T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Sayı : 10058203-774.01-E.362616
Konu : Rehberlik Tamamlama Kursu
12.01.2016
…………….VALİLİĞİNE
( İl Milli Eğitim Müdürlüğü )
İlgi
:a) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 15/12/2015 tarihli ve
43501582-774.01-E.12932598 sayılı Makam Onayı.
Rehber öğretmen görevlendirme zorunluluğu bulunan, özel okulları ile özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek yeterli sayıda rehber öğretmen temininde
güçlüklerle karşılaşıldığından ve Bakanlığımızca daha önce açılan merkezi ve mahalli rehber
öğretmenlik kurslarında 160 saatlik rehber öğretmenlik sertifikası olan öğretmenlerin özel
öğretim kurumlarında görev alamadıklarından dolayı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Genel Müdürlüğünün ilgi (a) Makam Onayı gereği ek-1 deki tabloda belirtiler yer ve tarihte
başvuru şartlarını taşıyanlar için "Rehberlik Tamamlama Kursu" düzenlenecektir.
Kurs başvurularında aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hareket edilecektir:
Bu kurslara;
1-Bakanlığımızca Düzenlenen 160 saatlik Rehberlik / Ölçme Değerlendirme ve
Rehberliksertifikası bulunan öğretmenler katılabileceklerdir
2-Söz konusu kursa katılmak isteyen kursiyerler 160 saatlik sertifikaları, iş
sözleşmesi, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve İl Milli eğitim Müdürlüklerince istenecek diğer
belgeleri Ek- 1 deki tabloya göre 20 Ocak 2016 tarihe kadar İl Milli Eğitim Müdürlüklerine
teslim edeceklerdir.
3-Bu belgeler il Milli Eğitim Müdürlüklerinin özel öğretim kurumlarının iş ve
işlemlerinden sorumlu Şube Müdürü veya İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı başkanlığında,
bir şube müdürü ve şeften veya memurdan oluşturulacak komisyon tarafından incelenerek
başvuruları uygun görülenlerin Ek-2 deki tabloya göre yazılmak kaydıyla Resmi yazı ile
DYS sistemi ile 22 Ocak 2016 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilecektir.
4-Düzenlenen kurslar için eğitim, yol, konaklama ve diğer giderleri ile eğitim
merkezindeki salon, yemek, barınma ve her türlü diğer giderleri, kamu kurumları için
belirlenen meblağı aşmamak kaydıyla, kursiyerlerin kendileri tarafından karşılanacaktır.
5-Başvuruları uygun görülen kursiyerlere milli eğitim müdürlüklerince ilgililere
zamanında bilgi verilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi için gerekli tedbir
alınacaktır. Başvuru evrakları İl Milli Eğitim Müdürlüklerince muhafaza edilecektir.
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Seraceddin GÜRBÜZ
Tel: (0 312) 413 24 99 - 413 34 03
Faks: (0 312)223 99 26
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 69e9-84b1-3163-b7a1-f8e2 kodu ile teyit edilebilir.
6-Belgeleri eksik olan kursiyerlerin evrakları işleme alınmayacak, (kursa başlamış
olsalar bile) başvuruları iptal edilecektir. Şartları taşımadığı halde kursa katılmak için
başvuru yapan kursiyerlerle ilgili iş ve işlemleri yürüten kurum müdürleri hakkında yasal
işlem yapılacaktır.
7-Başvuruları uygun görülen kursiyerlerin listesi Genel Müdürlüğümüzün
(ookgm.meb.gov.tr) internet sayfalarında duyurulacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ömer Faruk YELKENCİ
Bakan a.
Genel Müdür V.
EKLER:
Ek- 1 Rehberlik Kursu Faaliyet Tablosu
Ek- 2 Kursiyer Listesi Tablosu
DAĞITIM :
Gereği
:
81 İl Valiliğine
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bilgi :
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Ayrıntılı bilgi için: Seraceddin GÜRBÜZ
Tel: (0 312) 413 24 99 - 413 34 03
Faks: (0 312)223 99 26
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 69e9-84b1-3163-b7a1-f8e2 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52996664/E-/410.07/394515
Konu: Rehberlik Tamamlama Kursu
13.01.2016
GÜNLÜDÜR
………………. KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Rehber öğretmen zorunluluğu bulunan Özel Okullar ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezlerinde görevlendirilecek yeterli sayıda rehber öğretmen temininde güçlüklerle
karşılaşıldığından ve Bakanlığımızca daha önce açılan merkezi ve mahalli rehber öğretmenlik
kurslarında 160 saatlik rehber öğretmenlik sertifikası olan öğretmenlerin özel öğretim kurumlarında
görev alamadıklarından dolayı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün Hizmet içi
eğitim kursunun düzenleneceğine ilişkin Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün
12/01/2016 tarih ve 362616 sayılı yazısı ve eki ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinize, ekte gönderilen yazının ilçenizde faaliyette bulunan Özel Okullar ile Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezlerine duyurulmasını ve kursa başvuru yapacakların evraklarını 20 Ocak 2016
tarihine kadar Müdürlüğümüz Özel Öğretim Şubesine teslim edilmesini rica ederim.
Metin DİREK
Vali a.
Milli Eğitim Müdür Yrd.
EKLE R
:
Ek-1 Yazı (4 sayfa)
D AĞ ITIM
:
Bismil, Çermik, Çınar, Dicle, Ergani, Hani, Lice, Kulp, Silvan,
Çüngüş, Kocaköy, Eğil, Hazro, Bağlar, Kayapınar, Sur,Yenişehir
Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
M. Akif Ersoy Cd. Eski Eğitim Fakültesi Yenişehir DİYARBAKIR
[email protected]
148-149
[email protected]
Ayrıntılı Bilgi için: İ.YEŞİLMEŞE Memur
Tel: (0 412) 226 58 50-7 hat dahili
Faks: (0 412) 226 58 42-28
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 18cb-d89d-37d7-aa53-3d80 kodu ile teyit edilebilir.
Download

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları