TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
DİSİPLİN KURULU
TOPLANTI TARİHİ VE NO
: 14.01.2016 - 28
KARARIN TARİHİ VE NO
: 14.01.2016 - 147
KARAR
OLAYLAR :
11.01.2016 tarihinde Uşak’ta oynanan MURATBEY UŞAK SPORTİF – FENERBAHÇE
SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ müsabakasının hava atışı esnasında Fenerbahçe takımı
taraftarlarının sahaya yabancı madde atmaları neticesinde anons yapılması ve müsabakanın
duraksaması, yine Fenerbahçe takımı taraftarlarının tribün koltuklarını kırmaları suretiyle
tesise zarar vermeleri, müsabaka sırasında Muratbey Uşak Sportif takımı taraftarlarının
misafir takım aleyhinde küfürlü tezahüratlarda bulunmaları neticesinde anons yapılması ve
müsabakanın duraksaması, müsabaka bitiminde Muratbey Uşak Sportif takımının görevli
olmayan bir seyircisinin hakem odasına giderek hakemlere yönelik eleştirel sözler söylemesi
ve ayrıca yönergeye aykırı olarak merdiven boşluklarının dolu olması nedenleriyle ilgili dosya
Kurulumuza sevk edilmiştir.
İNCELENEN BELGELER;
TBF Sevk Yazısı, Teknik Komiser Raporu, Teknik Komiser Ek Raporu, Önemli Olay
Raporu, Hakem Raporu, BSL Temsilcisi Raporu, Müsabakaya Ait Fotoğraflar, Uşak Sportif
Kulübü’nün Savunma Yazısı, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Savunma Yazısı.
GEREKÇE VE KARAR;
Disiplin soruşturmasına esas Teknik Komiser Raporu, Teknik Komiser Ek Raporu, Önemli
Olay Raporu, Hakem Raporu, BSL Temsilcisi Raporu ve müsabakaya ait fotoğraflar ile
savunma yazıları incelendiğinde; müsabakanın hava atışı esnasında Fenerbahçe takımı
taraftarlarının sahaya yabancı madde (konfeti) attıkları, neticesinde anons yapıldığı ve
müsabakanın duraksadığı, yine Fenerbahçe takımı taraftarlarının tribün koltuklarını kırdıkları
ve tesise zarar verdikleri, müsabakanın üçüncü periyodunun bitimine 7.20 dakika kala ise
Muratbey Uşak Sportif takımı taraftarlarının misafir takım aleyhinde küfürlü tezahüratlarda
bulundukları, neticesinde anons yapıldığı ve müsabakanın duraksadığı, müsabaka bitiminde
yine Muratbey Uşak Sportif takımının görevli olmayan bir seyircisinin hakem odasına giderek
hakemlere birtakım eleştirilerde bulunduğu ve ayrıca yönergeye aykırı olarak merdiven
boşluklarının boş bırakılmayarak, giriş çıkışların engellendiği tespit edilmiştir.
Diğer taraftan içinde bulunduğumuz sezonda Muratbey Uşak Sportif takımı taraftarları
tarafından gerçekleştirilen seyirci olayı ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması
nedenleriyle Muratbey Uşak Sportif Kulübü’ne, Kurulumuzun 13.11.2015 tarih, 37 sayılı
kararı ile müsabaka sırasında rakip takım taraftarları ile karşılıklı küfürlü tezahüratlarda
bulunulması neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına sebebiyet
verilmesi nedenleriyle 3.000 TL para cezası, müsabakanın oynandığı salona kapasite üzerinde
seyirci alınması neticesi zaruri olarak merdiven boşluklarında durarak giriş çıkışların
engellenmesi nedenleriyle ihtar cezası verilmiştir.
Yine içinde bulunduğumuz sezonda Fenerbahçe takımı taraftarları tarafından
gerçekleştirilen seyirci olayı nedeniyle Fenerbahçe Spor Kulübü Erkek Basketbol
Şubesi’ne, Kurulumuzun 30.12.2015 tarih, 110 sayılı kararı ile müsabaka sırasında küfürlü
tezahüratlarda bulunulması neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın duraksamasına
sebebiyet verilmesi nedenleriyle 2.000 TL para cezası verilmiştir.
Kurulumuzca işbu dosyalar da değerlendirilmek suretiyle;
1 – Ev sahibi Muratbey Uşak Sportif takımı taraftarlarının eylemlerine uyan Disiplin
Yönergesi’nin 7, 11.6, 28.1, 29.1 ve 29.2.6 maddeleri gereğince, müsabaka sırasında misafir
takım aleyhinde küfürlü tezahüratlarda bulunulması neticesinde anons yapılmasına ve
müsabakanın duraksamasına sebebiyet verilmesi, ayrıca müsabaka bitiminde bir seyircinin
hakem odasına girmesi ve hakemlere birtakım eleştirel sözler söylenmesi nedenleriyle UŞAK
SPORTİF KULÜBÜ’NÜN 4.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine,
2 – Muratbey Uşak Sportif takımının eylemlerine uyan Basketbol Süper Ligi Yönetim
Esasları Yönergesi’nin 52.4 ve 95. maddeleri ile Disiplin Yönergesi’nin 7, 11.6 ve 19.
maddeleri gereğince, salona güvenlik ve insan sağlığını tehdit eder şekilde kapasitenin
üzerinde taraftar alındığı, seyircilerin spor alanında numaralanmış koltuklara göre satılması
gereken yerlere oturmaları gerekirken, müsabakanın oynandığı salona kapasite üzerinde
seyirci alınması neticesi zaruri olarak merdiven boşluklarında durarak giriş çıkışları
engellemeleri ve aynı ihlalin ikinci kez tekrarlanması nedenleriyle UŞAK SPORTİF
KULÜBÜ’NÜN 2.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine,
3 – Misafir takım Fenerbahçe takımı taraftarlarının eylemlerine uyan Disiplin
Yönergesi’nin 7, 11.6, 28.1, 29.1 ve 29.2.2 maddeleri gereğince, müsabakanın hava atışı
esnasında sahaya yabancı madde atılması neticesinde anons yapılmasına ve müsabakanın
duraksamasına sebebiyet verilmesi nedenleriyle FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ERKEK
BASKETBOL ŞUBESİ’NİN 3.000-TL PARA CEZASI ile tecziyesine,
4 – Fenerbahçe takımı taraftarlarının eylemlerine uyan Disiplin Yönergesi’nin 30. maddesi
gereğince, müsabaka sırasında ev sahibi kulüp tesisine zarar verilmesi nedeniyle
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ERKEK BASKETBOL ŞUBESİ’NİN 2.000-TL
PARA CEZASI ile tecziyesine,
iş bu kararın ilgililere tebliğine, Disiplin Yönergesi’nin 51. maddesi çerçevesinde para
cezalarının 30 gün içinde ödenmesi gerektiğinin bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
Başkan
Av. Feridun ÖZTOP
Raportör
Av. İsmail BAĞDATLI
Başkan Vekili
Av. Ata DİNÇER
Üye
Av. Tuğhan ÜNSAL
Aslı Gibidir.
Üye
Kutay KALELİ
Download

karar 147 muratbey uşak sportif – fenerbahçe spor toto basketbol ligi