Sinemaya Giriş-1
mehmetarslantepe.net
Moving Pictures - Hareketli Resimler
Lascaux Mağrası
Altamira Mağrası
Mısır Piramitleri
Antik Yunan
Antik Yunan
Sophocles:
"karanlık odada ışığa hassas madde”
Aristo:
"delik küçüldükçe görüntü netleşir”
Euclid:
"iki göz görüntüyü birleştirir"
Platon'un mağrası. Mağara Alegorisi.
Doğadaki tüm görüntülerin ideaların gölgelerinden ibaret
olduğunu ileri sürer.
Uzak Doğu ve Orta Doğu
Sihirbaz Shao Ong (MÖ. 121) gölge oyunu ile İmparator
Wu Ti'nin ölen karısına benzeyen bir gölgeyi perde üzerine
düşürerek imparatora gösteri yapmıştır.
Canlandırmayı kâğıttan yapılmış tasvirler kullanarak
başarmıştır.
Daha sonraları gölge oyunu olarak gelişecektir.
Ting Huan (MS 180) (bazı kaynaklarca) bir lambayla ilk
kez hareketli görüntü sağlamıştır. Yaptığı makinedeki
lambanın ürettiği sıcak hava yükselerek panellere
aktarılarak resimler panellerde hareket eder gibi
görülmüştür.
12.yüzyılda Chiang Khuei ve Fang Chheng hareket ve
canlandırma üzerine çalışmalar yapmıştır. Hareketin
yeniden üretiminden söz ettikleri bilinmektedir.
İğne deliği/pinhole ilkesi: bu optik ilkeden ilk söz eden
M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış olan Çinli filozof Mo Ti
olmuştur.
Mo Ti, görüntünün/ışığın delikten geçirilişini incelemiştir.
Batıda ise M.Ö. 4. yüzyılda Aristoteles iğne deliği
ilkesinden söz etmiştir.
10. yüzyılda ise Çin'de budistlerinin pagoda denilen dini
kulelerindeki bir delikten duvara görüntüler yansıttığı
bilinmektedir.
Ortaçağ’ın optik bilgini Basralı El-Hasan (Alhazen ya da
Alhacen) (965–1039) ışıklar ve renkler havada
karışmazlar tezini kanıtlamak için çalışmalar yapmıştır.
Çalışmalarının sonuçlarını kaydettiği Kitab al Manazir
(Book of Optics) gelecekteki optik çalışmaları için önemli
bir kaynak olmuştur.
El-Hasan, karanlık kutu’yu güneş tutulmasında güneş
ışınlarını incelemek için kullanmıştır. O da Aristo gibi delik
küçüldükçe görüntünün netleştiğini söylemiştir.
Tezini kanıtlamak için çeşitli iğne deliği araçları yapmıştır.
Çalışmaları Rönesans döneminde Roger Bacon,
Johannes Kepler, Rene Descartes ve Christian
Huygens'i etkilemiştir.
Roger Bacon (1214–1294) El-Hasan’dan
öğrendikleriyle karanlık kutunun ayrıntılı bir tanımını
yaptığından bu aletin mucidi olarak görülebilir; fakat bu
kabul edilmemektedir.
Karanlık Kutu terimi (Camera Obscura) ilk kez Alman
Johannes Kepler tarafından 1604 yılında kullanılmıştır.
Camera Obscura
• Camera Obscura (Dark Room) fotoğraf makinesinin temeli
ve görüntü araçlarının ilkidir.
• Kutu, delik, ışık ve tersine çevrilmiş görüntü Camera
Obscura’nın yapısını oluşturmaktadır.
Aracın çizim amaçlı ilk kullanımı Leonardo da Vinci’nin (1452–
1519) el yazmalarında görülmektedir.
İtalyan matematikçi Girolamo Cardano (1571–1576) tarafından
camera obscura'ya 1550'de lens eklenmiştir.
Alman Johann Zahn (1631—1707) ise elde taşınabilecek kadar
küçük bir camera obscura (1685–86) yapmayı başarmıştır.
Reflex camera obscura olarak isimlendirilecek bu aygıtta mercek
netlik ayarı yaparak içeri giren ışığı ayarlayabiliyordu. Bu
özelliğiyle, 19. yüzyıl tek mercekli refleks makinelerinin prototipi
olarak kabul edilmektedir.
Camera obscura sanatçılara yeni ufuklar açmıştır.
Çizimlerinde camera obscura’dan yararlanan birçok
ressamın olduğu bilinmektedir.
Özelikle 17. ve 18. yüzyıllarda ressamlar desenlerini bu
araç yardımıyla çizmişlerdir.
Jan Vermeer (1632–1675) resimlerindeki fotoğrafik
bakış açısı dikkat çekicidir. Resimlerinde fotoğrafik bir
gözün etkileri bulunmaktadır. Resimlerindeki perspektif,
fluluklar ve ışığın bir noktadan gelmesi onun camera
obscura kullanarak resimlerini yaptığını göstermektedir.
Resimlerinde kusursuz kompozisyon sağlamış olmasına
rağmen, tablolarında ön çalışmalara ait izler bulunmaz.
Bunu Camera obscura ile sağladığı iddia edilir. Fakat bir
lensin kullanılmasıyla ortaya çıkacak ışık ve perspektif
etkileri tablolarında vardır.
Büyülü Fener (Magic Lantern)
Alman Athanasius Kricker, Camera Obscura’dan yararlanarak 1640
yılında projeksiyon makinesinin öncüsü olan Magica Laterna’yı yapmıştır.
Bu araç, çizimlerin arkasından ışık verilerek düz bir yüzeye aktarılarak
görüntü oluşturmaya dayanmaktadır. Avrupa'da birkaç yüzyıl eğlence
aracı olarak kullanılmıştır.
Slayt projeksiyonun ilk örneği, öncüsüdür.
Fantazmagorya
orama'lar
• Panorama
• Diorama
• Pleorama
• Clylorama
• Cosmorama
• Kalorama
• Europeorama
Görüntü yansıtıldı.
Küçük hareketler elde edildi.
Gerçek anlamda görüntülü resim için gözün ağ tabakası
izleniminin (görüntünün kalıcılığı ilkesi) bilinmesi
ve
Kayıt için uygun bir ortamın keşfedilmesi gerekiyordu.
Görüntünün Kalıcılığı İlkesi
Görüntü ağ tabakada 1/20 saniye kalır.
Bir cismin görüntüsü kaybolmadan başka bir cismin görüntüsü
ağ tabakaya düşünce göz bu iki cismin görüntüsünü
birleştirmektedir. Bu şekilde film karelerindeki hareketlilik
oluşmaktadır.
Gözün bu özelliğinin bilimsel incelemesi 18. yüzyılda yapılmıştır.
Gözün ağ tabaka izlenimi özelliğine dayanarak bir takım
basit aletler üretilmiştir.
• Travmatrop
• Fenakistiskop
• Zutrop
• Praksinoskop
Travmatrop
Fenakistiskop
Zutrop
Praksinoskop
Fotoğrafın Keşfi
• Joseph Nicephore Niepce, kurşun ve kalay alaşımlı bir plakaya
durağan görüntüyü kaydetti. 1825.
Pozlanma süresi 8 saati buluyordu.
• 1839'da 30 dakikaya düşürüldü.
• Henry Fox Talbot, 1840'da negatif baskı yöntemini geliştirdi.
Cam tabakaya da görüntü basılabildi, büyülü Fener'de
kullanıldı.
Chronophotography
• Chronophotography hızlı fotoğraf çekme teknikleridir.
Erken sinemacılar dönemini (Victorian) tanımlar.
• George Eastman 1884'de şeffaf rulo filmi üretti. Selüloit
tabanlı esnek bu film görüntülü resim üretmeye en uygun
ortamdı. Hızlı pozlanıyordu.
• Eadward Muybridge, Wordsworth Donisthorpe, Charles
Emile Reynaud, Etienne-Jules Marey, Ottomar Anschutz.
• Muybridge ve Marey en bilinenleridir
• Muybridge, 1878'de at çekimleri ile başlamıştır. 12
kamera ile başlamış sonra 24 kameraya çıkmıştır.
Canlıların hareketlerini inceleme amacındaydı.
(zoopraxiscope)
• Marey, 1882'de fotoğraf tüfeğini yapmıştır. 12 resim
pozlamıştır.
Thomas Edison
• Erken sinemacıların sonuncusudur ve yeni bir dönemi başlatmıştır.
• 1891'de hızlı fotoğraf çeken kamerası Kinetograph'ı, 1892'de
fotoğrafların izlendiği göstericisi Kinetoskop'u yapmıştır.
• Eastman'ın esnek filmini 35mm olarak kesmiş ve her karenin
yanlarına 4 delik açmıştır.
• Saniyede 46 kare pozluyordu.
• Black Maria isimli çekim stüdyosunu kurdu ve film üretmeye
başladı. 14 Nisan 1894 tarihinde İlk Kineteskop salonunu açtı.
Amerika'da sinema endüstrisinin başlangıcı sayılır.
• Bir makineden tek bir kişi izleyebiliyordu. Kısa bir süre
sonra projeksiyonun başarılmasıyla bu girişim son
buldu. Peep Show da denilmektedir.
• Fred Ott'un Aksırığı, Rice-Irwin Öpüşmesi, dans ve
vodvil gösterileri, horoz dövüşü ilk sergilediği
çekimleridir. 20 saniyelik görüntülerdir.
• Aksiyona dayalı, gösteri yanı olan çekimlere ağırlık verdi.
• İlk reklam filmini de çekmiştir.
Louis ve Auguste
Lumiere
• Cinematograph ile projeksiyon
başarıldı. • 35mm film
• Saniyede 16 kare
• 1895 "Fabrikadan Çıkış"
• 28 Aralık 1895, Paris, Grand Cafe'de ilk kez halka gösterim.
Bebeğin Maması
Trenin Gara Girişi
Sulanan Bahçevan • Kendi çevrelerini çektiler.
• Oyuncu, dekor, sahne düzeni, senaryo yok.
• Sinema diline bir katkıları olmadı.
• Haber, röportaj, gezi filmleri.
Download

- mehmet arslantepe