ONUNCU KALKINMA PLANI KURUMSAL SORUMLULUKLAR TABLOSU
Kamu İdareleri
Amaç, Hedef ve Politikalara İlişkin
Paragraf Numaraları
Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP)
Eylem Numaraları
5018 Sayılı Kanuna Ekli I, II ve IV Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdareler
1 Türkiye Büyük Millet
Meclisi
2 Başbakanlık
232, 249, 251, 257, 588, 592, 593, 596
3 Anayasa Mahkemesi
249, 251, 257, 588, 592, 593, 596
4 Yargıtay
189, 190, 191, 192, 196, 197, 249, 251, 257, 588, 592,
593, 596, 707
189, 191, 192, 196, 249, 251, 257, 588, 592, 593, 596
5 Danıştay
239, 240, 242, 243, 244, 249, 251, 257, 362, 363, 402,
480, 487, 541, 588, 592, 593, 596, 614, 738, 1077,
1079, 1080, 1090, 1092, 1119, 1124, 1125
6-7, 7-3, 7-7, 7-11, 7-12, 7-13, 7-31, 7-32, 25-32, 25-33,
25-34, 25-35, 25-36, 25-37, 25-38, 25-39, 25-40, 25-41,
25-42
6 Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu
7 Sayıştay
195, 249, 251, 257, 588, 592, 593, 596, 707
8 Adalet Bakanlığı
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 230,
231, 249, 251, 255, 257, 265, 266, 411, 512, 588, 592,
593, 596, 706, 411, 707, 710, 711, 738, 759
4-26, 4-27, 4-29, 4-30, 4-31, 7-14, 7-15, 7-16, 7-17, 7-18,
7-20, 7-23, 7-24, 7-25
9 Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı
172, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 263,
264, 265, 266, 267, 269, 276, 277, 278, 279, 280, 281,
282, 283, 284, 285, 295, 297, 308, 313, 314, 315, 338,
345, 349, 350, 351, 352, 445, 535, 588, 592, 593, 596,
733, 917, 998, 1017, 1020, 1021, 1031, 1090, 1103
3-4, 3-7, 3-35, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 8-1, 8-2, 8-37, 838, 10-16, 10-17, 17-16, 17-19, 21-54, 22-1, 22-2, 22-3,
22-4, 22-5, 22-6, 22-7, 22-8, 22-9, 22-10, 22-11, 22-13, 2214, 22-15, 22-19, 22-20, 22-21, 22-22, 22-23, 22-28, 2231, 22-32, 22-35, 22-38, 22-39, 24-29, 24-34
249, 251, 257, 362, 363, 371, 376, 567, 572, 588, 592,
593, 596
1
Kamu İdareleri
Amaç, Hedef ve Politikalara İlişkin
Paragraf Numaraları
Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP)
Eylem Numaraları
5018 Sayılı Kanuna Ekli I, II ve IV Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdareler
10
Avrupa Birliği Bakanlığı
249, 251, 257, 268, 322, 588, 592, 593, 596, 845, 933,
935, 1019, 1031, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095,
1116
11
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
158, 249, 251, 257, 314, 315, 344, 354, 402, 440, 441,
442, 443, 446, 450, 451, 453, 475, 477, 479, 482, 484,
588, 589, 592, 593, 596, 604, 605, 610, 611, 615, 626,
628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638,
639, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658,
659, 661, 662, 663, 664, 665, 667, 668, 669, 670, 671,
672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 681, 689, 690, 691,
692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 700, 706, 708, 709,
710, 711, 729, 735, 736, 737, 756, 761, 762, 763, 764,
765, 766, 767, 769, 770, 804, 806, 810, 811, 833, 860,
924, 925, 926, 927, 929, 933, 935, 964, 976, 977, 982,
1031, 1032, 1035, 1036, 1041, 1077, 1081, 1090,1093
1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-9, 1-10, 1-12, 1-15, 1-16,
1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-22, 1-23, 1-25, 1-34, 1-36,
1-37, 1-38, 1-39, 1-41, 1-42, 2-11, 2-13, 2-21, 2-22, 2-23,
2-31, 2-33, 2-34, 2-46, 2-47, 2-61, 2-62, 2-66, 7-33, 7-35,
7-36, 11-1, 11-2, 11-3, 11-9, 11-10, 11-12, 11-13, 11-25,
11-26, 11-30, 11-31, 11-32, 11-34, 12-1, 12-7, 12-10, 1212, 12-15, 12-16, 12-17, 12-19, 14-7, 14-8, 14-9, 14-15,
14-16, 14-17, 14-32, 16-1, 16-15, 16-22, 16-27, 16-31, 203, 20-6, 24-1, 24-14, 24-18
12
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
249, 251, 255, 257, 265, 267, 276, 280, 281, 284, 313,
314, 315, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 327, 328, 329,
330, 331, 349, 350, 351, 354, 355, 356, 379, 380, 381,
382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 443, 445, 452, 477,
588, 592, 593, 596, 654, 809, 889, 933, 935, 1031,
1032, 1041, 1093
8-4, 8-5, 8-9, 8-10, 8-11, 8-12, 8-23, 8-24, 8-25, 8-27, 828, 8-29, 8-30, 8-31, 8-40, 8-41, 8-42, 8-43, 9-3, 9-18, 947, 9-55, 19-6, 20-4, 20-22, 20-23, 20-25, 20-26, 20-27,
20-28, 20-29, 22-17, 22-18, 22-27, 22-29, 22-30, 22-33
2
Kamu İdareleri
Amaç, Hedef ve Politikalara İlişkin
Paragraf Numaraları
Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP)
Eylem Numaraları
5018 Sayılı Kanuna Ekli I, II ve IV Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdareler
13
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
14
Dışişleri Bakanlığı
15
Ekonomi Bakanlığı
173, 249, 251, 257, 303, 305, 338, 403, 477, 486, 588,
592, 593, 596, 631, 637, 650, 652, 656, 731, 774, 809,
830, 831, 834, 860, 871, 877, 883, 884, 885, 886, 887,
888, 889, 890, 917, 919, 929, 933, 935, 943, 944, 945,
946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 958, 959, 960, 961,
962, 963, 964, 965, 966, 976, 977, 982, 998, 1004,
1006, 1027, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036,
1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1054, 1065, 1066,
1067, 1069, 1090, 1093
249, 251, 257, 355, 356, 588, 592, 593, 596, 1077,
1078, 1079, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095,
1096, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104,
1105, 1106, 1107, 1108, 1115, 1116, 1117, 1118,
1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125
249, 251, 257, 296, 301, 302, 315, 323, 351, 441, 450,
451, 465, 466, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483,
484, 487, 585, 587, 588, 592, 593, 596, 604, 605, 606,
607, 608, 610, 611, 613, 626, 628, 649, 650, 652, 653,
654, 658, 659, 662, 663, 664, 666, 668, 670, 671, 672,
673, 676, 678, 681, 691, 693, 695, 696, 697, 709, 711,
729, 735, 736, 757, 761, 762, 763, 764, 768, 769, 804,
806, 807, 808, 810, 811, 829, 831, 832, 833, 834, 835,
836, 837, 838, 839, 844, 845, 848, 860, 863, 872, 883,
884, 885, 886, 887, 924, 926, 931, 1031, 1090, 1094,
1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1102, 1103,
1108, 1117, 1119
2-57, 2-60, 2-63, 2-64, 2-65, 3-46, 4-34, 5-57, 5-58, 7-26,
7-28, 7-37, 9-59, 10-22, 13-42, 13-44, 14-18, 14-19, 1420, 14-21, 14-22, 14-23, 14-36, 14-40, 18-13, 21-50, 2151, 24-2, 24-3, 24-7, 24-9, 24-11, 24-12, 24-13, 24-15, 2416, 24-17, 24-18, 24-19, 24-20, 24-21, 24-22, 24-23, 2425, 24-26, 24-31, 24-32, 24-35
20-5, 25-43, 25-44, 25-45, 25-46, 25-47, 25-48, 25-49
1-43, 1-44, 1-45, 1-46, 1-47, 1-48, 1-49, 1-50, 1-59, 2-1, 215, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-35, 2-41, 2-48, 2-49, 250, 2-51, 2-52, 2-54, 2-55, 2-56, 3-33, 3-71, 9-27, 11-14,
11-15, 13-8, 16-34, 16-36, 16-38, 17-4, 17-5, 17-10, 1734, 18-76, 18-77, 18-79, 20-18
3
Kamu İdareleri
Amaç, Hedef ve Politikalara İlişkin
Paragraf Numaraları
Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP)
Eylem Numaraları
5018 Sayılı Kanuna Ekli I, II ve IV Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdareler
16
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı
249, 251, 257, 321, 465, 486, 588, 592, 593, 596, 631,
677, 731, 784, 785, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793,
794, 795, 796, 797, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810,
811, 835, 976, 977, 982, 1031, 1032, 1041, 1105,
1107, 1108
2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-12, 2-32, 2-37,
2-38, 2-39, 2-40, 3-47, 4-52, 5-41, 5-42, 5-59, 7-8, 13-1,
13-2, 13-3, 13-6, 13-9, 13-29, 13-30, 13-32, 13-33, 13-34,
13-35, 13-36, 13-37, 13-40, 14-1, 14-2, 14-3, 14-5, 14-6,
14-12, 14-37, 14-38, 14-39
17
Gençlik ve Spor Bakanlığı 174, 249, 251, 257, 265, 268, 269, 276, 279, 314, 318, 9-54, 19-32, 21-52, 21-53, 21-55, 21-56, 21-57
337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 480, 485, 486,
588, 592, 593, 596, 737, 872, 1031, 1090, 1108
18
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı
180, 181, 249, 251, 257, 450, 451, 465, 535, 588, 592,
593, 596, 653, 659, 689, 700, 706, 707, 709, 710, 711,
756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766,
767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 860, 917, 952,
1006, 1016, 1017, 1018, 1119, 1023, 1024, 1025,
1027, 1031, 1032, 1034, 1039, 1041, 1052, 1053,
1054, 1055, 1056, 1090, 1093, 1103, 1108
2-27, 2-28, 2-30, 2-42, 2-43, 2-44, 3-43, 5-7, 5-8, 5-9, 510, 5-11, 5-12, 5-13, 5-14, 5-15, 5-16, 5-17, 7-30, 9-61,
10-11, 13-39, 13-43, 15-5, 15-8, 15-9, 15-11, 15-13, 1514, 15-16, 15-17, 15-18, 15-19, 15-20, 15-21, 15-22, 1523, 15-24, 15-25, 15-26, 15-27, 15-29, 15-30, 21-1, 21-2,
21-3, 21-4, 21-5, 21-6, 21-7, 21-8, 21-9, 21-10, 21-11, 2112, 21-16, 21-23
19
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
249, 251, 257, 403, 444, 448, 465, 475, 477, 478, 480,
481, 484, 485, 486, 588, 592, 593, 596, 689, 691, 699,
700, 706, 707, 710, 711, 735, 736, 756, 761, 762, 763,
764, 765, 769, 770, 774, 807, 810, 811, 829, 831, 832,
834, 836, 837, 852, 860, 861, 862, 863, 864, 920,
1031, 1032, 1041, 1090, 1094, 1095, 1096, 1097,
1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1108
2-53, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26, 3-27, 3-28, 3-29,
3-30, 3-31, 3-32, 3-34, 3-38, 3-39, 3-41, 3-44, 3-45, 4-18,
6-6, 6-9, 6-10, 6-13, 6-15, 6-20, 7-1, 7-9, 7-19, 7-21, 7-22,
9-22, 9-23, 9-24, 9-25, 9-26, 9-51, 10-9, 18-14, 18-15, 1816, 18-17, 18-18, 18-19, 18-20, 18-21, 18-22, 18-23, 1824, 18-73, 21-16
4
Kamu İdareleri
Amaç, Hedef ve Politikalara İlişkin
Paragraf Numaraları
Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP)
Eylem Numaraları
5018 Sayılı Kanuna Ekli I, II ve IV Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdareler
20
İçişleri Bakanlığı
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 230, 231, 240, 242,
241, 243, 244, 249, 251, 257, 279, 280, 284, 338, 341,
353, 356, 362, 363, 374, 376, 403, 404, 545, 588, 592,
593, 596, 706, 917, 925, 934, 948, 949, 976, 977, 982,
988, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,
1006, 1020, 1021, 1022, 1024, 1025, 1026, 1027,
1031, 1056, 1077, 1090, 1095, 1101, 1105, 1119
6-36, 6-40, 6-41, 6-42, 7-2, 9-21, 9-44, 9-45, 9-60, 20-31,
22-16, 22-26, 23-1, 23-2, 23-4, 23-5, 23-6, 23-7, 23-9, 2310, 23-11, 23-13, 23-15, 23-16, 23-17, 23-18, 23-19, 2322, 23-26, 23-27, 23-32, 23-33, 23-34, 23-35, 23-36, 2337
21
Kültür ve Turizm
Bakanlığı
249, 251, 257, 269, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 9-11, 9-12, 9-13, 9-14, 17-15, 17-17, 17-31, 24-4, 24-6,
301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 477, 588, 592, 24-7, 24-10
593, 596, 706, 707, 710, 711, 737, 870, 871, 872, 873,
874, 875, 876, 877, 933, 935, 1031, 1090, 1093, 1103,
1105, 1107, 1108, 1119
22
Maliye Bakanlığı
153, 242, 243, 244, 249, 251, 255, 257, 278, 280, 282,
285, 315, 316, 319, 328, 349, 350, 351, 352, 362, 363,
364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 375,
376, 379, 380, 384, 385, 386, 388, 407, 410, 444, 447,
449, 462, 463, 464, 466, 477, 511, 512, 530, 531, 532,
533, 534, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 544, 545,
576, 586, 588, 592, 593, 594, 595, 596, 615, 668, 709,
756, 757, 758, 759, 761, 762, 763, 765, 768, 773, 963,
966, 998, 999, 1000, 1001, 1003, 1004, 1031, 1036,
1054, 1078, 1079, 1090, 1104, 1119
2-11, 2-15, 2-68, 2-69, 2-70, 2-72, 2-73, 2-74, 4-22, 4-23,
4-24, 4-96, 5-21, 5-28, 5-32, 5-35, 5-36, 5-37, 5-38, 5-39,
5-40, 5-41, 5-42, 5-43, 5-44, 5-45, 5-46, 5-47, 5-48, 5-49,
5-50, 5-52, 5-53, 5-54, 5-55, 5-56, 5-57, 5-58, 5-59, 5-60,
5-61, 5-62, 5-63, 5-64, 5-65, 5-66, 5-67, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4,
6-29, 6-30, 6-33, 6-35, 6-37, 6-38, 6-39, 6-40, 7-27, 7-34,
9-1, 9-32, 9-49, 9-58, 9-62, 10-14, 12-2, 12-3, 12-4, 14-6,
14-4, 14-11, 14-30, 14-31, 16-29, 23-8, 23-12, 23-14, 2315, 24-24
5
Kamu İdareleri
Amaç, Hedef ve Politikalara İlişkin
Paragraf Numaraları
Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP)
Eylem Numaraları
5018 Sayılı Kanuna Ekli I, II ve IV Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdareler
23
Milli Eğitim Bakanlığı
24
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
25
Sağlık Bakanlığı
142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 249, 251, 255, 256,
257, 265, 267, 268, 269, 276, 278, 279, 281, 284, 295,
306, 308, 313, 317, 318, 339, 341, 342, 344, 345, 349,
351, 352, 356, 428, 445, 477, 511, 512, 513, 588, 589,
592, 593, 594, 596, 690, 691, 710, 728, 732, 733, 734,
737, 766, 889, 917, 923, 1031, 1038, 1077, 1081,
1090, 1105, 1107, 1108
249, 251, 257, 588, 589, 592, 593, 596, 731, 756, 758,
759, 760, 761, 765, 767, 773, 775, 776, 871, 877,
1006, 1023, 1031, 1032, 1033, 1034, 1037, 1038,
1039, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053,
1055, 1056
3-5, 3-36, 3-37, 4-71, 5-36, 5-37, 5-38, 8-3, 8-6, 17-23, 1724, 19-2, 19-8, 19-11, 19-13, 19-14, 19-15, 19-16, 19-17,
19-19, 19-20, 19-21, 19-22, 19-23, 19-24, 19-25, 19-30,
19-31, 19-33, 19-35, 19-36, 19-37, 19-38, 22-34, 22-36,
22-37, 25-17, 25-19, 25-21, 25-22, 25-27
172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 249, 251,
257, 265, 276, 279, 280, 284, 285, 321, 323, 332, 343,
349, 350, 351, 352, 353, 356, 428, 477, 558, 576, 588,
589, 592, 593, 594, 596, 659, 669, 675, 731, 770, 772,
872, 917, 976, 977, 982, 1031, 1090, 1105, 1107,
1108
5-68, 5-69, 5-70, 5-72, 5-73, 5-74, 5-75, 9-41, 9-42, 16-3,
16-4, 16-5, 16-6, 16-7, 16-8, 16-9, 16-10, 16-14, 16-17,
16-18, 16-19, 16-20, 16-24, 16-25, 16-30, 16-32, 16-34,
16-37, 17-1, 17-2, 17-3, 17-6, 17-7, 17-9, 17-11, 17-12,
17-13, 17-14, 17-18, 17-20, 17-25, 17-26, 17-27, 17-28,
17-29, 17-30, 17-32, 17-33, 21-13, 21-14, 21-15, 21-17,
21-18, 21-19, 21-20, 21-21, 21-22, 21-24, 21-25, 21-26,
21-27, 21-28, 21-29, 21-30, 21-31, 21-32, 21-33, 21-34,
21-35, 21-36, 21-37, 21-38, 21-39, 21-40, 21-41, 21-42,
21-44, 21-45, 21-46, 21-47, 21-48, 21-49, 22-12, 22-24,
22-25
2-14, 3-42, 15-42
6
Kamu İdareleri
Amaç, Hedef ve Politikalara İlişkin
Paragraf Numaraları
Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP)
Eylem Numaraları
5018 Sayılı Kanuna Ekli I, II ve IV Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdareler
26
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı
284, 249, 251, 257, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407,
408, 409, 410, 411, 477, 570, 588, 589, 592, 593, 594,
596, 610, 656, 657, 674, 679, 680, 722, 723, 726, 727,
728, 729, 730, 731, 737, 738, 739, 756, 760, 774, 829,
830, 831, 832, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841,
842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 853,
872, 917, 920, 921, 923, 977, 983, 984, 986, 987, 988,
1022, 1031, 1032, 1041, 1093, 1103, 1105, 1107,
1108
2-25, 4-32, 4-42, 4-43, 4-44, 4-51, 9-43, 9-56, 9-57, 10-23,
14-27, 14-28, 14-33, 14-36, 18-1, 18-2, 18-3, 18-4, 18-5,
18-6, 18-7, 18-8, 18-9, 18-10, 18-11, 18-12, 18-25, 18-26,
18-27, 18-28, 18-30, 18-31, 18-32, 18-54, 18-78, 18-80
27
Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreterliği
249, 251, 257
28
Jandarma Genel
Komutanlığı
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 249, 251, 257, 588,
592, 593, 596
29
Sahil Güvenlik
Komutanlığı
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 249, 251, 257, 588,
592, 593, 596, 850
30
Hazine Müsteşarlığı
249, 251, 257, 315, 316, 320, 321, 332, 380, 384, 385, 2-17, 2-45, 3-6, 3-48, 3-49, 3-57, 3-58, 3-59, 3-60, 3-61, 3386, 388, 439, 444, 449, 462, 464, 511, 512, 513, 514, 62, 3-63, 3-64, 3-65, 3-66, 3-67, 4-85, 4-87, 4-99, 4-104,
515, 517, 519, 520, 521, 531, 532, 567, 568, 569, 570, 11-19, 11-21, 11-22, 11-23, 24-21
571, 572, 573, 574, 575, 585, 588, 592, 593, 594, 595,
596, 608, 609, 691, 694, 756, 757, 761, 768, 771, 811,
838, 839, 842, 844, 930, 932, 1000, 1078, 1090, 1093,
1096, 1097, 1102, 1103, 1106, 1119
31
Kamu Düzeni ve
Güvenliği Müsteşarlığı
249, 251, 257, 588, 592, 593, 596
7
Kamu İdareleri
Amaç, Hedef ve Politikalara İlişkin
Paragraf Numaraları
Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP)
Eylem Numaraları
5018 Sayılı Kanuna Ekli I, II ve IV Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdareler
32
Milli İstihbarat Teşkilatı
Müsteşarlığı
249, 251, 257
33
Savunma Sanayi
Müsteşarlığı
249, 251, 257, 588, 592, 593, 596, 674, 675, 680, 681 12-5
34
Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı
35
Atatürk Araştırma
Merkezi Başkanlığı
249, 251, 257, 588, 592, 593, 596, 731, 1031, 1032,
1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1080,
1105, 1107, 1122, 1123
249, 251, 257, 588, 592, 593, 596
36
Atatürk Kültür Merkezi
Başkanlığı
Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu
Başkanlığı
Ceza ve İnfaz Kurumları
ile Tutukevleri İş Yurtları
Kurumu Başkanlığı
Devlet Personel
Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı
Doğu Anadolu Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı
37
38
39
40
41
25-51, 25-52, 25-53, 25-54, 25-55
249, 251, 257, 588, 592, 593, 596
249, 251, 257, 588, 592, 593, 596
249, 251, 257, 588, 592, 593, 596
249, 251, 257, 315, 319, 351, 379, 380, 381, 382, 383, 5-53, 19-44
384, 385, 386, 387, 388, 588, 592, 593, 596, 1000
249, 251, 257, 297, 296, 588, 592, 593, 596, 1031
249, 251, 257, 314, 588, 591, 592, 593, 596, 690, 691,
692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 756, 761, 771, 915,
916, 918, 919, 920, 922, 924, 976, 977, 982, 999,
1000, 1006, 1031, 1055
8
Kamu İdareleri
Amaç, Hedef ve Politikalara İlişkin
Paragraf Numaraları
Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP)
Eylem Numaraları
5018 Sayılı Kanuna Ekli I, II ve IV Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdareler
42 Doğu Karadeniz Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı
43 GAP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı
44 Gelir İdaresi Başkanlığı
249, 251, 257, 314, 588, 591, 592, 593, 596, 690, 691,
692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 756, 761, 771, 915,
916, 918, 919, 920, 922, 924, 976, 977, 982, 999,
1000, 1006, 1031
249, 251, 257, 314, 588, 591, 592, 593, 596, 756, 761,
771, 976, 977, 982, 999, 1000, 1006, 1031, 1055
249, 251, 257, 316, 328, 330, 331, 332, 351, 448, 533, 6-5, 6-8, 6-11, 6-12, 6-14, 6-16, 6-17, 6-18, 6-19, 6-21, 6-22,
536, 537, 538, 539, 540, 555, 588, 592, 593, 596, 860 6-23, 6-24, 6-25, 6-26, 6-27, 6-28, 6-29, 6-30, 6-31, 6-32, 634, 7-10, 9-2, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 9-8, 9-9, 9-10, 9-15, 9-16, 917, 9-20, 9-28, 9-29, 9-30, 9-33, 9-34, 9-35, 9-36, 9-37, 938, 9-39, 9-40, 9-46, 9-52, 9-53, 10-12
45 Kamu Denetçiliği Kurumu 249, 251, 257, 588, 592, 593, 596
Başkanlığı
46 Konya Ovası Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı
249, 251, 257, 314, 588, 591, 592, 593, 596, 690, 691,
692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 756, 761, 771, 915,
916, 918, 919, 922, 924, 976, 977, 982, 999, 1000,
1006, 1031, 1056
47 Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi
Başkanlığı
158, 249, 251, 257, 443, 448, 450, 451, 588, 592, 593, 1-14, 1-26, 1-28, 1-29, 1-30, 1-31, 1-32, 1-55, 1-58, 8-7, 8-8,
596, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 637, 661, 11-5, 11-6, 11-24, 11-27, 11-28, 11-29, 14-13, 14-14, 18-74,
662, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 697, 706, 708, 19-4
709, 710, 711, 728, 729, 860, 917, 919, 924, 926,
1031, 1035, 1041
48 Mesleki Yeterlilik
Kurumu Başkanlığı
159, 249, 251, 257, 317, 318, 445, 588, 592, 593, 596, 1-27, 4-60, 11-8, 19-39, 19-40, 19-41, 19-42, 19-43
710, 860, 889
9
Kamu İdareleri
Amaç, Hedef ve Politikalara İlişkin
Paragraf Numaraları
Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP)
Eylem Numaraları
5018 Sayılı Kanuna Ekli I, II ve IV Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdareler
49 Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi
Başkanlığı
50 Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı
150, 249, 251, 257, 588, 592, 593, 596
51 Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı
172, 176, 182, 249, 251, 255, 257, 278, 313, 315, 316, 5-71, 9-48, 9-50, 10-13, 16-6, 16-10, 16-26, 16-29, 17-8
319, 320, 323, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 350, 351,
352, 464, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 588, 592, 593,
596, 669, 675
249, 251, 257, 306, 307, 588, 592, 593, 596
52 Türk Dil Kurumu
Başkanlığı
249, 251, 257, 569, 575, 588, 592, 593, 594, 596, 786,
838, 844
53 Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı
54 Türk Patent Enstitüsü
Başkanlığı
249, 251, 257, 588, 592, 593, 596, 1077, 1078, 1079, 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 25-5, 25-6, 25-7, 25-8, 25-9, 25-10,
1080, 1090, 1100, 1101, 1102, 1115, 1118, 1120,
25-11, 25-12, 25-13, 25-14, 25-15, 25-16
1122, 1123, 1124, 1125
249, 251, 257, 588, 592, 593, 596, 695, 697, 706, 707, 2-24, 11-37, 11-38, 11-39, 12-9
708, 709, 710, 711
55 Türk Standartları
Enstitüsü Başkanlığı
56 Türk Tarih Kurumu
Başkanlığı
57 Türkiye Adalet Akademisi
Başkanlığı
249, 251, 257, 480, 588, 592, 593, 596, 660, 674, 890, 2-58, 2-59, 7-4, 11-4, 11-33, 11-35, 14-10
1005
249, 251, 257, 296, 588, 592, 593, 596
58 Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu Başkanlığı
249, 251, 257, 588, 592, 593, 596, 790, 791, 792
249, 251, 257, 588, 592, 593, 596, 710
10
Kamu İdareleri
Amaç, Hedef ve Politikalara İlişkin
Paragraf Numaraları
Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP)
Eylem Numaraları
5018 Sayılı Kanuna Ekli I, II ve IV Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdareler
59 Türkiye Bilimler
Akademisi Başkanlığı
60 Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma
Kurumu Başkanlığı
249, 251, 257, 588, 592, 593, 596
61 Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu Başkanlığı
172, 173, 174, 249, 251, 257, 352, 588, 592, 593, 596 5-39
62 Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu Başkanlığı
172, 177, 249, 251, 257, 332, 588, 592, 593, 596, 669, 16-2, 16-12, 16-23, 16-26, 16-39
675
63 Türkiye İnsan Hakları
Kurumu Başkanlığı
249, 251, 257, 588, 592, 593, 596
249, 251, 257, 314, 344, 354, 355, 404, 588, 592, 593,
596, 605, 610, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634,
635, 636, 637, 638, 639, 649, 650, 652, 662, 669, 674,
675, 677, 678, 680, 681, 690, 691, 692, 693, 694, 695,
696, 706, 708, 709, 710, 711, 728, 729, 767, 793, 805,
806, 808, 810, 1031, 1032, 1041, 1077, 1081
1-24, 1-35, 1-40, 2-26, 2-29, 11-7, 11-11, 11-16, 11-17, 1136, 16-13, 16-21, 16-28, 18-75, 20-8, 20-9, 20-10, 20-11,
20-12, 20-15, 20-16, 20-17, 20-19, 20-32, 20-34, 20-37, 2038, 20-43, 20-44, 20-45
64 Türkiye İstatistik Kurumu 182, 249, 251, 257, 277, 349, 350, 351, 352, 353, 356, 1-8, 1-36, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10Başkanlığı
373, 588, 592, 593, 596, 711, 756, 757, 765, 774, 976, 25, 10-26, 10-27, 10-28, 19-3, 19-10, 19-34, 23-3, 23-25
977, 982, 988, 999, 1027, 1031, 1105, 1107
65 Türkiye Kamu
172, 175, 176, 249, 251, 257, 588, 592, 593, 596
Hastaneleri Kurumu
Başkanlığı
66 Türkiye Su Enstitüsü
Başkanlığı
249, 251, 257, 588, 592, 593, 596
15-38
11
Kamu İdareleri
Amaç, Hedef ve Politikalara İlişkin
Paragraf Numaraları
Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP)
Eylem Numaraları
5018 Sayılı Kanuna Ekli I, II ve IV Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdareler
67 Türkiye Yazma Eserler
Başkanlığı
249, 251, 257, 588, 592, 593, 596
68 Ulusal Bor Araştırma
Enstitüsü Başkanlığı
69 Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar
Başkanlığı
70 Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı
249, 251, 257, 588, 592, 593, 596, 806, 810
71 Türk Akreditasyon
Kurumu Genel
Sekreterliği
72 Basın-Yayın ve
Enformasyon Genel
Müdürlüğü
73 Devlet Opera ve Balesi
Genel Müdürlüğü
74 Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü
75 Devlet Tiyatroları Genel
Müdürlüğü
249, 251, 257, 355, 588, 592, 593, 596
20-35, 20-42, 25-29
143, 150, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 249, 251, 257,
268, 282, 285, 317, 318, 323, 339, 362, 363, 374, 376,
387, 588, 592, 593, 596, 627, 634, 635, 636, 690, 707,
710, 734, 1081
249, 251, 257, 387, 588, 592, 593, 596
4-66, 4-67, 4-68, 4-69, 4-70, 4-72, 4-73, 4-79, 4-82, 16-33,
17-21, 17-22, 19-7, 19-12, 19-18, 20-2, 20-7, 20-20, 20-24,
20-39, 20-40, 20-41, 25-18, 25-20, 25-23, 25-24, 25-25, 2526, 25-28, 25-30
249, 251, 257, 588, 592, 593, 596
249, 251, 257, 299, 308, 588, 592, 593, 596
249, 251, 257, 588, 589, 592, 593, 594, 596, 760, 978, 13-25, 13-26, 13-27, 13-28, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-6, 15979, 1031, 1055
7, 15-10, 15-12, 15-15, 15-28, 15-31, 15-32, 15-33, 15-34,
15-35, 15-36, 15-37, 15-39, 15-40, 15-41, 15-43, 15-44, 1545
249, 251, 257, 299, 308, 588, 592, 593, 596
12
Kamu İdareleri
Amaç, Hedef ve Politikalara İlişkin Paragraf
Numaraları
Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP) Eylem Numaraları
5018 Sayılı Kanuna Ekli I, II ve IV Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdareler
76 Emniyet Genel
Müdürlüğü
77 Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 249, 251, 257, 266, 10-18, 10-19, 10-20
345, 356, 588, 592, 593, 596, 706, 707, 710, 711, 829,
830, 840, 841, 1105
249, 251, 257, 349, 353, 354, 356, 445, 588, 592, 593,
596
78 Karayolları Genel
Müdürlüğü
249, 251, 257, 321, 588, 589, 592, 593, 594, 596, 837, 14-27, 14-35, 18-36, 18-37, 18-38, 18-39, 18-40, 18-41, 18838, 839
42, 18-43, 18-44, 18-45, 18-46, 18-47, 18-48, 18-49, 18-50
79 Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlüğü
80 Meteoroloji Genel
Müdürlüğü
81 Orman Genel Müdürlüğü
249, 251, 257, 588, 592, 593, 596, 804, 805, 806, 807, 13-4, 13-5, 13-31, 13-41
808
249, 251, 257, 588, 592, 593, 596
82 Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü
83 Spor Genel Müdürlüğü
84 Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü
240, 241, 242, 243, 244, 249, 251, 257, 588, 592, 593, 13-38
596, 775, 776, 1031, 1053
249, 251, 257, 588, 592, 593, 596, 847, 921
249, 251, 257, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 588,
592, 593, 596
249, 251, 257, 403, 588, 592, 593, 596, 759, 1006,
1054
85 Türkiye Hudut ve Sahiller 249, 251, 257, 588, 592, 593, 596
Sağlık Genel Müdürlüğü
86 Türkiye İş Kurumu Genel 249, 251, 257, 276, 280, 281, 284, 285, 313, 314, 315, 8-13, 8-14, 8-15, 8-16, 8-17, 8-18, 8-19, 8-20, 8-21, 8-22, 8Müdürlüğü
316, 317, 318, 319, 322, 356, 443, 445, 452, 588, 592, 26, 8-32, 8-33, 8-34, 8-35, 8-36, 8-39, 10-15, 19-1, 19-9, 19593, 596, 690, 691, 699, 732, 734
26, 19-27, 19-28, 19-29, 19-45, 20-1, 24-36
13
Kamu İdareleri
Amaç, Hedef ve Politikalara İlişkin Paragraf
Numaraları
Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP) Eylem Numaraları
5018 Sayılı Kanuna Ekli I, II ve IV Sayılı Cetvellerde Yer Alan İdareler
87 Türkiye ve Orta-Doğu
Amme İdaresi Enstitüsü
Genel Müdürlüğü
88 Vakıflar Genel
Müdürlüğü
249, 251, 257, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386,
387, 388, 588, 592, 593, 596, 1000, 1001, 1005
89 Yükseköğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğü
90 Üniversiteler
152, 156, 160, 278, 249, 251, 257, 588, 592, 593, 596
278, 249, 251, 257, 303, 304, 305, 588, 592, 593, 596 24-8
160, 163, 164, 172, 178, 179, 240, 243, 244, 249, 251,
257, 268, 269, 323, 339, 341, 342, 343, 344, 349, 350,
352, 353, 387, 576, 588, 592, 593, 596, 626, 627, 629,
632, 634, 635, 636, 690, 691, 692, 708, 709, 710, 711,
766, 767, 771, 772, 829, 831, 834, 883, 890, 1000,
1001, 1090
14
Kamu İdareleri
Amaç, Hedef ve Politikalara İlişkin Paragraf
Numaraları
Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP) Eylem Numaraları
5018 Sayılı Kanuna Ekli III Sayılı Cetvelde Yer Alan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
91 Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu
92 Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurulu
93 Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu
444, 462, 463, 466, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 3-9, 3-16, 3-50, 3-51, 3-52, 3-55, 3-56, 4-74, 4-84, 4-89, 4518, 519, 520, 521, 588, 592, 593, 596
90, 4-91, 4-93, 4-94, 4-95, 9-31
477, 588, 592, 593, 596, 722, 723, 726, 727, 730, 853
588, 592, 593, 596, 785, 793, 795
7-5, 9-19
94 Kamu İhale Kurumu
403, 409, 588, 592, 593, 596, 655, 883, 885, 886
5-49, 5-50, 5-51, 12-11, 12-13, 12-18
95 Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu
249, 251, 257, 269, 283, 588, 592, 593, 596
21-43
96 Rekabet Kurumu
588, 592, 593, 596, 616, 860, 861
97 Sermaye Piyasası Kurulu
444, 463, 511, 512, 513, 514, 515, 519, 520, 521, 588, 3-1, 3-2, 3-3, 3-8, 3-12, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-12, 4-14, 4592, 593, 596, 694
15, 4-16, 4-20, 4-21, 4-61, 4-80, 4-98, 4-100, 4-101
* Tablodaki ÖDÖP eylemlerinde ilk rakam Onuncu Kalkınma Planında yer aldığı sırayla kaçıncı ÖDÖP olduğunu, (-) işaretinden sonra gelen rakam
ise ÖDÖP'teki eylem numarasını ifade etmektedir.
15
Download

Belgeyi İndirin