HBYS MODÜL GELİŞTİRME TALEP FORMU
Amaç : Bu formun amacı, Hastanemizde kullanılmakta olan Hastane Bilgi Yönetim Sistemimizin, kullanıcı dostu
arayüz ile kolay ve etkin kullanabilme, bilgiye kolay erişim sağlama (raporlama), sağlık hizmeti sunumuna uygun,
kayıt hatalarını önleyebilen ve kurumsal olarak verimli bir şekilde yönetilebilen bir yapıya dönüştürülmesini
sağlamaktır.
Kapsam : Tüm HBYS kullanıcıları.
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Modülleri:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
34
Hasta Kayıt Kabul Modülü
Ayaktan Hasta Plk. Modülü
Hasta Yatış Modülü
Yatan Hasta Servis Modülü
Ameliyathane Modülü
E-Konsültasyon Modülü
E-İlaç Order Modülü
Eczane Modülü
Tıbbi Malzeme Ynt. Modülü
Ambar Modülü
Demirbaş Modülü
.......................
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
35
Cihaz ve Arıza Takip Modülü
Diyet – İaşe Modülü
Vezne Modülü
Fatura Modülü
Ücretli Hasta Takip Modülü
Muhasebe Modülü
Satın Alma Modülü
Laboratuar Modülü
Radyoloji Modülü
Patoloji Modülü
Kan Bankası Modülü
.......................
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
36
PACS Tıbbı Görüntüleme
LIS (Laboratuar Information System)
İnsan Kaynakları Yönetim Modülü
Personel Maaş Modülü
Performans Yönetim Ek Ödeme Modülü
Randevu Modülü
Sağlık Kurulu Modülü
Kalite Yönetim Sistemi Modülü
Evrak Kayıt ve Takip Modülü
İstatistik ve Raporlama Modülü
Hasta Yönl. ve Bilgilendirme Modülü
.......................
Geliştirilmesini Talep Ettiğiniz Modül No / Talep Konusu
Md.No
Amaca Yönelik Talep Konusu Seçimi
□Arayüz Değişikliği □Rapolama □Hata Giderme
□Yönetimsel
□....................................
MEVCUT DURUM / DEĞİŞİKLİK TALEP GEREKÇESİ
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
İSTENİLEN DEĞİŞİKLİK (AÇIKLAMA)
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
*Talebinizin daha anlaşılır olması için ekran görselleri ekleyebilirsiniz.
Talep Eden Kullanıcı –
Ad Soyad ve İmza
Görev Yeri
..............................................
............................................ ...............................................
Talebi uygundur. Bölüm Yöneticisi
Kaşe, İmza, Tarih
................................................................
Onaylama Bölümü
Bilgi İşlem Birimi Sorumlusunun Görüşü - İmza
................................................................................................
............................................................ ...............................
Yönetim Kararı – Kaşe, İmza
□Uygundur □Uygun Değildir
................................................................
..../....../20....
Download

HBYS MODÜL GELİŞTİRME TALEP FORMU