ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2016/45-255
3. İran Otomotiv Endüstrisi Uluslararası Konferansı
Bursa, 14/01/2016
ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO:16
İran İslam Cumhuriyeti 80 milyonu aşan nüfusu, 1,1 milyon adetlik motorlu araç
üretimi, 1,5 milyon adetlik motorlu araç satışı, ülkemize coğrafi yakınlığı ve 29 Ocak 2014
tarihinde ülkemiz ve İran İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması
ile Türk otomotiv sektörü için önemli bir alternatif Pazar haline gelmiştir.
İran İslam Cumhuriyeti’nin otomotiv alanında en önemli etkinliklerinden biri olan 3.
İran
Otomotiv
Endüstrisi
Uluslararası
Konferansı’na
ilişkin
bilgiler
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/3_IAIIC.pdf linkinde yer almaktadır.
Bilgilerini rica ederim.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
İ.Engin MAYBEK - Şef
Download

3. İRAN OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ