2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
TED Hatay Koleji Özel İlkokulu ve Özel Ortaokulu
DEYİM RESİMLEME YARIŞMASI
(Benim Gözümden Deyimler)
Yarışmanın Konusu: Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünden seçilecek bir deyimin resimlenmesi.
Yarışmanın Kapsamı :Hatay merkez ve taşrada bulunan tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilir.
Yarışmanın Amacı: TED Hatay Koleji tarafından, öğrencilerimize Türk milletinin millî, ahlaki, manevî ve kültürel
değerlerini benimsetmek, korumak ve geliştirmek; atasözlerimiz ve deyimlerimiz hakkında farkındalık oluşturmak,
güzel sanatlara olan ilgi ve yeteneğini ortaya çıkarmak amacıyla “Deyim Resimleme Yarışması” düzenlenmesi
kararlaştırılmıştır.
Yarışmanın Dayanağı: Türk Milli Eğitimi’nin Temel Amaçlarından 2. madde: “Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve
Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlaki, manevî ve kültürel değerlerini
benimseyen, koruyan ve geliştiren; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve
bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir.”
YARIŞMA ŞARTNAMESİ:
Yarışmanın Genel Şartları:
1Hatay merkez ve ilçelerde bulunan tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılabileceği tek kademeli bir
yarışmadır. İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin çalışmaları iki ayrı kategoride ayrı ayrı değerlendirilecektir.
2-
Resimlerde boyut: 35x50 boyutlarında resim kağıdı kullanılacaktır.
3-
Teknik: Serbest teknik
4-
TED Hatay Koleji Ortaokul Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla ulaştırılacaktır.
5-
Resimlenecek deyimler Türk Dil Kurumu resmi internet sitesinden seçilecektir.
6-
Eserler paspartulu, sergilenmeye hazır olarak gönderilecektir.
7-
Eserlerin arkasına aşağıdaki tablo doldurularak yapıştırılacaktır.
(www.tdk.gov.tr )
Yarışmacının Adı, Soyadı
Okulu
İlçesi
İletişim Telefonları Ev, Cep
Danışman Öğretmen Adı Soyadı, Tel.
Resimlenen Deyim
8-
Seçici kurul üyeleri, düzenleme kurul üyeleri ve birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.
9Yarışmaya katılma koşullarında belirtilen hükümlerin sağlanamamış olması halinde eser, seçici kurul kararı
ile tutanağa geçirilerek yarışmadan çıkarılacaktır.
10- Eserlerin gönderimi esnasında görebileceği zararlardan kurumumuz sorumlu değildir.
11- Yarışmaya eser gönderenler tüm yarışma koşullarını ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılır. Gönderilecek
eserlerin teslimat, iade kargo ve sigorta giderleri katılımcı tarafından karşılanacaktır.
12- TED Hatay Koleji İlkokulu Müdürlüğü, yarışmaya gönderilen resimleri; eğitim faaliyetlerinde, afiş, katalog,
broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak
üzere 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödenmeksizin sahip olacaktır.
13-Yarışmaya katılan eserlerden oluşan bir sergi ve serginin açılış gününde ödül töreni yapılacaktır.
1.
1.
Ödüller:
Dereceye girenlere Katılım Belgesi ile birlikte aşağıdaki ödüller verilecektir.
Birinci olan öğrencilere (İlkokul ve Ortaokul) TABLET
İkinci olan öğrencilere (İlkokul ve Ortaokul) FOTOĞRAF MAKİNESİ
Üçüncü olan öğrencilere (İlkokul ve Ortaokul) DİJİTAL FOTOĞRAF ÇERÇEVESİ
Mansiyon (Yedi adet) KİTAP VE USB BELLEK
1.
2.
Resim yarışması jüri üyeleri:
- Tuncay GÖKSU (TED Hatay Koleji İlkokul Müdürü)
- Gökben CİVELEK (Görsel Sanatlar Zümre Başkanı)
- Eren OFLAZOĞLU (Türkçe Bölüm Başkanı)
3.
Yarışma Takvimi:
Eserlerin TED Hatay Koleji Özel İlkokulu Müdürlüğüne Son Teslim Tarihi 19.02.2016
Eserlerin Değerlendirilme ve Derecelendirme Tarihi
07.03.2016
Ödül Töreni: Mehmet Özat konferans salonu
14.03.2016
1.
4.
Yarışmayı Düzenleyen Kurumun İletişim Bilgileri:
TED Hatay Koleji Özel İlkokulu Müdürlüğü
Adres: Ballıöz Köyü Hıdırbey Bucağı Çokur Bahçe Mevkii No:27 Defne / HATAY
Telefon: 0 (326) 290 45 45
Faks: 0 (326) 290 46 46
e-posta: [email protected]
Web: www.tedhatay.k12.tr
Download

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TED Hatay Koleji Özel İlkokulu ve