DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Deloitte Values House
Maslak No1 34398 İstanbul
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
14 Ocak 2016
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2016/22
KONU
4/a Kapsamında Ödenmiş Primlerden İşveren Hissesine İsabet Eden Paralar
4/b kapsamındaki Prim Borçlarına Aktarılabilecektir.
Bilindiği üzere, 4/a kapsamındaki sigortalı hizmetlerinin iptali ve ödenen primlerin 4/b
kapsamındaki prim borçlarına aktarılması SGK’nın 2014-28 sayılı Genelgesi’nde yer alan
açıklamalar doğrultusunda yapılmaktadır.
Buna göre, (4/a) kapsamındaki sigortalı hizmetlerinin iptali ve ödenen primlerin (4/b)
kapsamındaki
prim
borçlarına
aktarılması
sırasında,
işveren
hissesinden
aktarım
yapılamamaktaydı.
SGK’nın 30/12/2015 tarihli ve 2015/28 sayılı Genelgesi ile yukarıda anılan 2014-28 sayılı
Genelgede değişiklik yapılmış ve belirli şartların karşılanması halinde işveren hissesine isabet
eden paraların da sigortalının 4/b kapsamındaki prim borçlarına aktarımı mümkün kılınmıştır.
Yeni uygulamaya göre, sigortalı hissesinin çakışan dönemdeki 4/b kapsamındaki prim borcunu
karşılamaması halinde;

İşveren hissesinin de aktarılabileceğine dair işverenin yazılı muvafakatı ile birlikte imza
sirküsünün ibraz edilmesi,

İşverenin SGK’ya gerek kendisine ait işyerlerinden, gerekse ortağı, üst düzey yöneticisi,
alt işvereni ve işveren vekili olduğu işyerlerinden kaynaklanan herhangi bir borcunun
bulunmaması
kaydıyla işveren hissesine isabet eden paraların sigortalının 4/b kapsamındaki prim
borçlarına aktarımı yapılabilecektir.
Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
2016Y/22
2015/28 Sayılı SGK Genelgesi
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından
ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız
muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet
sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade,
konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirküler ler ve içeriğindeki bilgiler,
oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına
gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bu nların iştirakleri ve filyalleri
(bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide
bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli
performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri
kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü
zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı,
(ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download

Sirküleri indirmek için tıklayın.