2015 yılı ilk çeyreğinde
dünya ve türkiye`deki doğa afetleri
raporu yayımlandı
40
haber bülteni
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý
Odamız “Doğa Afetleri ve Afet Yönetim Çalışma Grubu” Üyesi ve Yıldız Teknik
Üniversitesi Doğa Bilimler Araştırma Merkezi Başkanı Üyemiz Prof. Dr. Şükrü
ERSOY tarafından hazırlanan “2015 Yılı İlk Çeyreğinde Dünya ve Türkiye`deki
Doğa Afetleri Raporu” yayınlandı.
Nepal’de meydana gelen ve binlerce kişinin yaşamını
yitirmesine neden olan son depremler, Doğa afetlerin
her geçen gün toplumları daha fazla etkilediğini bizlere bir kez daha göstermektedir. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, ülkemiz insanını doğa afetleri konusunda daha fazla bilinçlenmesini sağlamak,
doğal afet tehlikelerinin en aza indirilmesi konusunda
yapılması gereken çalışmaların yönlendirilmesini
sağlamak maksadıyla “Doğa Afetleri ve Afet Yönetim
Çalışma Grubu oluşturulmuştur.
Doğa afetleri konusunda toplumsal bilincin ve farkındalığın oluşturulması amacıyla oluşturulan Çalışma
Grubumuzun Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa
Bilimler Araştırma Merkezi Başkanı Üyemiz Prof. Dr.
Şükrü ERSOY tarafından hazırlanan “2015 Yılı İlk
Çeyreğinde Doğa Afetlerine Küresel Bir Bakış Raporu” yayınlandı. Söz konusu rapor nedeniyle Sayın
Ersoy`a teşekkür ederiz. Saygılarımızla
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
Download

2015 yılı ilk çeyreğinde dünya ve türkiye`deki doğa afetleri raporu