T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
10 Ocak 2016
PAZAR
Sayı : 29589
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
Karar Sayısı : 2015/8344
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
M. ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı
M. ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı V.
Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı
L. ELVAN
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
S. RAMAZANOĞLU
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
S. SOYLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
F. G. SARI
Çevre ve Şehircilik Bakanı
M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı
M. ELİTAŞ
Ekonomi Bakanı
B. ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
F. ÇELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
M. ÜNAL
Kültür ve Turizm Bakanı
N. AĞBAL
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
B. YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 120. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2015/8327
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
N. KURTULMUŞ
L. ELVAN
Y. AKDOĞAN
Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı V.
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
L. ELVAN
B. BOZDAĞ
S. RAMAZANOĞLU
S. SOYLU
Başbakan Yardımcısı
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı V.
F. IŞIK
S. SOYLU
F. G. SARI
C. YILMAZ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
F. IŞIK
B. ALBAYRAK
A. Ç. KILIÇ
F. ÇELİK
Ekonomi Bakanı V.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
B. TÜFENKCİ
E. ALA
C. YILMAZ
M. ÜNAL
Gümrük ve Ticaret Bakanı
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
N. AĞBAL
N. AVCI
İ. YILMAZ
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
M. MÜEZZİNOĞLU
B. YILDIRIM
Orman ve Su İşleri Bakanı
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
Karar Sayısı : 2015/8346
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
N. KURTULMUŞ
M. ŞİMŞEK
M. ŞİMŞEK
Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı V.
Başbakan Yardımcısı
L. ELVAN
B. BOZDAĞ
S. RAMAZANOĞLU
V. BOZKIR
Başbakan Yardımcısı
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
S. SOYLU
F. G. SARI
M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
M. ELİTAŞ
B. ALBAYRAK
A. Ç. KILIÇ
F. ÇELİK
Ekonomi Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
B. TÜFENKCİ
E. ALA
C. YILMAZ
M. ÜNAL
Gümrük ve Ticaret Bakanı
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
N. AĞBAL
N. AVCI
İ. YILMAZ
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
M. MÜEZZİNOĞLU
B. YILDIRIM
Orman ve Su İşleri Bakanı
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Karar Sayısı : 2016/8363
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
N. KURTULMUŞ
M. ŞİMŞEK
Y. AKDOĞAN
Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
L. ELVAN
B. BOZDAĞ
S. RAMAZANOĞLU
V. BOZKIR
Başbakan Yardımcısı
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
S. SOYLU
F. G. SARI
M. ÇAVUŞOĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
M. ELİTAŞ
B. ALBAYRAK
A. Ç. KILIÇ
F. ÇELİK
Ekonomi Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
B. TÜFENKCİ
E. ALA
C. YILMAZ
M. ÜNAL
Gümrük ve Ticaret Bakanı
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
N. AĞBAL
N. AVCI
İ. YILMAZ
Maliye Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
M. MÜEZZİNOĞLU
B. YILDIRIM
Orman ve Su İşleri Bakanı
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
YÖNETMELİKLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/1/2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kentsel
Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Geçici Madde 5 – Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (d)
bentleri ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 21.2, Tablo 21.3 ve Tablo 21.4, 31/12/2017
tarihine kadar uygulanır. Bu tarihten sonra söz konusu hükümler yerine, Kentsel Atıksu Arıtımı
Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
TEBLİĞLER
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA
YÖNETMELİK KAPSAMINDA VERİCERT BELGELENDİRME VE
GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK
DEĞERLENDİRME KURULUŞU OLARAK
GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ
(MHG/2012-08)’İN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR
TEBLİĞ (MHG/2015-25)
MADDE 1 – 14/8/2012 tarihli ve 28384 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Vericert Belgelendirme
ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2012-08) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ 22/10/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
3D İNCERTA BELGELENDİRME MÜHENDİSLİK GÖZETİM VE
DENETİM LTD. ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ
OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR
TEBLİĞ (MHG/2014-18)’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(MHG/2015-26)
MADDE 1 – 18/7/2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 3D İncerta
Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak
Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-18)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2530 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Postane Mah. Dr. Rüştü Nuran Sokak No:17 Kat:1-2 Tuzla/İstanbul adresinde bulunan
3D İncerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Limited Şirketi, 10/7/2013 tarihli
ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)
çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve
doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış
kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)
YARGI İLÂNLARI
Ankara 41. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/62
Karar No : 2014/564
Sanık
: FESÎH YOLCU, Muhittin ve Salihe oğlu, 10/04/1974 SARIKAMIġ
doğumlu, KARS, SARIKAMIġ, BeĢyol Mah./Köy nüfusunda Kayıtlı.
BeĢikkaya Mah. Sil 1951 Sk. No: 27 Ġç Kapı No: 2 Altındağ / ANKARA
Suç
: Basit Yaralama
Yukarıda açık kimliliği yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizce:
a) Mahkememizin 11/12/2014 tarih 2014/62 Esas 2014/564 karar sayılı ilamı ile resmi
nikahlı eĢi Mukkadem'e karĢı kasten yaralama suçundan dolayı TCK 86/2 maddesi gereğince
2.240.- TL adli para cezasına mahkum edildiği iĢ bu cezası CMK 231/5 maddesi gereğince
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA KARAR VERĠLDĠĞĠ,
b) Mahkememizin 11/12/2014 tarih 2014/62 Esas 2014/564 karar sayılı ilamı ile çocuğu
Sevda'ya karĢı kasten yaralama suçundan dolayı TCK 86/2 maddesi gereğince 2.240.- TL adli
para cezasına mahkum edildiği iĢ bu cezası CMK 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA KARAR VERĠLDĠĞĠ,
Sanığa yapılan tebligatlarda adreslerinde bulunmadığı, zabıtaca yapılan adrse adres
araĢtırmasında da tebligata açık adresinin tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun
28 maddesi gereğince ilanen tebliğine,
ĠĢ bu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmıĢ sayılacağı, tebliğ
tarihinden itibaren 7 gün içinde, mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi
veya zabıt katibine bir beyanda bununulması sureti ile Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine
itiraz yolu açık, itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleĢeceği, mahkeme ve ilan masraflarının
sanıktan tahsil edileceği ilanen tebilğ olunur.
11254
—— • ——
İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/448
Karar No : 2015/16
Mahkememizin 04/02/2015 tarih 2013/448 Esas 2015/16 sayılı kararı ile Dolandırıcılık
suçundan TCK nin 157/1 maddeleri gereğince karar verilen Massenga ve Tsala oğlu 1972 Mali
doğumlu MASSENGA GABRIEL bildirdiği adresinin yetersiz olması nedeniyle bulunamadığı
gibi tüm aramalara rağmen de ulaĢılamadığı anlaĢılmakla;
7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin
mahkememize gönderilmesine,
Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra Sanıktan tahsiline, ilan
olunur.
11255
—————
Esas No : 2011/364
Karar No : 2014/293
Mahkememizin 17/09/2012 tarih 2012/1292 Esas 2014/213 Karar sayılı kararı ile
Hırsızlık suçundan TCK nin 142/1-b maddeleri gereğince karar verilen Kemal ve Saniye oğlu
23/02/1987 Sariyer doğ. Ġstanbul Sarıyer ÇayırbaĢı nüfusuna kayıtlı Mehmet Çamlıbel bildirdiği
adresinin yetersiz olması nedeniyle bulunamadığı gibi tüm aramalara rağmen de ulaĢılamadığı
anlaĢılmakla;
7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin
mahkememize gönderilmesine,
Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra Sanıktan tahsiline, ilan
olunur.
11256
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
NAKLĠYE ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletmesi Müdürlüğünden:
ĠĢletmemizde bir yıl içerisinde peyderpey üretilecek olan artar azalır 2.000 ton basılı
evrakın 81 ile (ilçeler dahil) nakliyesi ve dağıtımı ―Açık Teklif Usulü‖ ile ihale edilecektir.
ĠġĠN CĠNSĠ
ĠĢletmemizce üretilecek olan basılı
evrakların bir yıl süreyle Türkiye’deki
81 ile (ilçeler dahil) nakliyesi ve
dağıtımı iĢi.
TAHMĠNĠ
MĠKTARI
NEYE GÖRE
ALINACAĞI
SON TEKLĠF
VERME TARĠHĠ
2.000 Ton.
ġartname ve
eklerine göre
26.01.2016
1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.
a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Basım ĠĢletme Müdürlüğü Satınalma ġefliğinde ve
Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, Ģartname
bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya ĠĢletmenin banka hesaplarından birisine
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla
birlikte idari Ģartnamesi ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 26/01/2016 günü, saat 14.00’e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım ĠĢletme
Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri
Gebze/KOCAELĠ adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacaktır. Uygun
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araĢtırması
yaptırılacaktır.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - Ġstekliler 81 ilin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler kabul
edilmeyecektir. Yükleme ve boĢaltma, müĢteri dairelerce istenilen yere istif iĢi (Depo Teslimi)
dahil Kg./Km./TL. üzerinden, Ġstanbul ve Kocaeli hariç diğer iller için tek kamyon hamulesi
malzeme için ayrı, Parsiyel (ambar ) yükü 501 kg-1.500 kg, 1.501 kg.-3.000 kg, 3.001 kg - 5.000 kg.
için ayrı ayrı tek fiyat verilecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihi itibarı ile en az 6 ay geçerli GEÇĠCĠ TEMĠNAT verilecektir.
Teminatın; Banka teminat mektubu olması halinde , teminat mektubunda ―…4734 ve 4735 sayılı
kanun ibaresi yerine , ilgili kanunun ve Ģartname hükümlerinin yerine getirmek üzere vermek
zorunda olduğu …‖ ibaresi yer alacaktır.
8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında
olup, ĠĢletme satın alma konusu hizmet alımı iĢini ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte
serbesttir.
Duyurulur.
141/1-1
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
TROLEY CLAYTON VE EĠMCO LOKOMOTĠF EKĠPMANLARI
TAMĠRĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
ĠĢin Adı
: Troley Clayton ve Eimco Lokomotif Ekipmanları Tamiri
4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan
Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.
Ġhale kayıt numarası
: 2016/1009
Dosya no
: 1625800
1 - ĠDARENĠN:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2
67090 - ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat) - Faks: 0 372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi:
2 - ĠHALE KONUSU MALIN:
a) Niteliği, türü ve miktarı : Troley Clayton ve Eimco Lokomotif Ekipmanları Tamiri.
(8 kalem)
b) Teslim yeri
: TTK Genel Müdürlüğü Karadon TĠM Elektro - Mekanik
ĠĢletme Müdürlüğü/ZONGULDAK
c) Teslim tarihi
: ĠĢe baĢlanmasına müteakip 120 takvim günüdür.
3 - ĠHALENĠN:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125
ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 26.01.2016 Salı günü saat: 15.00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel
kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname,
e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) ġartnamede belirtilen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak
giriĢim beyannamesi,
ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması
gereken kriterler; TSE vb. kalite uygunluk belgeleri (teknik Ģartnamede istenen malzemeler için)
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve Ģartnameler 20,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 26.01.2016 Salı günü saat: 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki
maddeler uygulanır;
14.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 4734 sayılı
Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
14.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden
yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
Ġlan olunur.
170/1-1
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFĠYELĠK
HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - SatıĢa esas bedeli en az 22,50 TL ile en çok 238.155,75 TL arasında değiĢen;
26.01.2016 günü saat 16.30'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,50 TL, en çok
23.816,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen eĢya satıĢlarında, kumaĢ, seccade, elbise,
etek, valiz, eldiven, testere, çakmak, fren diski, airbag, muhtelif Ģarj aleti, Ģal, gözlük, muhtelif
telefon aksam parçası, soket giriĢi, sırt çantası, tesbih, iĢlenmemiĢ tespih taĢı, tespih yapımında
kullanılan çubuk, Oto Ģarj aleti (cep telefonu için), kol saati, masa üstü lamba, cep telefonu,
kürklü mont, derili mont, makaron, ampul v.b. 26 (yirmialtı) grup eĢya açık artırma suretiyle
Dudullu Caddesi ĠETT Anadolu Garajı Yanı AtaĢehir/ĠSTANBUL adresindeki ihale salonunda
27.01.2016 tarihinde saat 10:00'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢya ve söz konusu ihale
hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187
numaralı telefondan ulaĢılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karĢılığı
Erenköy Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Ġstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
Ġlan olunur.
172/1-1
—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
Gebze 3. ĠĢ Mahkemesinin 2013/387 Esas, 2014/719 Esas, 2015/427 Esas, 2013/559 Esas,
2013/637 Esas ve 2014/835 Esas sayılı dosyalarının kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı
Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa
Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu
dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar
verildiği ilan olunur.
145/1-1
—————
Kayseri 4. Ġcra Müdürlüğünün 2014/18608 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem
yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
146/1-1
—————
Havza Asliye Hukuk Mahkemesinin (Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) 2014/119 Esas sayılı
dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun
hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
147/1-1
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.07.2015 - 128
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 22.07.2015 - 3503
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 21.00/377
Diyarbakır Ġli, Bağlar Ġlçesinde yer alan Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulunun 05.03.2000 tarih ve 2360 sayılı kararıyla tescil edilen Hırbik Höyüğünün sit
sınırlarının, Türkiye Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaĢtırılmasına iliĢkin
Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan 25.02.2015 tarih ve 3033
sayılı kararında ―TavĢantepe köyü‖ olarak belirtilen köy ismi ile kadastral bilgilerinin
düzeltilmesine iliĢkin Diyarbakır Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 29.04.2015 tarih ve
14857132-170.03.01/328511 sayılı yazısı ve eki bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler
sonunda;
Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan 25.02.2015 tarih
ve 3033 sayılı kararında; Diyarbakır Ġli, Bağlar Ġlçesi, TavĢantepe Köyünde yer aldığı belirtilen
Hırbik Höyüğünün; Diyarbakır Ġli, Bağlar Ġlçesi, Karakoç Mahallesi sınırlarında kaldığı
Diyarbakır Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 29.04.2015 tarih ve 14857132-170.03.01/328511
sayılı yazısı ve eklerinden anlaĢıldığından, Kurulumuzun almıĢ olduğu 25.02.2015 tarih ve 3033
sayılı kararında geçen ―TavĢantepe köyü‖ ifadesinin ―Karakoç Mahallesi‖ olarak düzeltilmesine,
TaĢınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi
(TUES) kapsamında sayısallaĢtırılması amacı ile hazırlanan Diyarbakır Ġli, Bağlar Ġlçesi, Karakoç
Mahallesi sınırları içerisinde kalan Hırbik Höyüğünün I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren
kararımız eki koordinatlı haritasının uygun olduğuna,
Sit sınırları içinde kalan 106 ada, 1 ve 2 no.lu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar
hanesine ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ Ģerhinin konulmasına,
Karakoç Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Hırbik Höyüğünün koruma esasları ve
kullanma Ģartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları BaĢlıklı
05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde
belirlenmesine karar verildi.
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
110/1/1-1
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 17.09.2015-132
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 17.09.2015-3609
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 47.05.22
Mardin Ġli, Ömerli Ġlçesi, Tekkuyu Mahallesinde bulunan ―Kaya Oyuğu YaĢam Alanı ve
Sarnıçları‖nın tescil edilmesine iliĢkin; Mardin Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
26.06.2015 gün ve 2050 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin bilgi, belgeler incelendi.
Yapılan görüĢmeler sonunda;
Mardin Ġli, Ömerli Ġlçesi, Tekkuyu Mahallesinde bulunan ―Kaya Oyuğu YaĢam Alanı ve
Sarnıçları‖ Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı kanunun Tespit
ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli haritada belirlendiği Ģekli ile
II. Derece Arkeolojik sit olarak tesciline,
Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―Korunması
Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ Ģerhinin konulmasına,
―Kaya Oyuğu YaĢam Alanı ve Sarnıçları‖nın bulunduğu alanın koruma esasları ve
kullanma Ģartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince Mülga Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik sitler koruma ve kullanma koĢulları baĢlıklı
05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının II. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde
belirlenmesine karar verildi.
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
110/2/1-1
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 21.10.2015-134
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 21.10.2015-3624
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 21.00.777
Diyarbakır Ġli, Sur Ġlçesi Kağıtlı Köyü, Çubuklu Mezrası sınırları içinde kalan Gre Ġshaka
Höyüğü’nün tescil talebine iliĢkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
21.07.2015 gün ve 2622 yazısı, ekleri ve konuya iliĢkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan
görüĢmeler sonunda;
Diyarbakır Ġli, Sur Ġlçesi Kağıtlı Köyü, Çubuklu Mezrası, sınırları içinde bulunan Gre
Ġshaka Höyüğü; ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden 2863
sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli harita üzerine
belirlendiği Ģekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,
Ekli haritada sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerin tapu kütüğü
beyanlar hanesine ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ Ģerhinin konulmasına,
Gre Ġshaka Höyüğünün koruma esasları ve kullanma Ģartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17.
Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik
Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları BaĢlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.
Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine, karar verildi.
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
110/3/1-1
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 21.10.2015-134
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 21.10.2015-3625
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 21.00.776
Diyarbakır Ġli, Sur Ġlçesi Bağpınar Köyü sınırları içinde kalan Gre Zozınç Höyüğü’nün
tescil talebine iliĢkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.07.2015 gün ve
2621 yazısı, ekleri ve konuya iliĢkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonunda;
Diyarbakır Ġli, Sur Ġlçesi Bağpınar Köyü, sınırları içinde bulunan Gre Zozınç Höyüğü;
―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun
Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli harita üzerine belirlendiği Ģekliyle I.
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,
Ekli haritada sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerin tapu kütüğü
beyanlar hanesine ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ Ģerhinin konulmasına,
Gre Zozınç Höyüğünün koruma esasları ve kullanma Ģartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17.
Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik
Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları BaĢlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.
Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine, karar verildi.
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
110/4/1-1
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 21.10.2015-134
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 21.10.2015-3626
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 21.00.774
Diyarbakır Ġli, Sur Ġlçesi Çelikli Köyü sınırları içinde, tapunun 151 parselinde kalan
Çelikli Höyüğü’nün tescil talebine iliĢkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 21.07.2015 gün yazısı, ekleri ve konuya iliĢkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan
görüĢmeler sonunda;
Diyarbakır Ġli, Sur Ġlçesi Çelikli Köyü, sınırları içinde bulunan Çelikli Höyüğü;
―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun
Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli harita üzerine belirlendiği Ģekliyle I.
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,
Ekli haritada sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde, tapunun 151 parselinde kalan
parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ Ģerhinin
konulmasına,
Çelikli Höyüğünün koruma esasları ve kullanma Ģartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17.
Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik
Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları BaĢlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.
Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine, karar verildi.
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
110/5/1-1
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 21.10.2015-134
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 21.10.2015-3634
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 21.02/176
Diyarbakır Ġli, Çermik Ġlçesi, Aynalı (Bistin) Köyü’nde bulunan, tapunun 210 ada, 11
no.lu parselinde kayıtlı bulunan Aynalı Köy ÇeĢmesi’nin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilmesini konu alan Diyarbakır Valiliği Ġl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü’nün 15.08.2011 tarih ve 2982 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 11.09.2015 gün ve 2990 sayılı raporu okundu.
Ekleri ve konuya iliĢkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonunda;
Diyarbakır Ġli, Çermik Ġlçesi, Aynalı (Bistin) Köyü’nde bulunan, tapunun 210 ada, 11 no.lu
parselinde kayıtlı bulunan Aynalı Köy ÇeĢmesi’nin, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu’nun 7. Maddesi kapsamında ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak‖
tescil edilmesine,
- TaĢınmazın bulunduğu parselin Koruma Alanı olarak belirlenmesine, koruma grubunun
ise 1. grup yapı olarak belirlenmesine,
- 210 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı bulunan taĢınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine
―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ Ģerhinin konulmasına karar verildi.
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
110/6/1-1
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 21.10.2015-134
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 21.10.2015-3635
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 21.02/179
Diyarbakır Ġli, Çermik Ġlçesi, Kalecik Köyü’nde bulunan, kadastro harici alanda dere
yatağı içerisinde bulunan Hacıbeg çeĢmesinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu kapsamında değerlendirilmesini konu alan Diyarbakır Valiliği Ġl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün 15.08.2011 tarih ve 2982 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 11.09.2015 gün ve 2987 sayılı raporu okundu. Ekleri ve
konuya iliĢkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonunda;
Diyarbakır Ġli, Çermik Ġlçesi, Kalecik Köyü’nde bulunan, kadastro harici alanda dere
yatağı içerisinde bulunan Hacıbeg çeĢmesinin, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu’nun 7. Maddesi kapsamında ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak‖ tescil
edilmesine,
- Koruma grubunun 1. grup yapı olarak belirlenmesine, söz konusu çeĢmenin koruma
alanının kararımız eki haritada belirlendiği Ģekliyle uygun olduğuna, karar verildi.
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
110/7/1-1
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 21.10.2015-134
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 21.10.2015-3636
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 21.02/178
Diyarbakır Ġli, Çermik Ġlçesi, Konuksever (Xelilan) Köyü’nde bulunan ve tapunun 154
ada, 33 no.lu parselinde kayıtlı bulunan Konuksever Köy ÇeĢmesi’nin 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilmesini konu alan Diyarbakır
Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 15.08.2011 tarih ve 2982 sayılı yazısı ile Diyarbakır
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 11.09.2015 gün ve 2989
sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler
sonunda;
Diyarbakır Ġli, Çermik Ġlçesi, Konuksever (Xelilan) Köyü’nde bulunan ve tapunun 154
ada, 33 no.lu parselinde kayıtlı bulunan Konuksever Köy ÇeĢmesi’nin, 2863 Sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 7. Maddesi kapsamında ―korunması gerekli taĢınmaz
kültür varlığı olarak‖ tescil edilmesine,
- TaĢınmazın bulunduğu parselin Koruma Alanı olarak belirlenmesine, koruma grubunun
ise 1. grup yapı olarak belirlenmesine,
- 154 ada, 33 no.lu parselde kayıtlı bulunan taĢınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine
―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ Ģerhinin konulmasına karar verildi.
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
110/8/1-1
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 21.10.2015-134
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 21.10.2015-3637
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 21.02/186
Diyarbakır Ġli, Çermik Ġlçesi, Balıksırtı Köyü, Kestel Mevkii’nde bulunan ve tapunun 114
ada, 2 ve 3 no.lu parsellerinde kayıtlı bulunan Balıksırtı Köyü ÇeĢmesi’nin 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilmesini konu alan Diyarbakır
Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 15.08.2011 tarih ve 2982 sayılı yazısı ile Diyarbakır
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 11.09.2015 gün ve 2988
sayılı raporu okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler
sonunda;
Diyarbakır Ġli, Çermik Ġlçesi, Balıksırtı Köyü, Kestel Mevkii’nde bulunan ve tapunun 114
ada, 2 ve 3 no.lu parsellerinde kayıtlı bulunan Balıksırtı Köyü ÇeĢmesi’nin, 2863 Sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 7. Maddesi kapsamında ―korunması gerekli taĢınmaz
kültür varlığı olarak‖ tescil edilmesine,
- TaĢınmazın bulunduğu parselin Koruma Alanı olarak belirlenmesine, koruma grubunun
ise 1. grup yapı olarak belirlenmesine,
- 114 ada, 2 ve 3 no.lu parsellerinde kayıtlı bulunan taĢınmazın tapu kütüğünün beyanlar
hanesine ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ Ģerhinin konulmasına karar verildi.
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
110/9/1-1
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 21.10.2015-134
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 21.10.2015-3640
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 21.05/39
Diyarbakır Ġli, Dicle Ġlçesi, Döğer Köyü’nde bulunan, tapunun 263 ada 1 nolu parsel; 245
ada 1 parsel; 259 ada 1 parsel ile 237 ada 16 ve 17 nolu parsellerinde kayıtlı ġıkefta Teytey Kaya
Mezarları, Sarnıç ve ĠĢliklerin tesciline iliĢkin; Diyarbakır Valiliği Ġl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünün 26.09.2011 tarih ve 3411 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12.05.2015 tarih ve 1778 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve
konuya iliĢkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonunda;
Diyarbakır Ġli, Dicle Ġlçesi, Döğer Köyü’nde bulunan, tapunun 263 ada 1 nolu parsel; 245
ada 1 parsel; 259 ada 1 parsel ile 237 ada 16 ve 17 nolu parsellerinde kayıtlı ġıkefta Teytey Kaya
Mezarları, Sarnıç ve ĠĢlikleri, ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği
gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca, sınırları ekli
harita üzerinde belirlendiği Ģekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun
olduğuna;
- Ekli haritada sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerin tapu kütüğü
beyanlar hanesine ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ Ģerhinin konulmasına;
- ġıkefta Teytey Kaya Mezarları, Sarnıç ve ĠĢliklerinin koruma esasları ve kullanma
Ģartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları BaĢlıklı
05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde
belirlenmesine karar verildi.
Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
110/10/1-1
Sayfa : 74
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 21.10.2015-134
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 21.10.2015-3641
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 21.05/42
Diyarbakır Ġli, Dicle Ġlçesi, Dede Köyü’nde bulunan, tapunun 180 ada 2, 3, 4, 8, 9, 11 ve
12 nolu parsellerinde kayıtlı Sere Kalo Höyüğü ve Mezarlığının tesciline iliĢkin; Diyarbakır
Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.09.2011 tarih ve 3411 sayılı yazısı ile Diyarbakır
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12.05.2015 tarih ve 1778 sayılı uzman
raporu okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonunda;
Diyarbakır Ġli, Dicle Ġlçesi, Dede Köyü’nde bulunan, tapunun 180 ada 2, 3, 4, 8, 9, 11 ve
12 nolu parsellerinde kayıtlı Sere Kalo Höyüğü ve Mezarlığı, ―Korunması Gerekli TaĢınmaz
Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi
uyarınca, sınırları ekli harita üzerinde belirlendiği Ģekliyle II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
tescilinin uygun olduğuna;
- Ekli haritada sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerin tapu kütüğü
beyanlar hanesine ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ Ģerhinin konulmasına;
- Sere Kalo Höyüğü ve Mezarlığının koruma esasları ve kullanma Ģartlarının, 2863 sayılı
Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları BaĢlıklı 05.11.1999 gün ve 658
sayılı ilke kararının 2. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
Sayfa : 76
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
110/11/1-1
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.10.2015-135
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 22.10.2015-3644
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 47.00/962
Mardin Ġli, Artuklu Ġlçesinde, Ġlçe merkezine 9 km. uzaklıkta, Deyrulzafaran Manastırının
yaklaĢık 5 km. güneydoğusunda, Alımlı Mahallesinde Mardin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca
tespit edilen evler, kaya mezarları, sarnıç, taĢ ocakları ve kayaya oyulmuĢ yaĢam alanlarının
bulunduğu alanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında II.
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi talebini konu alan Mardin Valiliği Ġl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü’nün 21.05.2015 tarih ve 40551557-150.99/1694 sayılı yazısı ile konuya iliĢkin
olarak kurum görüĢleri içeren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel
Müdürlüğü’nün 14.07.2015 tarih ve 20913469-101.29.02-253757 sayılı yazısı ile Karayolları
Genel Müdürlüğü 9.Bölge Müdürlüğü’nün 12.08.2015 tarih ve 50886813-604/159842 sayılı
yazısı ve Artuklu Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü’nün 17.08.2015 tarih ve
76035405-1889 sayılı yazıları okundu; ekinde yer alan bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan
görüĢmeler sonunda;
Mardin Ġli, Artuklu Ġlçesi, Alımlı Mahallesinde Mardin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca
tespit edilen evler, kaya mezarları, sarnıç, taĢ ocakları ve kayaya oyulmuĢ yaĢam alanlarının
bulunduğu bölgenin 2863 sayılı Kanun’un Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca sınırları
ekli harita üzerine belirlendiği Ģekliyle II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun
olduğuna,
Sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar
hanesine ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ Ģerhinin konulmasına,
Söz konusu alanın koruma esasları ve kullanma Ģartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17.
Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler,
Koruma ve Kullanma KoĢulları BaĢlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının II.
madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine,
Ayrıca Alımlı Mahallesinde tespit edilen ve arkeolojik alanın üzerinde yer alan sivil
mimarlık örneklerine yönelik tespit ve tescil çalıĢmalarının ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür
Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ doğrultusunda yapılarak,
hazırlanacak olan bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.
Sayfa : 78
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 79
110/12/1-1
Sayfa : 80
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.10.2015-135
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 22.10.2015-3645
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 47.00.977
Mardin Ġli, Artuklu Ġlçesi 13 Mart Mahallesi sınırları içinde kalan Ġkiz Kent TaĢ Ocakları
2’nin tescil talebine iliĢkin; Mardin Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 29.05.2015 gün ve 1773
sayılı yazısı, ekleri ve konuya iliĢkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonunda;
Mardin Ġli, Artuklu Ġlçesi 13 Mart Mahallesi, sınırları içinde bulunan Ġkiz Kent Antik TaĢ
Ocakları 2’nin; ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı
Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli harita üzerine belirlendiği
Ģekliyle II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,
Ekli haritada sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerin tapu kütüğü
beyanlar hanesine ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ Ģerhinin konulmasına,
Ġkiz Kent Antik TaĢ Ocakları 2’nin koruma esasları ve kullanma Ģartlarının, 2863 sayılı
Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları BaĢlıklı 05.11.1999 gün ve 658
sayılı ilke kararının 2. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine, karar
verildi.
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 81
Sayfa : 82
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
110/13/1-1
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 83
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.10.2015-135
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 22.10.2015-3646
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 47.00.983
Mardin Ġli, Artuklu Ġlçesi Yalım Mahallesi sınırları içinde kalan Yalımköy2 Antik TaĢ
Ocakları ve Mağaraların tescil talebine iliĢkin; Mardin Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün
03.07.2015 gün ve 2128 sayılı yazısı, ekleri ve konuya iliĢkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan
görüĢmeler sonunda;
Mardin Ġli, Artukulu Ġlçesi Yalım Mahallesi, sınırları içinde bulunan Yalımköy2 Antik
TaĢ Ocakları ve Mağaraların; ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği
gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli
harita üzerine belirlendiği Ģekliyle II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun
olduğuna,
Ekli haritada sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerin tapu kütüğü
beyanlar hanesine ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ Ģerhinin konulmasına,
Yalımköy2 Antik TaĢ Ocakları ve Mağaralarının koruma esasları ve kullanma Ģartlarının,
2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları BaĢlıklı 05.11.1999 gün ve
658 sayılı ilke kararının 2. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine, karar
verildi.
Sayfa : 84
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 85
110/14/1-1
Sayfa : 86
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.10.2015-135
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 22.10.2015-3656
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 47.08/50
Mardin Ġli, Dargeçit Ġlçesi, Kısmetli Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 103 ada 1
nolu parselinde kayıtlı Beth Sızle YerleĢim Yeri’nin tesciline iliĢkin; Ġsa ACAN’ın 12.07.2014
tarihli baĢvurusu ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün
07.08.2015 tarih ve 2757 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin bilgi, belgeler
incelendi. Yapılan görüĢmeler sonunda;
Mardin Ġli, Dargeçit Ġlçesi, Kısmetli Köyü sınırları içerisinde bulunan, tapunun 103 ada 1
nolu parselinde kayıtlı Beth Sızle YerleĢim Yeri, ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖
özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca,
sınırları ekli harita üzerinde belirlendiği Ģekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin
uygun olduğuna;
- Ekli haritada sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerin tapu kütüğü
beyanlar hanesine ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ Ģerhinin konulmasına;
- Beth Sızle YerleĢim Yeri’nin koruma esasları ve kullanma Ģartlarının, 2863 sayılı
Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları BaĢlıklı 05.11.1999 gün ve 658
sayılı ilke kararının 1. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 87
Sayfa : 88
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
110/15/1-1
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 89
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.10.2015-135
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 22.10.2015-3658
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 47.08/49
Mardin Ġli, Dargeçit Ġlçesi, Kısmetli Köyü sınırları içerisinde bulunan, Beth Sızle
YerleĢim Yeri I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde kalan, tapunun 103 ada 1 nolu
parselinde kayıtlı Beth Sızle Kaya Kilisesi’nin tesciline iliĢkin; Ġsa ACAN’ın 12.07.2014 tarihli
baĢvurusu ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 07.08.2015
tarih ve 2757 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin bilgi, belgeler incelendi.
Yapılan görüĢmeler sonunda;
Mardin Ġli, Dargeçit Ġlçesi, Kısmetli Köyü sınırları içerisinde bulunan, Beth Sızle
YerleĢim Yeri I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde kalan, tapunun 103 ada 1 nolu
parselinde kayıtlı Beth Sızle Kaya Kilisesi, ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖
özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca
tesciline, koruma grubunun ―1. grup yapı‖ olarak belirlenmesine karar verildi.
Sayfa : 90
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
110/16/1-1
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 91
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.10.2015-135
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 22.10.2015-3670
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 47.06/130
Mardin Ġli, Savur Ġlçesi, Kocahöyük Mahallesi’nde bulunan Gıre GoĢe Höyüğünün tescil
talebine iliĢkin; Mardin Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 07.08.2015 tarih ve 2430
sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan
görüĢmeler sonunda;
Mardin Ġli, Savur Ġlçesi, Kocahöyük Mahallesi’nde bulunan Gıre GoĢe Höyüğü;
―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun
Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli harita üzerine
belirlendiği Ģekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,
- Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―Korunması
Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ Ģerhinin konulmasına,
- Gıre GoĢe Höyüğünün koruma esasları ve kullanma Ģartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17.
Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler,
Koruma ve Kullanma KoĢulları BaĢlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.
Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.
Sayfa : 92
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 93
110/17/1-1
Sayfa : 94
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.10.2015-135
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 22.10.2015-3677
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 73.06/26
ġırnak Ġli, Silopi Ġlçesi, BaĢköy Mahallesi sınırlarında bulunan, BaĢköy Höyüğü’nün tescil
talebine iliĢkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02.07.2015
tarih ve 2465 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin bilgi, belgeler incelendi.
Yapılan görüĢmeler sonunda;
ġırnak Ġli, Silopi Ġlçesi, BaĢköy Mahallesi sınırlarında bulunan, BaĢköy Höyüğü;
―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun
Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli harita üzerine
belirlendiği Ģekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,
- Sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar
hanesine ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ Ģerhinin konulmasına,
- BaĢköy Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma Ģartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17.
Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik
Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları BaĢlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I.
Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine,
karar verildi.
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 95
Sayfa : 96
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
110/18/1-1
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 97
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.10.2015-135
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 22.10.2015-3678
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 73.05/18
ġırnak Ġli, Ġdil Ġlçesi, Özbek Mahallesi sınırlarında bulunan, Özbek Höyüğü’nün tescil
talebine iliĢkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 02.07.2015
tarih ve 2466 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin bilgi, belgeler incelendi.
Yapılan görüĢmeler sonunda;
ġırnak Ġli, Ġdil Ġlçesi, Özbek Mahallesi sınırlarında bulunan, Özbek Höyüğü; ―Korunması
Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil
ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli harita üzerine belirlendiği Ģekliyle II.
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,
- Sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar
hanesine ―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‖ Ģerhinin konulmasına,
- Özbek Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma Ģartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17.
Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik
Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları BaĢlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının II.
Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine,
karar verildi.
Sayfa : 98
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
110/19/1-1
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 99
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.10.2015-135
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 22.10.2015-3683
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 72.01/29
Batman Ġli, BeĢiri Ġlçesi, Yazıhan Köyü, Havlik Pınarı Mevkii, 305 no.lu parselde yer alan
Havlik Pınarı Höyüğü ve Mezarlık Alanı’nın tescil edilmesine iliĢkin; Batman Valiliği Ġl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü’nün 25.08.2015 gün ve 2062 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin
bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonunda;
Batman Ġli, BeĢiri Ġlçesi, Yazıhan Köyü, Havlik Pınarı Mevkii 305 no.lu parselde yer alan
Havlik Pınarı Höyüğü ve Mezarlık alanı, Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği
gösterdiğinden, 2863 sayılı kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli
1/5000 ölçekli haritada belirlendiği Ģekli ile I. Derece Arkeolojik sit olarak tesciline,
Sit sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―Korunması
Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ Ģerhinin konulmasına,
- Havlik Pınarı Höyüğü ve Mezarlık Alanı’nın bulunduğu alanın koruma esasları ve
kullanma Ģartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereğince Mülga Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik sitler koruma ve kullanma koĢulları baĢlıklı
05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde
belirlenmesine,
- Havlik Pınarı Höyüğü ve Mezarlık Alanında izinsiz kazı yapanlar ve yaptıranlar
hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına, Savcılık tarafından konunun
geliĢimi hakkında bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.
Sayfa : 100
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 101
110/20/1-1
Sayfa : 102
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23.10.2015-136
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 23.10.2015-3687
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 23.04/13
Elazığ Ġli, Karakoçan Ġlçesi, Bahçecik Köyü’nde bulunan ve 109 ada, 75, 76, 83, 84, 85,
86 no.lu parseller üzerinde yer alan Bahçecik Höyüğünün tescil talebine iliĢkin; Elazığ Valiliği Ġl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 24.04.2014 tarih ve 165-1571 sayılı uzman raporu okundu.
Ekleri ve konuya iliĢkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonunda;
Elazığ Ġli, Karakoçan Ġlçesi, Bahçecik Köyü’nde bulunan ve 109 ada, 75, 76, 83, 84, 85,
86 no.lu parseller üzerinde yer alan Bahçecik Höyüğü; ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür
Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi
uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli harita üzerine belirlendiği Ģekliyle I. Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,
-Sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar
hanesine ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ Ģerhinin konulmasına,
- Bahçecik Höyüğünün koruma esasları ve kullanma Ģartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17.
Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler,
Koruma ve Kullanma KoĢulları BaĢlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.
Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 103
Sayfa : 104
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
110/21/1-1
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 105
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23.10.2015-136
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 23.10.2015-3688
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 23.04/14
Elazığ Ġli, Karakoçan Ġlçesi, Yeniköy Köyü’nde bulunan ve 71, 72, 73, 74, 87, 88, 652,
663 no.lu parseller üzerinde yer alan Yolçatı Höyüğünün tescil talebine iliĢkin; Elazığ Valiliği Ġl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 24.04.2014 tarih ve 165-1570 sayılı uzman raporu okundu.
Ekleri ve konuya iliĢkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonunda;
Elazığ Ġli, Karakoçan Ġlçesi, Yeniköy Köyü’nde bulunan ve 71, 72, 73, 74, 87, 88, 652,
663 no.lu parseller üzerinde yer alan Yolçatı Höyüğü; ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür
Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi
uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli harita üzerine belirlendiği Ģekliyle I. Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,
- Sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar
hanesine ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ Ģerhinin konulmasına,
- Yolçatı Höyüğünün koruma esasları ve kullanma Ģartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17.
Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler,
Koruma ve Kullanma KoĢulları BaĢlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.
Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.
Sayfa : 106
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 107
110/22/1-1
Sayfa : 108
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
DĠYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 23.10.2015-136
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 23.10.2015-3689
DĠYARBAKIR
Dosya No
: 23.11/25
Elazığ Ġli, Kovancılar Ġlçesi, Ekinözü (Habap) Köyü’nde bulunan Ekinözü (Habap)
Höyüğünün tescil talebine iliĢkin; Elazığ Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 19.03.2015
tarih ve 165-1143 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin bilgi, belgeler incelendi.
Yapılan görüĢmeler sonunda;
Elazığ Ġli, Kovancılar Ġlçesi, Ekinözü (Habap) Köyü’nde bulunan Ekinözü (Habap)
Höyüğü; ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı
Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli harita üzerine
belirlendiği Ģekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun olduğuna,
- Sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar
hanesine ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ Ģerhinin konulmasına,
- Ekinözü (Habap) Höyüğünün koruma esasları ve kullanma Ģartlarının, 2863 sayılı
Kanunun 17. Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun,
Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları BaĢlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke
kararının 1. Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi.
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 109
Sayfa : 110
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
110/23/1-1
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 111
Sayfa : 112
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 113
Sayfa : 114
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 115
Sayfa : 116
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 117
Sayfa : 118
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 119
Sayfa : 120
RESMÎ GAZETE
10 Ocak 2016 – Sayı : 29589
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2015/8344 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca Temsil Edilen Türkiye
Cumhuriyeti ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
Arasındaki Çernobil Bağış Fonu’na İlişkin Hibe Anlaşması
Hakkında Karar
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2015/8327 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tarafından 4734
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi
Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar
2015/8346 Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadrolarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar
2016/8363 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda
Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair
Karar
YÖNETMELİKLER
— Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Yönetmelik
— Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Yönetmelik
TEBLİĞLER
— Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında
Vericert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Uygunluk
Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2012-08)’in
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (MHG/2015-25)
— 3D İncerta Belgelendirme Mühendislik Gözetim ve Denetim Ltd. Şti.’nin
Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-18)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2015-26)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
1
6
22
31
37
37
38
38
39
40
43
111
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 40 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete