9-84b1-3163-b7a1-f8e2 kodu ile teyit edilebilir.
6-Belgeleri eksik olan kursiyerlerin evrakları işleme alınmayacak, (kursa başlamış
olsalar bile) başvuruları iptal edilecektir. Şartları taşımadığı halde kursa katılmak için
başvuru yapan kursiyerlerle ilgili iş ve işlemleri yürüten kurum müdürleri hakkında yasal
işlem yapılacaktır.
7-Başvuruları uygun görülen kursiyerlerin listesi Genel Müdürlüğümüzün
(ookgm.meb.gov.tr) internet sayfalarında duyurulacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ömer Faruk YELKENCİ
Bakan a.
Genel Müdür V.
EKLER:
Ek- 1 Rehberlik Kursu Faaliyet Tablosu
Ek- 2 Kursiyer Listesi Tablosu
DAĞITIM :
Gereği
:
81 İl Valiliğine
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bilgi :
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Ayrıntılı bilgi için: Seraceddin GÜRBÜZ
Tel: (0 312) 413 24 99 - 413 34 03
Faks: (0 312)223 99 26
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden69e9-84b1-3163-b7a1-f8e2 kodu ile teyit edilebilir.
Rehberlik Tamamlama Kursu
EK 1
S.NO
FAALİYET
NUMARASI
1
2016000015
EĞİTİM FAALİYETİNİN
ADI
Rehberlik (Özel Öğretim
Kurumları İçin) Tamamlama
Kursu
FAALİYET YERİ
Erzurum Hizmet İçi Eğitim Esntitüsü
FAALİYET
BAŞLAMA
TARİHİ
FAALİYET
BİTİŞ
TARİHİ
SÜRE
KATILIMCI
SAYISI
Başvuru Dönemleri
tarihleri ve Saatleri
Toplam
Kontenjanı
Evrakların Milli
Eğitim
Müdürlüklerine
Teslim tarihi
08.02.2016
17.02.2016
10
500
Başvurular:
13 Ocak 2016'da başlayıp;
20 Ocak 2016'da Mesai
Bitiminde sona erecektir.
500
20 Ocak 2016 Çarşamba
Mesai bitimine kadar.
Son Listenin
Bakanlığımıza
Gönderilme
tarihi
Açıklama
22 Ocak 2016
Cuma Mesai
bitimine kadar.
Not: 160 Saatlik Rehberlik
Sertifikası bulunan
Kursiyerler Başvuru
yapabileceklerdir.
Download

Rehberlik Tamamlama Kursu - Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü