Erken Dönem Kalça
Osteoartritinde
Tanım ve Etiyoloji
Dr. Çağatay Uluçay
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tanım ve Etiyoloji
Kalça Osteoartriti Tanım
OA hastalığı hem mekanik hem
de biyolojik olayların sonucu
gelişen eklem kıkırdağının
kondrositleri ve ekstrasellüler
matriks ve subkondral kemiğin
normal bağlanma, sentez ve
degredasyonunun dengesinin
bozulmasıdır.
Tanım ve Etiyoloji
Kalça Osteoartriti Tanım
Her ne kadar birçok değişik faktörle başlasa
da, genetik, gelişimsel, metabolik ve
travmatik gibi, OA hastalığı eklemin
çevresindeki tüm dokuları etkiler
Eninde sonunda OA hücrelerde ve matrikste
morfolojik, biyokimyasal, moleküler ve
biyomekanik değişikliklere neden olur
Bunlar da kıkırdakta yumuşama, fibrilasyon,
ulserasyon ve tam kat kıkırdak kaybına,
subkondral skleroza, osteofit gelişimine ve
subkondral kistlerin gelişimine neden olur
Tanım ve Etiyoloji
 Ağrı
 Özellikle aktivite ile artan
 Kasık ve bazen dize vuran
 İleri dönemlerde gece ağrısı
 Fonksiyon
 Yürüme mesafesi
 Hareket kısıtlılığı ve günlük
işlevleri yapamama
 Destek kullanma zorunluluğu
 Devamlı ağrı kesici alma
ihtiyacı
 Fizik muayenede eklem
hareket açıklığı
 Özellikle ankilozan spondilit
hastalarında
 Grafinin durumu
 Eklem mesafesinin korunması
Tanım ve Etiyoloji
 İstirahat Ağrısı %86
 Aktivite Ağrısı %70
 Yürüme Mesafesi %52
 Destek Kullanma
Zorunluluğu %35
 Muayene Esnasında Kalça
Hareket Açıklığının
Durumu %33
 Grafinin Durumu %29
 Merdiven Çıkmada Zorluk
%23
 Çorap/Ayakkabı Giymede
Zorluk %22
Tanım ve Etiyoloji
Sınıflama
Kellgren & Lawrence (1957)
Grade 0: Radyolojik değişiklik yok
Grade 1: Eklem aralığında kuşkulu daralma ve
kenarda osteofit varlığı
Grade 2: Eklem aralığında kesin daralma,
osteofit varlığı ve özellikle asetabulumda
skleroz
Grade 3: Eklem aralığında daralma, çok sayıda
osteofit, skleroz, kist oluşumu ve femur ve
asetabulumda deformasyon
Grade 4: Yukardakilerin hepsine ek
olarak geniş osteofitler ve ileri derece
deforme femur ve asetabulum
Tanım ve Etiyoloji
Sınıflama
Kellgren & Lawrence (1957)
1957, Kwuai köprüsü ve Sputnik 1
Direk grafi yeterli mi?
Direk röntgen yetersiz
Tanım ve Etiyoloji
Artık MRI var
1.5 Tesla MRI ile çalışma
MRI görüntüleri ile klinik bulgular
arası ilişki daha yüksek
3 Tesla????
Tanım ve Etiyoloji
 Primer Osteoartrit
 Sekonder Osteoartrit










Slipped Capital Femoral Epifiz sekeli
Gelişimsel kalça displazisi sekeli
Legg-Calve-Perthes Sekeli
Paget Hastalığı
Travmatik Çıkık
Asetabulum veya Proksimal Femur Kırığı
Hemofilik Artropati
Enflamatuar Artrit
Ankilozan Spondilit
Osteonekroz













İdiopatik AVN
Posttravmatik AVN
Slipped Capital Femoral Epifiz
Böbrek Hastalığı
Lupus
Gaucher Hastalığı
Kortizona Bağlı
Alkolizm
Caisson Hastalığı
Femur Proksimal Kırığı Sonrası Kaynamama
Septik Artrit veya Osteomiyelit Sekeli
Tüberküloz Sekeli
Genetik ve Nöromotor Gelişim Bozuklukları
*Campbell's Operative Orthopaedics 2011
Canale, and Beaty
Tanım ve Etiyoloji
 Sıklık
Asya %1.4
Afrika %2.8
Avrupa %10.1
Amerika %7.2
Türkiye %8.8
 Risk Faktörleri
Yaş
Obesite
Kadın cinsiyet
Genetik yatkınlık
Artmış BMD
Travma ve devamlı zorlama
Tanım ve Etiyoloji
Etiyoloji aynı mı?
Avrupa primer
İngiltere primer
ABD primer
Komşu %54 GKD sekonder
Tanım ve Etiyoloji
 Bizde Durum Ne?
 2001-2012 Yılları arasında İstanbul’da iki ayrı
klinikte 886 hastanın 965 kalçası
 684 Kadın, 202 erkek
 Yaş ortalaması kadınlarda 62.7 ((16-91)
SD:14.3) yaş, erkeklerde 58.8 ((25-91)
SD:17.1)
 Kadın hastaların etiyolojisinde %43.5
gelişimsel kalça displazisi (GKD) , %36.2
primer koksartroz, %10 avasküler nekroz
(AVN), %7 romatizmal hastalıklar, %5 femur
başı epifiz kayması (SCFE), %3,9
posttravmatik koksartroz (PTK), %1.9
patolojik koksartroz ve %1.7 perthes sekeline
bağlı koksartroz bulundu.
 Erkeklerde ise %24.4 primer koksartroz,
%21 AVN, %17.6 GKD, %16.8 PTK, %10 .9
romatizmal hastalıklar, %4.2 perthes sekeli,
%2.5 SCFE ve %2.5 patolojik koksartroz tespit
edildi.
Tanım ve Etiyoloji
Tanım ve Etiyoloji
Bizde Durum Ne?
Tüm popülasyonda en
sık etiyolojik faktör
%37.1 ile GKD olarak
bulundu
TEŞEKKÜR EDERİM
Download

Doç. Dr. Çağatay Uluçay