T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
11/01/2016
2016 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GÖRMEYE YARDIMCI
TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DUYURU
06/01/2016 tarihli duyuruda, Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Sözleşmesinin
8.4.15 maddesinde “5237 sayılı Kanunda belirtilen ve Kurum zararına neden olan
nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiği kesinleşmiş mahkeme kararıyla sabit görülmesi
koşuluyla; söz konusu fiillerin müessesse sahibi ve/veya ortakları ve/veya mesul
müdürleri tarafından işlendiği durumda aynı müessesse ile veya bunların daha sonra
yönetici ve/veya ortak ve/veya mesul müdür olduğu müessese ile hiçbir şekilde
sözleşme yapılmaz” hükmü gereğince maddede belirtilen ilgili kişilerden Adli Sicil
Kaydının ve Ek 1’de aranan belgelerin tamamının eksiksiz olarak teslim alınması
gerektiği ifade edilmiştir.
Ancak, konu ile ilgili olarak gerek müesseslerden ve gerekse Ünitelerden gelen
taleplerde, yabancı uyruklu olarak ülkemizde bulunan müessese ortağı veya yönetici
ve/veya üyelerinden istenecek olan adli sicil kaydının yetiştirilemediği belirtilmiştir.
Bu nedenle, sözleşmenin imzalanma süresi 15/01/2016 tarihi mesai saati
bitimine kadar uzatılmış olup belirtilen süre içerisinde sözleşmenin yapılması, yabancı
uyruklu ortaklardan istenecek olan adli sicil kaydı belgesi teslim süresinin ise
29/01/2016 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Adres: Ziyabey Cad.no.6 Balgat/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Ecz.N.A.YILMAZ AKIN
Tlf: 0312 207 88 98 Faks : 0312 207 81 94
e-posta:[email protected]
Download

2016 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Görmeye Yardımcı Tıbbi