Evrak Tarih ve Sayısı: 09/12/2015-55118
*BEL9HLV4*
T.C.
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı
Sayı
: 96396750-302.14.06-
Konu
: Değerlendirme
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
Lisansüstü öğrencilerimizin 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı seminer
programı ektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
e-imzalıdır.
Prof. Dr. Hikmet Ziya ÖZEK
Anabilim Dalı Başkanı
EK :
Tekstil ABD seminer prog-2015-16 güz (1 sayfa)
Evrakı Doğrulamak İçin : http://ebys.nku.edu.tr/Validate_Doc.aspx?V=BEL9HLV4
Namık Kemal Mah. Kampüs Cad. Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Demet Demirci
Tel: (282) 250 4400 / 2399
Faks: (282) 250 9930
E-Posta: [email protected]
Elektronik ağ:http://fbe.nku.edu.tr/
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
NKÜ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
2015 - 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
SEMİNER PROGRAMI
Öğrencinin
Adı-Soyadı
Programı
Tekstil
Müh.
Özgecan
BEYPAZAR
Bilge İNCE
Tekstil
Müh.
Yıldıray Fatih
DİLSİZ
Tekstil
Müh.
Ezgi AKAR
Tekstil
Müh.
Danışmanı
Prof.Dr.Özer
GÖKTEPE
Seminer Konusu
SEMİNER
SUNUM
SAATİ
13.01.2016
09:00-09:45
Farklı Maddelerin
13.01.2016
Kullanımı İle Süper
Hidrofobik Pamuklu Tekstil
Yüzeylerinin Eldesi
Doç.Dr.Rıza ATAV Pamuğa Kimyasal
13.01.2016
Modifikasyon Uygulayarak
Multicolor Efektine ve
Antibakteriyellik Özelliğine
Sahip Fonksiyonel
Gömleklik Kumaş Eldesi
Prof.Dr.H.Ziya ÖZEK Tekstil ve Konfeksiyon
13.01.2016
Tasarımı ve Üretiminin
Sürdürülebilirlik açısından
Değerlendirilmesi
09:50-10:30
Yrd.Doç.Dr.Aslıhan
KORUYUCU
Auxetic Tekstiller
SEMİNER
SUNUM
TARİHİ
10:45-11:25
11:30-12:15
Download

TC FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil Mühendisliği