GEÇİCİ KABUL PROGRAMI
1) ETKB veya TEMSAN A.Ş. onaylı projeye göre saha kontrolü yapılarak, varsa farklılıklar tespit edilecek,
2) Saha kontrolünde varsa eksik ve noksanlar tespit edilecek,
3) Üniteler çalıştırılıp, şebeke ile paralele girerek, tam yüke (4/4) çıkılarak, tam yükteki bilgisayar ekranından
(mimik diyagramlar) renkli çıktılar alınacak,
4) Tüm üniteler ayrı ayrı 4/4, 3/4 ve 2/4 yükteyken generatör kesicisi açılarak yük atılacak, bu esnada ünite ve
teçhizat durumu ile devir adedindeki değişim izlenecek, ±% değeri hesaplanarak MW/RPM ayrıca MW/cebri
boru basınç grafiği renkli olarak bilgisayar ekranı renkli çıktıları alınacak,
5) Türbinlerin zati korumaları (aşağıda verilenler vb.) test edilerek, bilgisayar ekranı renkli çıktıları alınacak;
a) Vibrasyon alarmı,
b) Aşırı hız koruması,
c) Düşük devir koruması,
d) Türbin yatak sıcaklıkları,
e) Türbin soğutma suyu sistem alarmları,
f) Soğutma suyu pompa arızası,
g) Soğutma suyu filtre arızası,
h) Governer korumaları (yağ basıncı, yağ seviyesi, yağ filtre arızası, vb.),
i) HPU güç ünitesi korumaları,
j) Türbin yatak yağlama sistem alarmları (sıcaklık, basınç, vb.),
k) Türbin fren sistem alarmları ( yağ basıncı, kompresör alarmları, yağ seviyesi, vb.),
l) Santral drenaj sistemi pompa arızası,
m) Türbin tam yükte çalışırken acil stop butonuna basılma testi,
n) Dizel generatör korumaları.
6) Generatörlerin zati korumaları (aşağıda verilenler vb.) test edilerek, bilgisayar ekranı renkli çıktıları alınacak;
a) Yüksek gerilim,
b) Düşük gerilim,
c) Yüksek frekans,
d) Düşük frekans,
e) Generatör sargı sıcaklıkları,
f) Generatör yatak sıcaklık alarmları,
g) Aşırı akım koruması,
h) Kısa devre koruması,
i) Toprak kaçağı,
j) İkaz kayıp koruması,
k) Blok diferansiyel koruma,
l) Generatör soğutma sistem alarmları,
•
Soğutma suyu akış arızası,
•
Soğutma suyu filtre arızaları,
•
Soğutma suyu basınç düşük-yüksek alarmları.
7) Trafoların zati korumaları (aşağıda verilenler vb.) test edilerek, bilgisayar ekranı renkli çıktıları alınacak;
a) Yağ sıcaklık,
b) Yağ seviyeleri,
c) Bucholz,
d) Sargı sıcaklıkları.
1
GEÇİCİ KABUL PROGRAMI
8) İmdat dizel generatörünün zati korumaları test edilerek, bilgisayar ekranı renkli çıktıları alınacak.
9) Röleler test edilerek, raporları alınacak,
10) Tüm üniteler tam yükte iken şebeke çıkış kesicisi açılarak, kanal, yükleme havuzu dolu savak, cebri boru ve
üniteler gözlenecek,
11) Tüm üniteler ayrı ayrı 4/4, 3/4 ve 2/4 yükte birer saat cos fi 0,85 olacak şekilde çalıştırılarak, verim hesabı
yapılacak, bir saat için güç trendini göreceğimiz bilgisayar ekranı renkli çıktıları alınacak,
12) Kot ölçüm raporu irdelenecek (verim hesabı için de),
13) Tüm ünitelerde 4/4, 3/4 ve 2/4 yüklerde debi ölçümü yapılarak değerler verim hesabında kullanılacak,
14) Firma ile imalatçı arasında yapılan sözleşmede garanti edilen değerlerin testleri yapılacak,
15) Topraklama ölçümü yapılacak (akredite firma tarafından yapılacaktır),
16) Vibrasyon ölçümü yapılacak (sistemin kendinde yoksa, akredite firma tarafından yapılacaktır),
17) Sahada ekipmanların fabrika ve saha test raporları (aşağıda verilenler vb.) incelenecek;
Fabrika test raporları;
• Türbin, governer,
• Redüktör,
• Generatör,
• Ünite trafoları,
• Hücreler, şalt ekipmanları (ayırıcı, kesici, akım
ve geril trafosu, sayaç, vb.)
• Ana trafo,
• Enerji kabloları,
• İç ihtiyaç trafosu,
• Aküler,
• İmdat dizel generatörü,
• Kompresörler,
• Cebri boru, kapaklar, ızgaralar, vanalar,
vinçler, vb.
Saha test raporları;
• Türbin, governer,
• Redüktör,
• Generatör,
• Ünite trafoları,
• Hücreler, şalt ekipmanları (ayırıcı, kesici, akım
ve geril trafosu, sayaç, vb.)
• Ana trafo,
• Enerji kabloları,
• İç ihtiyaç trafosu,
• İmdat dizel generatörü,
• Kompresörler,
• Cebri boru, kapaklar, ızgaralar, vanalar,
vinçler, vb.
18) Daha önce yapılmış olan (otop fider dönüşümü, ENH, Dağıtım Merkezi) Geçici Kabul Tutanakları incelenecek,
gerekli durumlarda incelemeye gidilecek,
19) Sahadaki tüm ekipmanların plaka değerleri alınarak Geçici Kabul Tutanağı’na işlenecek,
NOTLAR:
1- Ölçümler heyet nezaretinde yetkili tüzel kişiler veya Kamu Kurum veya Kuruluşlarınca yapılacaktır.
2- Dizel jeneratör ve kuyruk suyu kapağı ile ilgili bölümlerin kabulleri daha önce yapılmış ise, tarafımızca bu
hususta bir inceleme ve kabul yapılmayacaktır.
3- Yukarıda verilen bilgilerde eksilme veya artma söz konusu olup, sadece bilgilendirme amaçlı olarak
verilmektedir.
2
Download

(17- Geçici Kabul Programı)